Beregn om du har riktig skattetrekk for 2018.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Skattetrekkskalkulator

 
  Forventet årsinntekt (ink feriepenger)  
  Rente og kapitalinntekter  
  Fradrag (ikke minstefradrag)  
  BSU (under 34 år)  
  Din netto formue  
  Ektefelles nettoformue  
  Er du gift eller ugift  
 
  Skatt som er betalt:  
  Hvor mye har du betalt hittil i år?  
  Hvilken måned betalte du skatt sist  
  I prosent av inntekt er dette (som trekkprosent)  
     
  Skatteberegning for hele skatteåret:  
  Trygdeavgift  
  Skatt på alminnelig inntekt  
  Trinnskatt  
  Formuesskatt  
  Sum skatt  
  I prosent av inntekt er dette  
  Trekkprosent 10,5 mnd  
     
  Ny skatteprosent med 10,5 mnd trekk:  
  Trekk resten av månedene  
  I prosent av lønn  
 
  Skatteresultat hvis du ikke endrer skattekortet:  
  Betalt skatt ved utgangen av året  
  Resultatet blir (minus er restskatt)  
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om skattetrekkskalkulatoren

Denne kalkulatoren er laget for lønnsmottakere. Den forutsetter at du betaler skatten i løpet av 10,5 måneder. Det vil si at juli (feriepenger) er trekkfritt, og halvt skattetrekk i desember.

Du kan også beregne skatten i Skatteberegning 2018.

Forskuddsskatten for 2018 tar utgangspunkt i siste tilgjengelige ligning, som er fra 2016. Inntekter, fradrag og formuesforhold korrigeres etter prognoser fra Finansdepartementet. Siden utskrivingen av skattekortene foregår i perioden oktober/november, er det prognosene på dette tidspunktet som legges til grunn.

Hvis du har tabelltrekk og ikke prosenttrekk, kan du sjekke hvor mye du blir trukket i Skatteetatens Tabelltrekk for skattekort.

Det er enkelt å endre skattekortet. Du kan bruke både BankID og MinID. Du trenger ikke nytt skattekort for å forhøye skatteprosenten. Du kan selv gi beskjed til lønningsansvarlig om å forhøye prosenten. Skal du sette den ned, må du få nytt skattekort.

Bruk av kalkulatoren

Legg først inn de forventede hovedtallene for inntekt, formue og fradrag for skatteåret 2018.

Deretter legger du inn hvor mye skatt du har betalt hittil i år, og i hvilken måned. Dette finner du på siste lønnsslipp. Kalkulatoren regner ut hvilken trekkprosent dette tilsvarer.

Kalkulatoren viser deg så hvor mye skatt du skal betale for hele året ut fra hovedtallene du har lagt inn.

Til slutt vises skatteprosenten du skal ha for de resterende månedene av året. Hvis du allerede har betalt inn for mye skatt, viser kalkulatoren en minusprosent. Dette for å vise at du allerede har betalt inn for mye, men du kan i praksis ikke få minustrekk.

Aller nederst finner du resultatet av årets skatteoppgjør hvis du ikke endrer skattekortet.

 

Se også:

Les mer om skattekortet.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.