Det er to typer av uførekapitalforsikringer. En ren engangsutbetaling, og en kombinasjon av engangsutbetaling og eventuell forskuttering.

Førstnevnte kalles uførekapital, som utbetales som et engangsbeløp. Standarden er at forsikringen utbetales hvis du blir mer enn 50 prosent arbeidsufør. Denne uførheten må ha vart i to år, eventuelt at den på et tidligere tidspunkt har blitt bedømt varig.

Den andre modellen er en kombinasjonsmodell der man i utgangspunktet har en uførekapitalforsikring. Men du får en forskuddsbetaling hvis du har vært arbeidsufør i mer enn ett år. Denne forskuddsutbetalingen blir trukket fra engangsbeløpet, hvis du har rett til å få dette beløpet utbetalt senere.

Les: Guide til uføreforsikringer

En forsikringstager har gjerne behov for ekstra penger allerede etter ett år. En kombinasjon av uførepensjon og uførekapital kan derfor være riktig. Hvordan du skal beregne behovet ditt for uføreforsikring kan du lese mer om dette i «Behovsvurdering».

En ulykkesforsikring utbetales hvis du blir ufør på grunn av en «ytre omstendighet», som det heter. En ulykkesforsikring er derfor ingen fullgod dekning. Utbetalingen skjer da på grunnlag av medisinsk invaliditet. Forsikringen dekker ikke sykdom. Les mer om ulykkesforsikring her.

Prisen på forsikringen vil avhenge av alder og utbetalingsbeløpet. I tillegg kan også utdanningsnivå og yrke ha betydning for prisen

Mer informasjon fra forsikringsselskapene

Her finner du mer informasjon/reklame i de enkelte forsikringsselskapene på uføreforsikringer. Dette er delt inn i uførekapital og uførekapital med forskuttering.

Det er nå blitt flere forsikringsselskapet som ikke tilbyr uførekapital. Istedet tilbyr de bare uførerente (månedlige utbetalinger).

Dette er selskapene som tilbyr uførekapital

Selskap Type
Danica Uførhet total (forskuddbetaling)
DNB Livsforsikring *
Eika Forsikring Uførekapital
Eika Forsikring Uførekapital med forskuttering
Frende Uføre Pluss (forskuddsbetaling
Gjensidige *
Handelsbanken Liv Uførekapital
If *
KLP *
Landkreditt Forsikring Uføreforsikring
Nordea Liv Uførekapital
SpareBank 1 Forsikring Uførekapital
Storebrand *

 

Les mer om uføreforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Medisinsk invaliditet

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til barneforsikring

Ulykkesforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom


Tilbud på personforsikring

Forsikringspremier beregnes individuelt, og kan variere mye mellom forsikringsselskapene. Det kan derfor være mye å spare på å sjekke priser hos flere forsikringsselskaper.

I tillegg til uføreforsikring kan du velge personforsikringer som livsforsikring og barneforsikring.

Du kan også få tilbud på skadeforsikringer. Her er samlerabatter viktig i sammenligningen av selskap, siden mange selskaper gir deg rabatter etter hvor mange forsikringer du har. .

Fyll ut skjemaet nedenfor, og velg selv hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud i fra. Finn de beste forsikringene og spar penger!

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Få tilbud på andre produkter og tjenester

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på eiendomsmeglere

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.