Renteoversikten er delt inn i tre rentebindingsklasser, 3, 5 og 10 år. De er igjen delt inn i lån innenfor 60 prosent av markedsverdi, og 75 prosent av markedsverdi. Hver av de seks listene er sortert etter effektiv rente.

Les mer om denne renteoversikten.

Her kan du sjekke rentesatser på boliglån med flytende rente.

Her kan du sjekke fastrentelån der rentene blir oppdatert kontinuerlig.

Kommentarer til de enkelte långiverne finner du her.

3 års binding
60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
OBOS Banken 2,50% 2,63% 0
KLP Banken 2,50% 2,63% 0
Akademikerne - Danske Bank 2,50% 2,63% -1 140
Gjensidige Organisasjon 2,50% 2,64% -960
Storebrand Bank 2,49% 2,65% 490
SpareBank 1 Østlandet 2,50% 2,66% 1 040
DNB Saga 2,50% 2,67% 1 515
DNB 2,50% 2,67% 1 515
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,50% 2,68% 2 140
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,50% 2,68% 2 040
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,50% 2,68% 2 540
SpareBank 1 Telemark 2,50% 2,68% 2 040
SpareBank 1 Modum 2,50% 2,69% 2 220
Sparebank 1 SMN 2,50% 2,69% 2 890
SpareBank 1 SR-Bank 2,50% 2,72% 2 660
Fana Sparebank 2,55% 2,72% 2 540
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,60% 2,74% 3 680
Gjensidige Bank 2,60% 2,76% 3 740
Danske Bank 2,60% 2,77% 4 060
Sparebanken Vest 2,60% 2,79% 4 720
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,65% 2,83% 6 540
SpareBank 1 Nord-Norge 2,60% 2,83% 7 400
Sparebanken Sør 2,65% 2,86% 7 580
Nordea Premium 2,65% 2,86% 6 580
Sandnes Sparebank 2,65% 2,87% 6 760
Nordea 2,70% 2,91% 8 080
Helgeland Sparebank 2,85% 3,09% 14 900
75/85% av verdi
OBOS Banken 2,50% 2,63% 0
KLP Banken 2,50% 2,63% 0
Akademikerne - Danske Bank 2,50% 2,63% -1 140
Gjensidige Organisasjon 2,50% 2,64% -960
DNB Saga 2,50% 2,67% 1 515
DNB 2,50% 2,67% 1 515
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,50% 2,68% 2 040
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,50% 2,68% 2 540
SpareBank 1 Telemark 2,50% 2,68% 2 040
SpareBank 1 Modum 2,50% 2,69% 2 220
Sparebank 1 SMN 2,50% 2,69% 2 890
Fana Sparebank 2,55% 2,72% 2 540
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,60% 2,74% 3 680
Gjensidige Bank 2,60% 2,76% 3 740
Danske Bank 2,60% 2,77% 4 060
Sparebanken Vest 2,60% 2,79% 4 720
SpareBank 1 Nord-Norge 2,60% 2,83% 7 400
Sparebanken Sør 2,65% 2,86% 7 580
Nordea Premium 2,65% 2,86% 6 580
Sandnes Sparebank 2,65% 2,87% 6 760
Nordea 2,70% 2,91% 8 080
Helgeland Sparebank 2,85% 3,09% 14 900
5 års binding
60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Storebrand Bank 2,75% 2,92% 0
KLP Banken 2,80% 2,93% 1 350
Sparebank 1 SMN 2,75% 2,95% 2 100
Akademikerne - Danske Bank 2,85% 2,98% 2 950
SpareBank 1 Modum 2,85% 3,05% 6 550
SpareBank 1 Østlandet 2,90% 3,07% 7 750
DNB 2,90% 3,08% 8 225
DNB Saga 2,90% 3,08% 8 225
SpareBank 1 Telemark 2,90% 3,09% 8 750
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,90% 3,09% 8 750
OBOS Banken 2,95% 3,09% 8 850
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,90% 3,10% 9 250
Gjensidige Organisasjon 2,95% 3,10% 8 250
Sparebanken Sør 2,90% 3,12% 10 150
Danske Bank 2,95% 3,13% 10 150
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,95% 3,14% 11 350
SpareBank 1 SR-Bank 2,95% 3,18% 12 350
SpareBank 1 Nord-Norge 2,95% 3,19% 13 850
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,05% 3,21% 14 650
Gjensidige Bank 3,05% 3,22% 14 950
Fana Sparebank 3,05% 3,23% 15 250
Sandnes Sparebank 3,00% 3,23% 14 450
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,05% 3,24% 16 250
Sparebanken Vest 3,05% 3,25% 16 050
Nordea Premium 3,05% 3,27% 16 650
Nordea 3,10% 3,32% 19 150
Helgeland Sparebank 3,20% 3,45% 26 350
75 % av verdi
KLP Banken 2,80% 2,93% 0
Sparebank 1 SMN 2,75% 2,95% 750
Akademikerne - Danske Bank 2,85% 2,98% 1 600
SpareBank 1 Modum 2,85% 3,05% 5 200
DNB Saga 2,90% 3,08% 6 875
DNB 2,90% 3,08% 6 875
OBOS Banken 2,95% 3,09% 7 500
SpareBank 1 Telemark 2,90% 3,09% 7 400
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,90% 3,09% 7 400
Gjensidige Organisasjon 2,95% 3,10% 6 900
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,90% 3,10% 7 900
Sparebanken Sør 2,90% 3,12% 8 800
Danske Bank 2,95% 3,13% 8 800
SpareBank 1 Nord-Norge 2,95% 3,19% 12 500
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,05% 3,21% 13 300
Gjensidige Bank 3,05% 3,22% 13 600
Fana Sparebank 3,05% 3,23% 13 900
Sandnes Sparebank 3,00% 3,23% 13 100
Sparebanken Vest 3,05% 3,25% 14 700
Nordea Premium 3,05% 3,27% 15 300
Nordea 3,10% 3,32% 17 800
Helgeland Sparebank 3,20% 3,45% 25 000
10 års binding
60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Storebrand Bank 3,15% 3,33% 0
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,25% 3,43% 11 350
DNB Saga 3,25% 3,44% 10 725
DNB 3,25% 3,44% 10 725
SpareBank 1 Telemark 3,25% 3,45% 11 250
Akademikerne - Danske Bank 3,30% 3,45% 12 650
Sparebanken Sør 3,25% 3,48% 13 550
OBOS Banken 3,35% 3,50% 17 950
KLP Banken 3,35% 3,50% 17 950
SpareBank 1 Østlandet 3,35% 3,54% 20 250
SpareBank 1 Modum 3,35% 3,56% 21 850
Danske Bank 3,40% 3,59% 24 850
SpareBank 1 SR-Bank 3,35% 3,59% 23 550
Sandnes Sparebank 3,35% 3,59% 23 150
Sparebank 1 SMN 3,39% 3,61% 26 100
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,45% 3,62% 29 050
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,45% 3,66% 31 250
SpareBank 1 Nord-Norge 3,40% 3,66% 29 450
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,45% 3,66% 31 750
Sparebanken Vest 3,50% 3,71% 36 350
Fana Sparebank 3,55% 3,74% 40 250
Nordea Premium 3,60% 3,84% 47 550
Nordea 3,65% 3,89% 52 550
75 % av verdi
DNB Saga 3,25% 3,44% 0
DNB 3,25% 3,44% 0
Akademikerne - Danske Bank 3,30% 3,45% 1 925
SpareBank 1 Telemark 3,25% 3,45% 525
Sparebanken Sør 3,25% 3,48% 2 825
KLP Banken 3,35% 3,50% 7 225
OBOS Banken 3,35% 3,50% 7 225
SpareBank 1 Modum 3,35% 3,56% 11 125
Danske Bank 3,40% 3,59% 14 125
Sandnes Sparebank 3,35% 3,59% 12 425
Sparebank 1 SMN 3,39% 3,61% 15 375
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,45% 3,62% 18 325
SpareBank 1 Nord-Norge 3,40% 3,66% 18 725
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,45% 3,66% 21 025
Sparebanken Vest 3,50% 3,71% 25 625
Fana Sparebank 3,55% 3,74% 29 525
Nordea Premium 3,60% 3,84% 36 825
Nordea 3,65% 3,89% 41 825

Fastrentene

Utvalget her er basert på de som er de største bankene, og de med lavest rente.

Renten på fastrentelån endres fortløpende. Når du skal ta opp et fastrentelån er det vilkårene på utbetalingsdatoen som gjelder.

Du kan altså risikere at renten har gått opp i perioden fra du søkte, til lånet blir utbetalt.

Kommentarer til de enkelte långiverne finner du her.

Vær oppmerksom på at noen banker opererer med renter innen et visst intervall. Her oppgis den beste renten du kan få. Der kan du også følge direktelenker til bankens priser på fastrentelån.

Om tabellene

I tabellene blir nominell rente og effektiv vist. Effektiv rente blir regnet ut for et annuitetslån som nedbetales over 15 år som annuitetslån.

Kolonnen for «Forskjell» viser forskjellen i kroner du betaler i hele bindingsperioden, sett i forhold til den med lavest rente. For lån med tre års binding er altså dette summen av tre års renter (forutsetter at lånet ikke nedbetales), tre års termingebyrer og etableringsgebyret.

Her finner du Boliglånskalkulatoren med flytende renter.

På denne siden blir rentene oppdatert hver andre uke.

 

Se også:

Om fastrentelån
Les mer om fastrenter generelt

Skal du velge fast eller flytende rente?
Her kan du lese mer om fordeler og ulemper ved de to alternativene.

Markedsoversikter:

Fastrentelån på Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesater på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.

Boliglånskalkulator
Her finner du de viktigste boliglånsrentene på flytende rente - fra de beste og de største bankene.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Billånskalkulator
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Båtlånsrenter
Oversikten viser alle båtlån i markedet, der det tas sikkerhet i båten.

Forbrukslånkalkulator
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Kredittkortkalkulator
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan rangeringen av  kredittkortene blir.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Når blir jeg gjeldfri
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.