Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er to typer av uførekapitalforsikringer. En ren engangsutbetaling, og en kombinasjon av engangsutbetaling og eventuell forskuttering.

Førstnevnte kalles uførekapital, som utbetales som et engangsbeløp. Standarden er at forsikringen utbetales hvis du blir mer enn 50 prosent arbeidsufør. Denne uførheten må ha vart i to år, eventuelt at den på et tidligere tidspunkt har blitt bedømt varig.

I en del sammenhenger kan det ta tid før det blir konstatert at uførheten er varig. Dermed kan det ta mye lenger tid enn to år for utbetalingen kommer.

Den andre modellen er en kombinasjonsmodell der man i utgangspunktet har en uførekapitalforsikring. Men du får en forskuddsbetaling hvis du har vært arbeidsufør i mer enn ett år. Denne forskuddsutbetalingen blir trukket fra engangsbeløpet, hvis du har rett til å få dette beløpet utbetalt senere.

Det er en stor fordel med forskuttering at noe penger kommer mye tidligere enn om uførheten skal bli konstatert varig. Denne forsikringen er også noe dyrere enn en ren uførekapital.

Hvilken aldersgrense det er for å tegne en uførekapital varierer fra fylte 50 til 58 år. Den maksimale varigheten på uførekapitalen varierer også fra 55 til 62 år.

Se også:

Guide til uførerente

Guide til uføreforsikringer

Priser på uførekapital

Det er forskjellige forhold som har betydning for de ulike forsikringsselskapene. Alder og forsikringssum har alltid betydning. Prisen stiger med stigende alder. Når du har blitrt mer enn 40 år begynner prisen å stige kraftig.

Prisen på forsikringen vil alltid avhenge av alder og utbetalingsbeløpet. I tillegg kan også utdanningsnivå og yrke ha betydning for prisen. Men her er det forskjellig praksis ved dette ikke blir tatt hensyn til, både yrke og utdanning teller, og bare en av delene teller.

Det kan derfor bli svært mange prisvarianter, slik at du er nødt til å få et tilbud. Og da gjerne sammen med pris på uførerente. 

En rekke yrkesorganisasjoner har fremforhandlet kollektive avtaler på dødsfallforsikring og uføreforsikringer, som gjør at medlemmene kan tegne opp til 40 G i forsikringssummer. Prismessig ligger disse godt under det man kan oppnå på individuelle forsikringer.

Priser på uførekapital i yrkesorganisasjoner.

Gradert utbetaling

Gradert utbetaling betyr at forsikringssummen settes ned i takt med uføregraden. Hvis du blir 50 prosent ufør (som er det minste) blir også forsikringssummen satt ned 50 prosent.

Det beste er at den ikke er gradert. Da får du hele forsikringssummen utbetalt hvis du blir minst 50 prosent ufør.

Les: Guide til uføreforsikringer

G-regulering

En G-regulering av forsikringssummen betyr at forsikringssummen blir oppregulert med økningen i grunnbeløpet hvert år. Det betyr at du opprettholder verdien av forsikringsbeløpet uten at du må skrive ny helseerklæring. Prisen på forsikringen vil øke i takt med økning av forsikringssummen.

Behovet for uførekapital

En forsikringstager har gjerne behov for ekstra penger allerede etter ett år. En kombinasjon av uførepensjon og uførekapital kan derfor være riktig. Hvordan du skal beregne behovet ditt for uføreforsikring kan du lese mer om dette i «Behovsvurdering».

En ulykkesforsikring utbetales hvis du blir ufør på grunn av en «ytre omstendighet», som det heter. En ulykkesforsikring er derfor ingen fullgod dekning. Utbetalingen skjer da på grunnlag av medisinsk invaliditet. Forsikringen dekker ikke sykdom. Les mer om ulykkesforsikring her.

Dekningen på uførekapital i de enkelte forsikringsselskapene

Forsikringsselskapene kaller dette produktet for uførerente eller uførepensjon.

Her kan du se detaljer for vilkårene i de enkelte selskapene.

Danica Pensjon - Uførekapital

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Eika Forsikring - Uførekapital

Frende Forsikring - Uførekapital

Gjensidige Forsikring - Uførekapital

Landkreditt Forsikring - Uførekapital

Nordea Liv - Uførekapital

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Storebrand Forsikring- Uførekapital

Youplus Livsforsikring - Uførekapital

Mer informasjon fra forsikringsselskapene

Her finner du mer informasjon/reklame i de enkelte forsikringsselskapene på uføreforsikringer. Dette er delt inn i uførekapital, og uførekapital med forskuttering.

De fleste forsikringsselskapene markedsfører ikke aktivt uførekapital, men gir tilbud på forespørsel. Det som frontes er uførerente (månedlige utbetalinger).

Dette er selskapene som tilbyr uførekapital:

Selskap Type
Danica Uførhet total (forskuddbetaling)
DNB Uførekapital
Eika Forsikring Uførekapital
Eika Forsikring Uførekapital med forskuttering
Frende Uføre Pluss (forskuddsbetaling)
Gjensidige Uføreforsikring Pluss (forskuddsbetaling)
Handelsbanken Liv Uførekapital
Landkreditt Forsikring Uføreforsikring
Nordea Liv Uførekapital
SpareBank 1 Forsikring Uførekapital
Storebrand Uførekapital
Youplus Livsforsikring Uførekapial

 

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til barneforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom