Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser lånekalkulatorene på Smarte Penger.

Alle kalkulatorene blir oppdatert når det skjer endringer som har betydning for beregningene i kalkulatoren.

Se oversikten over alle kalkulatorene.

Annuitetslån og renteendring
Denne kalkulatoren beregner hvor mye terminbeløpet endrer seg på et annuitetslån. Beløpet endrer seg ikke med det samme som renteendringen. Når renten settes ned, går avdragsdelen noe opp.
Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.
Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.
Belåning av borettslagsleiligheter
Hvor mye du kan belåne en borettslagsleilighet med avhenger av fellesgjelden. Her får du hjelp til å regne ut hvor mye du får låne.
Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.
Butikkfinansieringskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å velge riktig finansieringsløsning når du skal handle varer på kreditt.
Byggelånskalkulator
Regn ut hvor mye byggelånet vil koste deg.
Dette sparer du på å nedbetale ekstra på lånet
Kalkulatoren beregner hvor mye du sparer på å nedbetale lånet, både i dagens pengeverdi og i fremtidige kroner.
Finn billigste forbrukslån
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sammenlignet långiverne som satser spesielt på usikrede lån.
Forbrukslånskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hva effektiv rente er på forbrukslånet. Og eksakt hva det vil koste å ta opp forbrukslånet i kroner etter skatt i løpet av låneperioden.
Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.
Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.
Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.
Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast månedlig beløp dekker av lån. 
Kreditoravtalekalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne hvor mye du kan betale hver enkelt av kreditorene.
Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.
Kredittscorekalkulator
Dette er en forenklet kredittscore-modell, der du selv kan teste hva din kredittscore er. Den tar hensyn til inntekt, alder, antall bosteder, inkassosaker og betalingsanmerkninger.
Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.
Lånebehov ved kjøp av bolig
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.
Lånebehov: Risikoanalyse ved flytting
Kalkulatoren beregner hvordan lånebehovet endrer seg ved ulike forutsetninger for salgsverdier for egen bolig og nødvendige mellomfinansieringsperioder.
Låneendringskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se på effekten av en rekke endringer du gjør på et annuitetslån. Kalkulatoren beregner hvor mye du totalt betaler på lånet i hele løpetiden ved endringer i terminbeløpet, endring i renten, eller endret nedbetalingstid.
Lånesamlingskalkulator
Sjekk hvor mye du kan spare ved å samle dyre smålån inn i et nytt lån.
Mellomfinansieringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye mellomfinansieringen koster.
Når blir jeg gjeldfri
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.
Overkurs og underkurs kalkulator
Kalkulatoren beregner over- eller underkursen når du innløser et fastrentelån før neste rentejustering.
Rammelånskalkulator
Kalkulatoren viser deg hva rammelånet koster deg, og hvor lang tid det tar før det rammen er brukt opp med gitte forutsetninger.
Refinansieringskalkulator
Her ser du hvor mange dager det tar før du har tjent inn kostnadene ved refinansiering.
Rente- og lønnsendringskalkulator
Kalkulatoren viser hvilken effekt rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.
Renteberegning på dagsbasis
Kalkulatoren regner ut hva et visst antall dager koster deg i renter.
Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.
Rentefradragskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye mindre verdt rentefradragene blir. Den sammenligner 2015 med skatteårene 2016 og 2018. Det er senkingen av skatten på alminnelig inntekt som er grunnen til tapet.
Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.
Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.
Stipendreduksjonskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen i Lånekassen.
Stipendreduksjonskalkulator når du har barn
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen og forsørgerstipendet i Lånekassen.
Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.
Trapperentelånkalkulator
Et trapperentelån er et lån som egentlig består av to lån, med ulike rentesatser. Men det ser ut som om det er et lån.
Valutalånkalkulator
Her ser du hvordan endringer i valutakursene påvirker lånekostnaden for valutalån.
 

Se de andre kalkulatorene  etter tema:

Bilkalkulatorer

Boligkalkulatorer

Ferie og reisekalkulatorer

Forsikringskalkulatorer

Jobbkalkulatorer

Pensjonskalkulatorer

Skattekalkulatorer

Sparekalkulatorer

Diverse kalkulatorer