Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Uførerentekalkulator

     
  Kjøpt uførerente - utbetaling per år  
  Skatt på uførerente  
  Inntekt du har i dag  
  Uførepensjon hvis du blir mer enn 50 % arbeidsufør  
  Inntektsnedgang:    
  Uførepensjon i prosent av inntekt før skatt  
  Nedgang i inntekt  
  Skattereduksjon på grunn av nedgang i inntekt  
  Netto nedgang i inntekt  
  Uførepensjon i prosent av inntekt etter skatt  
  Inntektsnedgang med uførerente:  
  Netto nedgang i inntekt ink uførerente  
  Tapt inntekt per måned ink uførerente  
  Inntekt i prosent av inntekt etter skatt  
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om uførerente-kalkulatoren

Les mer om uførerente.

Kalkulatoren forutsetter 100 prosent arbeidsuførhet.

Legg først inn hvilket beløp du vil ha i årlig uførerente. Kalkulatoren regner ut skatten på utbetalingen.

Legg inn hva du får samlet i uførepensjon fra folketrygden, og hva du eventuelt får via arbeidsgiver.

Her kan du beregne enkelt hva du får fra folketrygden.

Kalkulatoren beregner hvor høy uførepensjonen blir i forhold til den tidligere inntekten, både før og etter skatt.

Deretter ser du hvor stor nedgangen blir når uførerenten blir lagt til inntekten.

Det er best å regne på beløpene etter skatt for at de skal bli korrekte sammenlignbare. Da får du den nedgangen du merker, nemlig etter skatt. En annen ting er at uførerenten har en skattesats på 4,6 prosent.

I kalkulatoren blir skatten både på lønnsinntekten og uførepensjonen korrekt beregnet.

 

Kalkulatorer:

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Les mer om uføreforsikringer:

Uføreforsikringer

Uførekapital

Uførekapital med forskuttering

Medisinsk invaliditet