Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Les mer om kalkulatoren under.

Uførerentekalkulator
     
Kjøpt uførerente - utbetaling per år  
Skatt på uførerente  
Inntekt du har i dag  
Uførepensjon hvis du blir mer enn 50 % arbeidsufør  
Inntektsnedgang:    
Uførepensjon i prosent av inntekt før skatt  
Nedgang i inntekt  
Skattereduksjon på grunn av nedgang i inntekt  
Netto nedgang i inntekt  
Uførepensjon i prosent av inntekt etter skatt  
Inntektsnedgang med uførerente:    
Netto nedgang i inntekt ink uførerente  
Tapt inntekt per måned ink uførerente  
Inntekt i prosent av inntekt etter skatt  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om uførerente-kalkulatoren

Les mer om uførerente.

Kalkulatoren forutsetter 100 prosent arbeidsuførhet.

Legg først inn hvilket beløp du vil ha i årlig uførerente. Kalkulatoren regner ut skatten på utbetalingen.

Legg inn hva du får samlet i uførepensjon fra folketrygden, og hva du eventuelt får via arbeidsgiver.

Her kan du enkelt beregne hva du får fra folketrygden.

Kalkulatoren beregner hvor høy uførepensjonen blir i forhold til den tidligere inntekten, både før og etter skatt.

Deretter ser du hvor stor nedgangen blir når uførerenten blir lagt til inntekten.

Det er best å regne på beløpene etter skatt for at de skal bli korrekte sammenlignbare. Da får du den nedgangen du merker, nemlig etter skatt. En annen ting er at uførerenten har en skattesats på 4,4 prosent.

I kalkulatoren blir skatten både på lønnsinntekten og uførepensjonen korrekt beregnet.

 

Kalkulatorer:

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Les mer om uføreforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførekapital

Medisinsk invaliditet