Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for uførekapital i Storebrand Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførekapital. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les Guide til uførekapital

Du må tegne uførepensjon for å kunne tegne uførekapital. Uførekapital kalles Tilleggesdekning på nettsiden.

Forsikringssummen nedtrappes med 7 prosent årlig fra fylte 52 år.

Hele forsikringssummen utbetales ved minimum 40 prosent uførhet.

I Storebrand kan du bare velge om du vil ha 600.000 kroner i tilleggsdekning. Du kan ikke velge andre beløp.

Storebrand Forsikring
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.11.2018
Maks alder ved tegning 55 år
Opphørsalder 62 år
Minimum forsikringssum ?
Maksimal forsikringssum 2 ganger brutto årslønn
G-regulering av forsikringssum Ja, til 52 år
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Yrke og utdannelse
Krav til utbetaling Rett til Engangsutbetaling inntrer når forsikrede på grunn av sykdom, skade eller lyte har vært minst 40 % sammenhengende arbeidsufør i minst 4 år regnet fra første sykedag mens forsikringen har vært i kraft (karenstiden).
Forskuttering Nei
Forskutterings-beløp *
Gradert utbetaling Ikke gradert
Priser 600.000 kroner Prisene gjelder for arbeidstakere med de forskjellige utdannelsesnivåene.
Alder Bachelor og høyere Vgs. Grunnsk.
25 1 179 1 418 1 518
30 1 768 2 117 2 291
35 2 091 2 652 2 880
40 2 605 3 131 3 381
45 3 795 4 561 4 943
50 6 096 7 308 15 684
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Uførekapital

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Eika Forsikring - Uførekapital

Frende - Uførekapital

Gjensidige Forsikring - Uførekapital

Landkreditt Forsikring - Uførekapital

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Youplus Livsforsikring - Uførekapital

Se også:

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Guide til uføretrygd

Guide til dødsfallforsikring

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Kalkulatorer:

Uførerente-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Forsikringsdekning i andre selskaper: