Renteoversikten er delt inn i tre rentebindingsklasser, 3, 5 og 10 år. De er igjen delt inn i lån innenfor 60 prosent av markedsverdi, og 75 prosent av markedsverdi. Hver av de seks listene er sortert etter effektiv rente.

Les mer om denne renteoversikten.

Her kan du sjekke rentesatser på boliglån med flytende rente.

Her kan du sjekke fastrentelån der rentene blir oppdatert kontinuerlig.

Kommentarer til de enkelte långiverne finner du her.

3 års binding
60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Akademikerne - Danske Bank 2,25% 2,38% 0
Gjensidige Organisasjon 2,30% 2,43% 1 680
Sparebanken Vest 2,30% 2,44% 3 320
Storebrand Bank 2,29% 2,45% 3 130
Danske Bank 2,35% 2,50% 5 200
OBOS Banken 2,40% 2,52% 5 640
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,40% 2,54% 6 320
SpareBank 1 Østlandet 2,40% 2,56% 6 680
Gjensidige Bank 2,40% 2,56% 6 380
DNB 2,40% 2,56% 6 430
Fana Sparebank 2,40% 2,56% 6 680
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,40% 2,56% 6 280
DNB Saga 2,40% 2,56% 6 430
Nordea Premium 2,40% 2,57% 6 680
KLP Banken 2,45% 2,57% 6 890
SpareBank 1 Telemark 2,45% 2,59% 7 720
Sandnes Sparebank 2,40% 2,61% 7 400
Nordea 2,45% 2,62% 8 180
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,45% 2,62% 8 680
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,50% 2,68% 11 180
SpareBank 1 Nord-Norge 2,45% 2,69% 11 540
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,55% 2,71% 11 180
SpareBank 1 SR-Bank 2,50% 2,72% 11 300
SpareBank 1 Modum 2,55% 2,72% 11 180
Sparebanken Sør 2,50% 2,72% 11 180
Totens Sparebank 2,55% 2,73% 12 180
Sparebank 1 SMN 2,56% 2,74% 12 430
Helgeland Sparebank 2,60% 2,80% 14 040
Sparebanken Øst 2,70% 2,93% 18 290
75/85% av verdi
Akademikerne - Danske Bank 2,25% 2,38% 0
Gjensidige Organisasjon 2,30% 2,43% 1 680
Sparebanken Vest 2,30% 2,44% 3 320
Danske Bank 2,35% 2,50% 5 200
OBOS Banken 2,40% 2,52% 5 640
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,40% 2,54% 6 320
Fana Sparebank 2,40% 2,56% 6 680
DNB Saga 2,40% 2,56% 6 430
Gjensidige Bank 2,40% 2,56% 6 380
DNB 2,40% 2,56% 6 430
Nordea Premium 2,40% 2,57% 6 680
SpareBank 1 Telemark 2,45% 2,59% 7 720
Sandnes Sparebank 2,40% 2,61% 7 400
Nordea 2,45% 2,62% 8 180
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,45% 2,62% 8 680
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,50% 2,68% 11 180
SpareBank 1 Nord-Norge 2,45% 2,69% 11 540
Sparebanken Sør 2,50% 2,72% 11 180
SpareBank 1 Modum 2,55% 2,72% 11 180
Sparebank 1 SMN 2,56% 2,74% 12 430
Helgeland Sparebank 2,60% 2,80% 14 040
Sparebanken Øst 2,70% 2,93% 18 290
5 års binding
60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Akademikerne - Danske Bank 2,50% 2,63% 0
Storebrand Bank 2,59% 2,75% 6 550
Danske Bank 2,60% 2,76% 7 200
SpareBank 1 Telemark 2,65% 2,80% 9 100
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,65% 2,82% 10 300
Nordea Premium 2,65% 2,82% 9 800
KLP Banken 2,70% 2,83% 10 650
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,70% 2,86% 11 900
Nordea 2,70% 2,87% 12 300
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,70% 2,88% 13 800
Sparebanken Vest 2,75% 2,90% 14 200
Sandnes Sparebank 2,70% 2,91% 13 500
SpareBank 1 Modum 2,75% 2,92% 14 800
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,75% 2,92% 14 800
Gjensidige Organisasjon 2,80% 2,94% 15 300
OBOS Banken 2,85% 2,98% 18 400
Totens Sparebank 2,80% 2,99% 18 300
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,85% 3,00% 19 200
Helgeland Sparebank 2,80% 3,01% 18 900
DNB 2,85% 3,02% 19 550
SpareBank 1 Østlandet 2,85% 3,02% 19 800
DNB Saga 2,85% 3,02% 19 550
SpareBank 1 Nord-Norge 2,80% 3,04% 20 900
SpareBank 1 SR-Bank 2,85% 3,05% 21 900
Gjensidige Bank 2,90% 3,07% 22 000
Sparebanken Sør 2,85% 3,07% 21 300
Sparebank 1 SMN 2,92% 3,11% 24 250
Sparebanken Øst 2,90% 3,13% 25 150
Fana Sparebank 2,95% 3,13% 24 800
75 % av verdi
Akademikerne - Danske Bank 2,50% 2,63% 0
Danske Bank 2,60% 2,76% 7 200
SpareBank 1 Telemark 2,65% 2,80% 9 100
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,65% 2,82% 10 300
Nordea Premium 2,65% 2,82% 9 800
Nordea 2,70% 2,87% 12 300
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,70% 2,88% 13 800
Sparebanken Vest 2,75% 2,90% 14 200
Sandnes Sparebank 2,70% 2,91% 13 500
SpareBank 1 Modum 2,75% 2,92% 14 800
Gjensidige Organisasjon 2,80% 2,94% 15 300
OBOS Banken 2,85% 2,98% 18 400
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,85% 3,00% 19 200
Helgeland Sparebank 2,80% 3,01% 18 900
DNB 2,85% 3,02% 19 550
DNB Saga 2,85% 3,02% 19 550
SpareBank 1 Nord-Norge 2,80% 3,04% 20 900
Gjensidige Bank 2,90% 3,07% 22 000
Sparebanken Sør 2,85% 3,07% 21 300
Sparebank 1 SMN 2,92% 3,11% 24 250
Fana Sparebank 2,95% 3,13% 24 800
Sparebanken Øst 2,90% 3,13% 25 150
10 års binding
60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Akademikerne - Danske Bank 2,95% 3,09% 0
Storebrand Bank 2,99% 3,16% 6 350
Danske Bank 3,05% 3,22% 12 200
SpareBank 1 Telemark 3,20% 3,36% 26 300
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,20% 3,38% 27 200
Nordea Premium 3,20% 3,38% 27 600
OBOS Banken 3,25% 3,40% 30 300
Sandnes Sparebank 3,20% 3,42% 30 000
DNB Saga 3,25% 3,43% 32 350
Nordea 3,25% 3,43% 32 600
DNB 3,25% 3,43% 32 350
KLP Banken 3,30% 3,44% 35 050
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,25% 3,44% 32 600
SpareBank 1 SR-Bank 3,25% 3,49% 35 900
SpareBank 1 Østlandet 3,35% 3,54% 42 600
Sparebanken Sør 3,30% 3,54% 39 100
Sparebanken Vest 3,40% 3,57% 46 400
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,45% 3,62% 51 400
Sparebanken Øst 3,40% 3,64% 51 050
SpareBank 1 Modum 3,45% 3,64% 52 600
SpareBank 1 Nord-Norge 3,40% 3,66% 51 800
Totens Sparebank 3,45% 3,66% 53 600
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,45% 3,66% 54 100
Sparebank 1 SMN 3,58% 3,79% 66 550
Fana Sparebank 3,60% 3,79% 67 600
75 % av verdi
Akademikerne - Danske Bank 2,95% 3,09% 0
Danske Bank 3,05% 3,22% 12 200
SpareBank 1 Telemark 3,20% 3,36% 26 300
Nordea Premium 3,20% 3,38% 27 600
OBOS Banken 3,25% 3,40% 30 300
Sandnes Sparebank 3,20% 3,42% 30 000
DNB Saga 3,25% 3,43% 32 350
Nordea 3,25% 3,43% 32 600
DNB 3,25% 3,43% 32 350
Sparebanken Sør 3,30% 3,54% 39 100
Sparebanken Vest 3,40% 3,57% 46 400
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,45% 3,62% 51 400
Sparebanken Øst 3,40% 3,64% 51 050
SpareBank 1 Modum 3,45% 3,64% 52 600
SpareBank 1 Nord-Norge 3,40% 3,66% 51 800
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,45% 3,66% 54 100
Sparebank 1 SMN 3,58% 3,79% 66 550
Fana Sparebank 3,60% 3,79% 67 600

Fastrentene

Utvalget her er basert på de som er de største bankene, og de med lavest rente.

Renten på fastrentelån endres fortløpende. Når du skal ta opp et fastrentelån er det vilkårene på utbetalingsdatoen som gjelder.

Du kan altså risikere at renten har gått opp i perioden fra du søkte, til lånet blir utbetalt.

Kommentarer til de enkelte långiverne finner du her.

Vær oppmerksom på at noen banker opererer med renter innen et visst intervall. Her oppgis den beste renten du kan få. Der kan du også følge direktelenker til bankens priser på fastrentelån.

Om tabellene

I tabellene blir nominell rente og effektiv vist. Effektiv rente blir regnet ut for et annuitetslån som nedbetales over 15 år som annuitetslån.

Kolonnen for «Forskjell» viser forskjellen i kroner du betaler i hele bindingsperioden, sett i forhold til den med lavest rente. For lån med tre års binding er altså dette summen av tre års renter (forutsetter at lånet ikke nedbetales), tre års termingebyrer og etableringsgebyret.

Her finner du Boliglånskalkulatoren med flytende renter.

På denne siden blir rentene oppdatert hver andre uke.

 

Se også:

Om fastrentelån
Les mer om fastrenter generelt

Skal du velge fast eller flytende rente?
Her kan du lese mer om fordeler og ulemper ved de to alternativene.

Markedsoversikter:

Fastrentelån på Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesater på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.

Boliglånskalkulator
Her finner du de viktigste boliglånsrentene på flytende rente - fra de beste og de største bankene.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Billånskalkulator
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Båtlånsrenter
Oversikten viser alle båtlån i markedet, der det tas sikkerhet i båten.

Forbrukslånkalkulator
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Kredittkortkalkulator
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan rangeringen av  kredittkortene blir.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Når blir jeg gjeldfri
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.