Renteoversikten er delt inn i tre rentebindingsklasser, 3, 5 og 10 år. De er igjen delt inn i lån innenfor 60 prosent av markedsverdi, og 75 prosent av markedsverdi. Hver av de seks listene er sortert etter effektiv rente.

Les mer om denne renteoversikten.

Her kan du sjekke rentesatser på boliglån med flytende rente.

Her kan du sjekke fastrentelån der rentene blir oppdatert kontinuerlig.

Kommentarer til de enkelte långiverne finner du her.

3 års binding
60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Akademikerne - Danske Bank 2,50% 2,63% 0
Gjensidige Organisasjon 2,50% 2,64% 180
KLP Banken 2,55% 2,68% 2 640
SpareBank 1 Telemark 2,50% 2,68% 3 180
SpareBank 1 Modum 2,50% 2,69% 3 360
Sparebank 1 SMN 2,50% 2,69% 4 030
SpareBank 1 SR-Bank 2,50% 2,72% 3 800
SpareBank 1 Østlandet 2,60% 2,76% 5 180
Gjensidige Bank 2,60% 2,76% 4 880
Danske Bank 2,60% 2,77% 5 200
OBOS Banken 2,65% 2,78% 5 640
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,60% 2,78% 6 180
DNB Saga 2,60% 2,78% 5 655
Fana Sparebank 2,65% 2,82% 6 680
Helgeland Sparebank 2,60% 2,83% 8 540
Storebrand Bank 2,65% 2,83% 6 430
SpareBank 1 Nord-Norge 2,60% 2,83% 8 540
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,65% 2,84% 8 180
Nordea Premium 2,65% 2,86% 7 720
Sandnes Sparebank 2,65% 2,87% 7 900
DNB 2,70% 2,88% 8 655
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,70% 2,89% 9 280
Sparebanken Sør 2,70% 2,91% 10 220
Nordea 2,70% 2,91% 9 220
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,75% 2,93% 10 680
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,80% 2,95% 10 820
Sparebanken Vest 2,80% 2,99% 11 860
75/85% av verdi
Akademikerne - Danske Bank 2,50% 2,63% 0
Gjensidige Organisasjon 2,50% 2,64% 180
KLP Banken 2,55% 2,68% 2 640
SpareBank 1 Telemark 2,50% 2,68% 3 180
SpareBank 1 Modum 2,50% 2,69% 3 360
Sparebank 1 SMN 2,50% 2,69% 4 030
Gjensidige Bank 2,60% 2,76% 4 880
Danske Bank 2,60% 2,77% 5 200
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,60% 2,78% 6 180
DNB Saga 2,60% 2,78% 5 655
OBOS Banken 2,65% 2,78% 5 640
Fana Sparebank 2,65% 2,82% 6 680
SpareBank 1 Nord-Norge 2,60% 2,83% 8 540
Helgeland Sparebank 2,60% 2,83% 8 540
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,65% 2,84% 8 180
Nordea Premium 2,65% 2,86% 7 720
Sandnes Sparebank 2,65% 2,87% 7 900
DNB 2,70% 2,88% 8 655
Sparebanken Sør 2,70% 2,91% 10 220
Nordea 2,70% 2,91% 9 220
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,80% 2,95% 10 820
Sparebanken Vest 2,80% 2,99% 11 860
5 års binding
60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Sparebank 1 SMN 2,75% 2,95% 0
Akademikerne - Danske Bank 2,85% 2,98% 850
SpareBank 1 Modum 2,85% 3,05% 4 450
Storebrand Bank 2,89% 3,07% 4 900
DNB Saga 2,90% 3,08% 6 125
SpareBank 1 Telemark 2,90% 3,09% 6 650
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,90% 3,09% 6 650
Gjensidige Organisasjon 2,95% 3,10% 6 150
Danske Bank 2,95% 3,13% 8 050
KLP Banken 2,90% 3,14% 4 250
SpareBank 1 Østlandet 3,00% 3,17% 10 650
SpareBank 1 SR-Bank 2,95% 3,18% 10 250
Helgeland Sparebank 2,95% 3,19% 11 750
OBOS Banken 3,05% 3,19% 11 750
DNB 3,00% 3,19% 11 125
SpareBank 1 Nord-Norge 2,95% 3,19% 11 750
Sparebanken Sør 3,00% 3,22% 13 050
Gjensidige Bank 3,05% 3,22% 12 850
Sandnes Sparebank 3,00% 3,23% 12 350
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,05% 3,24% 14 150
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,05% 3,25% 14 650
Nordea Premium 3,05% 3,27% 14 550
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,15% 3,31% 17 550
Nordea 3,10% 3,32% 17 050
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,15% 3,35% 19 250
Fana Sparebank 3,20% 3,38% 20 650
Sparebanken Vest 3,20% 3,40% 21 450
75 % av verdi
Sparebank 1 SMN 2,75% 2,95% 0
Akademikerne - Danske Bank 2,85% 2,98% 850
SpareBank 1 Modum 2,85% 3,05% 4 450
DNB Saga 2,90% 3,08% 6 125
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,90% 3,09% 6 650
SpareBank 1 Telemark 2,90% 3,09% 6 650
Gjensidige Organisasjon 2,95% 3,10% 6 150
Danske Bank 2,95% 3,13% 8 050
KLP Banken 2,90% 3,14% 4 250
Helgeland Sparebank 2,95% 3,19% 11 750
OBOS Banken 3,05% 3,19% 11 750
SpareBank 1 Nord-Norge 2,95% 3,19% 11 750
DNB 3,00% 3,19% 11 125
Sparebanken Sør 3,00% 3,22% 13 050
Gjensidige Bank 3,05% 3,22% 12 850
Sandnes Sparebank 3,00% 3,23% 12 350
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,05% 3,25% 14 650
Nordea Premium 3,05% 3,27% 14 550
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,15% 3,31% 17 550
Nordea 3,10% 3,32% 17 050
Fana Sparebank 3,20% 3,38% 20 650
Sparebanken Vest 3,20% 3,40% 21 450
10 års binding
60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
SpareBank 1 Telemark 3,25% 3,45% 0
Akademikerne - Danske Bank 3,30% 3,45% 1 400
KLP Banken 3,35% 3,50% 6 700
SpareBank 1 Modum 3,35% 3,56% 10 600
Danske Bank 3,40% 3,59% 13 600
Storebrand Bank 3,39% 3,59% 12 750
SpareBank 1 SR-Bank 3,35% 3,59% 12 300
DNB Saga 3,40% 3,60% 14 475
Sparebank 1 SMN 3,39% 3,61% 14 850
Sandnes Sparebank 3,40% 3,64% 16 900
SpareBank 1 Nord-Norge 3,40% 3,66% 18 200
SpareBank 1 Østlandet 3,50% 3,69% 24 000
DNB 3,50% 3,70% 24 475
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,55% 3,72% 27 800
Sparebanken Sør 3,50% 3,75% 27 300
OBOS Banken 3,60% 3,76% 31 700
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,55% 3,76% 30 100
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,55% 3,77% 30 500
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,60% 3,81% 35 000
Nordea Premium 3,60% 3,84% 36 300
Fana Sparebank 3,65% 3,85% 39 000
Nordea 3,65% 3,89% 41 300
Sparebanken Vest 3,70% 3,92% 45 100
75 % av verdi
Akademikerne - Danske Bank 3,30% 3,45% 0
SpareBank 1 Telemark 3,25% 3,45% -1 400
KLP Banken 3,35% 3,50% 5 300
SpareBank 1 Modum 3,35% 3,56% 9 200
Danske Bank 3,40% 3,59% 12 200
DNB Saga 3,40% 3,60% 13 075
Sparebank 1 SMN 3,39% 3,61% 13 450
Sandnes Sparebank 3,40% 3,64% 15 500
SpareBank 1 Nord-Norge 3,40% 3,66% 16 800
DNB 3,50% 3,70% 23 075
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,55% 3,72% 26 400
Sparebanken Sør 3,50% 3,75% 25 900
OBOS Banken 3,60% 3,76% 30 300
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,55% 3,77% 29 100
Nordea Premium 3,60% 3,84% 34 900
Fana Sparebank 3,65% 3,85% 37 600
Nordea 3,65% 3,89% 39 900
Sparebanken Vest 3,70% 3,92% 43 700

Fastrentene

Utvalget her er basert på de som er de største bankene, og de med lavest rente.

Renten på fastrentelån endres fortløpende. Når du skal ta opp et fastrentelån er det vilkårene på utbetalingsdatoen som gjelder.

Du kan altså risikere at renten har gått opp i perioden fra du søkte, til lånet blir utbetalt.

Kommentarer til de enkelte långiverne finner du her.

Vær oppmerksom på at noen banker opererer med renter innen et visst intervall. Her oppgis den beste renten du kan få. Der kan du også følge direktelenker til bankens priser på fastrentelån.

Om tabellene

I tabellene blir nominell rente og effektiv vist. Effektiv rente blir regnet ut for et annuitetslån som nedbetales over 15 år som annuitetslån.

Kolonnen for «Forskjell» viser forskjellen i kroner du betaler i hele bindingsperioden, sett i forhold til den med lavest rente. For lån med tre års binding er altså dette summen av tre års renter (forutsetter at lånet ikke nedbetales), tre års termingebyrer og etableringsgebyret.

Her finner du Boliglånskalkulatoren med flytende renter.

På denne siden blir rentene oppdatert hver andre uke.

 

Se også:

Om fastrentelån
Les mer om fastrenter generelt

Skal du velge fast eller flytende rente?
Her kan du lese mer om fordeler og ulemper ved de to alternativene.

Markedsoversikter:

Fastrentelån på Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesater på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.

Finn billigste boliglån med flytende rente
Her finner du de viktigste boliglånsrentene på flytende rente - fra de beste og de største bankene.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Finn billigste billån
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Båtlånsrenter
Oversikten viser alle båtlån i markedet, der det tas sikkerhet i båten.

Finn billigste forbrukslån
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Finn beste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan rangeringen av  kredittkortene blir.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Når blir jeg gjeldfri
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.