Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Les mer om kalkulatoren under

Forsikringsbehovs-kalkulator
  Deg Partner  
Sivilstatus
   
Hvis samboer: Samboer i minst 5 år?
   
Inntekt  
Reell netto formue (ikke ligning)  
Lån du/dere har i dag:      
Statens Lånekasse  
Annen samlet gjeld    
Barn:      
Barn fra tidligere forhold
Antall felles barn
Hjemmeboende barns alder under 20 år:
Alder barn 1    
Alder barn 2    
Alder barn 3    
Alder barn 4    
Forsikringer fra arbeidsgiver: Deg Partner  
Dødsfallskapital (engangsutbetaling)  
Uførekapital (engangsutbetaling)  
Uførepensjon (årlig utbetaling)  
       
Ditt beregnede forsikringsbehov: Deg Partner  
Dødsfallskapital  
Uførekapital  
Uførepensjon

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om forsikringsbehovkalkulatoren

Denne kalkulatoren tar hensyn til en rekke forhold.

  • Hvilken sivilstand du har (singel, gift, samboer, enslig forsørger)
  • Størrelsen på inntektene
  • Reell formue
  • Samlede lån, og lån i Lånekassen
  • Antall barn og alderen på dem
  • Om du eller partner har barn fra tidligere forhold

Alle disse faktorene har betydning for hvor stort forsikringsbehovet fitt er. Disse opplysningene gjør at kalkulatoren også kan ta hensyn til ting som at samboere ikke har samme arveret som gidtet. Og at barn fra tidligere ekteskap har betydning for forsikringsbehovet.

Alle engangsbeløp blir avrundet til nærmeste 10.000 kroner.

Forsikringen oppgir en behovsstørrelse på:

  • Dødsfallforsikring
  • Uførekpital
  • Uførerente

Uførerente blir avrundet til nærmeste hele titusen.

I kalkulatoren legger du inn data for inntekt, formue og familieforhold.

Kalkulatoren tar hensyn til hvor mange barn du har, og hvor gamle de er. Den tar også hensyn til om det er særkullsbarn eller fellesbarn. Forsikringsbehovet øker jo yngre barna er.

Legg inn hvilke forsikringer du har gjennom arbeidsgiver. Dette reduserer ditt eget behov for å kjøpe forsikringer.

Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst. Hvis forsikringsbehovet blir et negativt tall, betyr det at du er dekket for et høyere beløp enn nødvendig.

 

Kalkulatorer:

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringskalkulatorer
Her finner du alle forsikringskalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.