Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Les mer om kalkulatoren under

 

Forsikringsbehovs-kalkulator

 
  Opplysninger: Deg   Partner  
  Alder    
  Sivilstatus  
  Inntekt    
  Reell netto formue (ikke ligning)    
  Lån:  
  Statens Lånekasse    
  Annen samlet gjeld  
  Barn:    
  Barn fra tidligere forhold    
  Antall felles barn  
  Hjemmeboende barns alder under 20 år:  
  Alder barn 1  
  Alder barn 2  
  Alder barn 3  
  Alder barn 4  
  Forsikring fra arbeidsgiver: Deg   Partner  
  Dødsfallskapital (engangsutbetaling)    
  Uførekapital (engangsutbetaling)    
  Uførepensjon (årlig utbetaling)    
  Barnepensjon per barn (årlig utbetaling)    
  Barnetillegg (engangsutbetaling)    
  Ditt beregnede forsikringsbehov: Deg   Partner  
  Dødsfallskapital    
  Uførekapital    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om forsikringsbehovkalkulatoren

I kalkulatoren legger du inn data for inntekt, formue og familieforhold.

Kalkulatoren tar hensyn til hvor mange barn du har, og hvor gamle de er. Den tar også hensyn til om det er særkullsbarn eller fellesbarn. Forsikringsbehovet øker jo yngre barna er.

Legg inn hvilke forsikringer du har gjennom arbeidsgiver. Dette reduserer ditt eget behov for å kjøpe forsikringer.

For å forenkle beregningen av forsikringsbehovet konverterer kalkulatoren årlig utbetalt uførepensjon til et engangsbeløp. Dermed trenger du bare å forholde deg til hva du trenger å kjøpe av engangsutbetalte forsikringer.

Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst. Hvis forsikringsbehovet blir et negativt tall, betyr det at du er dekket for et høyere beløp enn nødvendig.

 

Kalkulatorer:

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringskalkulatorer
Her finner du alle forsikringskalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.