Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I den økonomiske helsjekken av privatøkonomien går du systematisk gjennom alle muligheter du har for å spare penger. Dette gjøres ved å se på alle kostnadsposter en privatøkonomi kan beså av.

Inntekter

Dette er de forskjellige måtene som du kan øke inntekten på. Dette er både lønnsinntekter, og inntekter fra eiendeler du har som bolig og bil.

 

Arbeidsinntekter

Jobbe overtid
Mange har mulighet til å jobbe overtid i den bedriften de er i.

Ta en eller flere ekstrajobber
For de som ikke har full stilling kan det være aktuelt å ta ekstrajobber.  

I begge tilfellene er marginalskatten avgjørende for hvor mye du sitter igjen med etter skatt. Marginalskatten avgjøre av hvor høy inntekt du har fra før. En student som har 30.000 kroner fra før, kan tjene inntil 35.000 kroner i tillegg uten å betale skatt (frikortet for 2022 er på 65.000 kroner.). Hvis du for eksempel fra før av har en inntekt på 500.000 kroner vil marginalskatten være på 34,0 prosent.

 

Skattefrie arbeidsinntekter

Hvor mye du kan tjene skattefritt avhenger av hvem du jobber for.

Hvis du jobber i et privathjem kan du tjene inttil 6.000 kroner skattefritt per hjem. Du kan ha flere arbeidsgivere.

Skattefri inntekt for arbeid i et privathjem

Skattefri inntekt fra foreninger / institusjoner

Skattefri inntekt fra et firma

 

Utleie

Uleie i egen bolig, hytte og bil er de mest aktuelle tingene du kan tjene penger på.

Utleie i egen bolig

Dette kan både være vanlig langtidsutleie, og utleie via plattformer som Airbnb.

Utleie av mindre enn halvparten av en bolig der du selb botr re skattefritt.

Les mer om utleie i egen bolig

Kortidsutleie av egen bolig

Utleie av hytte

 

Les mer om Hytteutleie, og Hytteutleie og skatt.

 

Utleie av bil

 

Guide til utleie av egen bil

Lån

Du kan redusere låneutgiftene på to måter:

 • Redusere rentene, som er en reell besparelse
 • Redusere avdragene, som ikke er en reduksjon av kostnad men lavere sparing. Men den kan gi en nødvendig likviditetseffekt.

Nedenfor er det en gjennomgang av de potensielle lånetypene du kan ha:

Boliglån

Det er flere typer boliglån som du kan velge mellom.

Guide til boliglån.

Guide til boliglån for unge og førstehjemslån

Guide til rammelån

 

På boliglån er det flere anbefalinger av hvilke lånegivere du skal velge for å få lavest mulig rente:

Anbefalte boliglån

Anbefalte boliglån opp til 85 prosent av markedsverdi

Anbefalte boliglån for unge

Anbefalte rammelån

 

Størrelsen på lånet kan ha betydning for hvilken rente du kan få:

Lånestørrelsens betydning for boliglånsrenten

 

I mange banker må du ikke godta det første tilbudet du får, du må forhandle for å få bankens beste tilbud.

Prut med banken din

 

Det er mange yrkesorganisasjoner og andre organisasjoner som har forhandlet frem lavere rente for sine medlemmer. Her får du en vurdering av dem:

Rabattavtaler på boliglån - en vurdering

 

Rentene på fastrente endres mye oftere enn lån med flytende rente - det er først når lånet er utbetalt at renten er fast. Det som er sikkert er at forskjellene mellom långiverne vil bestå i hele fastrenteperioden:

Velg riktig fastrentelån

 

Når prisen øker på boligen din kan du i noen banker komme innenfor en grense som gir lavere renbte. I andre banker der du må forhandle rente står du sterkere når du har økt sikkerhet:

Økt boligverdi kan gi billigere boliglån

Billån

Hovedalternativene for billån er lån med pant i bilen, lån med pant i boligen, eller et subsidiert billån fra bilforhandleren.

Guide til billån.

 

Smarte Pengers anbefalte lån med pant i bilen:

Anbefalte billån

 

Renten på boliglån er lavere enn på billån. Har du ledig panteplass i boligen vil det lønne seg å låne med sikkerhet i boligen. Avdragsdelen på den delen som stammer fra billånet opprettholder du.

Billån er billigst med pant i bolig

 

Det er mange yrkesorganisasjoner og andre organisasjoner som har forhandlet frem lavere rente for sine medlemmer. Her får du en vurdering av dem:

Rabattavtaler på billån - en vurdering

Båtlån

Har du ledig panteplass i boliogen vil det være rimeligere enn å ta opp et båtlån.

Guide til båtlån.

 

Smarte Pengers anbefalte lån til båt:

Anbefalte båtlån

Studielån

Dette er rådene som har med studielån å gjøre. Bakgrunnen for rådene er at dette lånet samlet sett det gunstigste lånet du kan ha. 

 

Studielånet er det siste lånet du skal nedbetale:

Ikke nedbetal studielånet

 

Utnytt muligheten til rentefritak:

Lav inntekt kan gi rett til rentefritak i Lånekassen

 

Selv om du ikke trenger fullt studielån:

Ta alltid opp maksimalt med studielån

 

Ikke tjen for mye, eller ha for høy formue:

Unngå reduksjon i stipendet fra Lånekassen

 

Betal heller ned på andre og dyrere lån:

Utsett tilbakebetalingen av studielånet mest mulig

Forbrukslån

Det er svært stor forskjell på hvilken rente du blit tilbudt, eller har på forbrukslån.

Guide til forbrukslån

 

Smarte Pengers anbefalinger for å få billigst forbrukslån:

Anbefalte forbrukslån

 

Mulighet for gratis lån fra arbeidsgiver kan erstatte forbrukslån/kredittkort:

Gratis lån fra arbeidsgivere

 

Du kan refinansiere ett eller flere forbrukslån med et billigere:

Refinansier forbrukslånene

Kredittkortlån

Som med forbrukslån er det svært stor forskjell på rentefastsettelse. I tillegg er det forskjell på diverse gebyrer som kredittkortet kan ta.

Har du kredittkortgjeld vil det på samme måte som med forbrukslån kunne lønne seg å refinansiere.

Guide til kredittkort

 

Smarte Pengers anbefalte kredittkort:

Anbefalte kredittkort

 

 

Seniorlån / Litt Xtra

Med seniorlån / Litt Xtra kan du låne opp til pensjon.

Guide til Seniorlån / LittExtra

 

Smarte Penger anbefalte seniorlån:

Anbefalte seniorlån

Gebyrer på bankkort, kredittkort og nettbank

Dette er de vanligste gebyrene du må betale på brukskonto og kredittkort.

Det er fullt mulig å unngå det aller meste av gebyrer. I mange tilfeller kan du kombinere den kontoen du har, og bruke andre kort når du for eksempel er i utlandet.

Dette er de mest aktuelle gebyrene

Gebyrer i nettbank

De fleste bankene tar ikke noe gebyrer for betaling av giro enten det er med eller uten KID, Avtalegiro, og efaktura. Hvis banken din tar noe av dette, lønner det seg å bruke en annen bank.

Betaling med debetkort og kredittkort

De færreste tar et transaksjonsgebyr, verken i Norge eller utlandet.

Minibankuttak

Her kan vi skille mellom uttak i norske minibanker, og uttak i utenlandske minibanker.

De fleste tar et gebyr når du tar ut penger i norske minibanker. Noen banker skiller mellom enge minibanker og andres minibanker. Kredittkort tar alltid et ganske høyt gebyr for å ta ut fra norske minibanker. 

Uttak i butikk er i de fleste tilfellene gebyrfritt, men noen få banker tar et gebyr.

Noen få banker og kredittkort tar ikke gebyr når du tar ut penger i utenlandske minibanker.

Gebyret kan være et fast kronegebyr, et prosentvis gebyr, ofte begge deler.

Hvilke som er gebyrfrie ved uttak i utlandet kan du se her: Minibankuttak i utlandet - billigste måte

Valutagebyr

Valutagebyr unngår du ikke. Dette ligger i området 1,5 til 2,5 prosent av beløpet. Dette valutagebyret må du betale når du bruker kortet i utlandet, tar ut penger i minibanken i utlandet, eller netthandler i utenlandsk valuta.

Årsgebyr på bankkort

De aller fleste bankene tar et årsgebyr for debetkortet. Det ligger rundt 300 kroner i året.

Årsgebyr på kredittkort

De færreste tar et årsgebyr for kredittkortet.

Overføring til egen bankkonto fra kredittkort

De fleste kredittkortene tar et gebyr hvis du overfører et beløp til din egen bankkonto. Gebyret kan være et fast gebyr, et prosentvis gebyr, eller begge deler.

Beregning av gebyrer

Hvor mye du betaler i gebyrer kan du beregne i to forskjellige kalkulatorer. Disse tar hensyn til alle de viktigste gebyrene du må betale. For å bare få opp gebyrene setter du innskudd eller gjelden til null.

For lønnskontoen/brukskontoen bruker du Finn billigste Brukskonto

For kredittkort bruker du Finn billigste kredittkort

Anbefalte kort

I rådene for brukskonto og kredittkort blir gebyrene tatt hensyn til. Det er for eksempel en del kort som er gebyrfrie ved uttak i minibank i utlandet.

Anbefalte brukskonto

Anbefalte kredittkort

Til boligen

Dette er alt som hører inn under det du kjøper i forbindelse med å eie eller leie bolig.

 

Lei ut boligen til turister

 

Lei ut skattefritt til ditt eget AS

Husleie og fellesutgifter

Disse utgiftspostene er det ikke så mye å gjøre noe med når de først er der. Det er før du kjøper eller leier at det er mulig å gjøre noen med dette.

Kommunale avgifter

Du bør sjekke at de kommunale avgiftene er korrekt beregnet. Størrelsen på avgiftene kan avhenge av både hvor stort huset er og hvor mange det er i husstanden. Sjekk derfor at du ikke betaler for mye mot prislisten til kommunen.

Hvis du ikke har installert vannmåler, bør du vurdere om du skal installere det. Dette kan redusere avgiften for både vann og avløp.

Vannmåler kan lønne seg.

Du kan også redusere vann og avløpsgebyrene ved å bruke mindre vann. En mulighet for det er å bruke mindre vann i dusjen (i tillegg til at du sparer strøm).

Hvor mye du kan spare kan du sjekke ved å bruke kalkulatoren: Vannmålerkalkulator.

Eiendomsskatt

Sjekk at verdivurderingen av boligen er korrekt. Hvis kommunen takserer selv må du klage til kommunen. Hvis kommunen bruker skattetetatens formuesverdier må du klage på denne verdien til Skatteetaten. Hvis du også er i formeusskatt-porisjon er det da dobbelt grunn til å klage på den.

Se: Klag på for høy formuesverdi på boligen

Hytteutgifter

Rådene for å senke kostnadene ved å eie en hytte er samlet i artikkelen Hytteøkonomi,

 

Lei ut hytta skattefritt

Strøm

Det er i bunn og grunn to ting du kan gjøre for å få lavere utgifter på strøm:

 • Kjøpe den billigere
 • Bruke mindre

For nettleien er det ikke mulig å kjøpe en billigere. Du har den nettleveandøren du har.

 

Under ser du noen råd som kan hjelpe deg med å redusere utgiftene til dette:

Spotprisavtaler (nå timesbasert) har alltid vært billigere enn avtaletypen Standard variabel:

Velg spot fremfor standard variabel

 

Det finnes mange rabattavtaler på strøm. Her er Smarte Pengers vurderoger av dem:

Rabattavtaler på strømavtaler - en vurdering

 

Dette er Smarte Pengers anbefalte spotprisleverandører:

Anbefalte spotprisleverandører

 

Slik kan du spare penger på å dusje "smartere"

Strømsparing: Dusj

 

Dette kan du spare på å senke temperaturen:

Strømsparing: Senking av temperatur

Boligalarm

Eventuelle kostnader til alarm kan vurderes med disse punktene:

 • Skal du ha alarm?
 • Hvilke funksjoner skal du ha i alarmsystemet
 • Hvilken leverandør skal du velge

 

Se også: Guide til boligalarm

Kjøp av elektronikk

For mange kjøp av en viss størrelse er det viktig at du har orientert deg på forhånd om hvilke minstekrav du har til produktet. 

Finn ut hvilke produkter som passer for deg

 

Det er flere nettsteder og kredittkort som gir penger tilbake, eller cashback/kickback. Rabatten gis av en hel rekke nettbutikker, der opp til 250 nettbutikker kan delta i de enkelte konseptene.

Få «Penger tilbake» ved kjøp på nett

 

Å være bevisst på å utnytte salg og tilbud er noe av det su kan spare aller mest penger på.

Utnytt salg og tilbud

 

Fordelen ved å ha god tid når du skal kjøpe et forholdsvis dyrt produkt er at du kan «vente ut» gode tilbud. 

Ha god tid når du skal kjøpe et dyrt produkt

 

I de aller fleste elektronikkforretningene blir du spurt om du vil ha en trygghetsforsikring, eller en trygghetsavtale. For de fleste er det sannsynlig at dette ikke lønner seg.

Ikke kjøp trygghetsforsikring

 

Når nye modeller kommer må de «gamle» modellene også selges ut. Dette gjelder spesielt innen forbrukerelektronikk der nye modeller kommer kontinuerlig.

Kjøp utgående modeller

 

Tjenester som sammenligner priser på identiske produkter kan spare deg for en del penger.

Spar penger med prissammenligningstjenester

 

Ikke kjøp antivirus-program

 

Ikke kjøp trygghetsforsikring

Kjøp av møbler

 

Møbler er av de vareguppene det kan lønne seg å kjøpe brukt.

Kjøp brukt

 

Det er stadig salg/tilbud på møbler. Med såpass dyre varer som møbler er kan du spare store summer på å følge med på gode tilbud. 

Utnytt salg og tilbud

 

Det er når du har bestemt deg på forhånd hva du ser etter at du er klar for å utnytte gode tilbud, men det kan ta tid å vente det ut.

Ha god tid når du skal kjøpe et dyrt produkt

 

I noen møbelbutikker kan du få en liten rabatt ved å gå innom en nettside først.

Få «Penger tilbake» ved kjøp på nett

 

Vedlikehold/oppussing

Når du har tenkt å selge boligen om ikke så lenge må du vurdere om det lønner seg

Dette lønner det seg å gjøre med boligen før du selger

 

Her er en oversikt over hvor du kan få forskjellige rabatter på byggevarer

Rabattguide på byggevarer

 

Her kan du se hvilke rabattavtaler som ligger på byggevarer i rabattdabasen:

Rabattavtalene på byggevarer i rabattdatabasen.

 

Det lønner seg å legge en plan for litt omfattende oppussingsarbeider. Det vil redusere kostnaden.

Lag en god oppussingsplan - spar penger

 

Med et detaljert anbud fra håndverkeren vil det ikke komme overraskende kostnader i form av at poster som ikke var med. 

Få detaljert anbud av håndverkeren

 

Du kan spare mye penger på å gjøre oppusssingen selv. Men det er ikke alt du har lov til å gjøre. Eller ikke klarer å gjøre det selv.

Gjøre det selv eller bruke håndverker?

Kostnader hage

Alt av innkjøp som går til hagen. For eksempel blomster, gressklipper, verktøy, gjødsel ol.

Det kan være store prisforskjeller på mange av disse produktene. Gjør prisundersøkelser for du handler ting til hagen. Det kjøres også mange kampanjer, slik at det lønner seg å sette opp en iste over hva du vil ha på forhånd.

Her er noen nyttige lenker som du kan bruke til å sjekke ut priser og kampanjer på forhånd:

Hagesentre
Hageland
Plantasjen
Felleskjøpet Hagesenter
Byggvareforretninger
Bauhaus Hageland
Bygger'n
Byggmakker Hage og Terrasse
Byggmax Utemiljø
Gausdal Landhandleri
Maxbo Hus og hage
Monter Hus og hage
OBS Bygg Hage og utemiljø
XL-Bygg Terrasse og utemijjø
Andre
Europris Hus og Hage
Jula Hage
Rusta Hage
Ikea Hage

Andre innkjøp til huset

Alt av interiør og pyntegjenstander til huset (ikke møbler).

Media/kommunikasjon

Kanalpakke

På TV-pakkene er det nå mye større valgmuligheter. Du er ikke lenger avhengig av kanalpakkene til bredbåndsleverandøren din. Med tilstrekkelig kapasitet på nettet kan du sette sammen din egen pakke.

Dette må også sees i sammenheng med bredbånde fordi du i en del tilfeller får en billigere pakkepris med bredbånd og kanalpakker.

 

For å se på hvilke priser de enkelte leverandørene har kan du se her:

Oversikt med priser over TV distributørenes kanalpakker

 

Det er mange strømmetjenester, og det er ikke nødvendig å ha alle samtidig.

Du trenger ikke alle strømmetjenestene på en gang

 

 

 

Mobilabonnement

 

Dette er Smarte Pengers anbefalte mobilabonnement:

Anbefalte mobilabonnement

 

Et lønnsomt frynsegode:

Få mobiltabonnement og bredbånd dekket av arbeidsgiver

 

Se guiden:

Guide til mobilabonnement

 

Prisoversikt - alfabetisk sortert:

Mobilabonnement - priser

 

Sortert etter antall GB, deretter pris:

Mobilabonnement - sortert etter antall GB inkludert

Kjøp av mobiltelefoner

Bredbånd

 

Dette må også sees i sammenheng med bredbånd fordi du i en del tilfeller får en billigere pakkepris med bredbånd og kanalpakker.

 

Se guiden med priser:

Guide til bredbånd

Mobilt bredbånd

 

Dette er Smarte Penger anbefalte mobile bredbånd:

Anbefalte mobile bredbånd

 

Det kan være nok å bruke mobiltelefonen som oppkoblingspunkt:

Kan være lønnsomt å kutte ut det mobile bredbåndet

 

Se guiden:

Guide til mobilt bredbånd

 

 

 

Oversikt over priser:

Mobilt bredbånd - priser

Bokkjøp

Mulige besparelser:

Lån på bibliotek

Kjøp pocketutgaver i stedet for innbundet

Kjøp brukt

Lån (eller få) av venner og familie

Aviser

Mulige besparelser:

Utnytt tilbud for nye kunder.

Det kan være billigere å gå over til et digitalt abonnement

Rabattmuligheter

Hvis du må kutte: Reduser antall abonnement

Bil/transport

Fritid/underholdning

Ferie/reise

Barn

Forsikring

Dyreforsikring

Jobb

Ingen underkategorier

 

Avis - fri

Andre forbruksutgifter

Andre småutgifter

Med småutgifter menes alle mindre utgifter som du pådrar deg ofte

Denne gjennomgangen følger det privatøkonomiske budsjettet fra Smarte Penger. Ved alle postene (ca 100) er det råd om hva som kan være smart å gjøre, eller hvordan redusere kostnadsnivået på denne posten.

Det er egentlig tre måter å spare penger på:

 • Redusere kostnadene i form av å kjøpe mindre volum
 • Kjøpe tilsvarende, eller samme vare billigere
 • Gjøre smarte valg som ikke direkte har med en kostnadspost å gjøre

Med redusering av kostnadene mener vi her å bruke mindre av en vare eller tjeneste. Dette kan være fordi du må, eller bør redusere kostnadsnivået. Eller fordi du ønsker å omprioritere, for eksempel ved at du ønsker å nedbetale mer på lånet,  eller spare mer.

Kjøpe tilsvarende vare billigere reduserer også kostnaden. Men til forskjell fra punktet ovenfor kjøper du samme volum bare til en billigere penge. For eksempel strøm

Gjøre smarte valg er gjøre de rette tingene i en viss situasjon. For eksempel finne det billigste boliglånet, fradrag i forbindelse med skattemeldingen, i forbindelse med salg av bolig, i forbindelse med kjøp av bil osv. Disse tingene passer ikke inn i et budsjett siden dette kan være forhold som sjeldent inntreffer. Disse rådene finner du når du bruker funksjonen "Søk etter råd". Den bør du alltid bruke når du står overfor noe som skal skje.

Budsjettet og dermed gjennomgangen er delt inn i disse hoveddelene:

Klikk på hver enkelt så ser du alle underelementene.

 • Inntekter
 • Lån
 • Til boligen
 • Media/kommunikasjon
 • Bil/transport
 • Fritid/underholdning
 • Forsikring
 • Jobb
 • Ferie/reise
 • Andre forbruksutgifter
 • Andre småutgifter