Det er to typer av uførekapitalforsikringer. En ren engangsutbetaling, og en kombinasjon av engangsutbetaling og eventuell forskuttering.

Førstnevnte kalles uførekapital, som utbetales som et engangsbeløp. Standarden er at forsikringen utbetales hvis du blir mer enn 50 prosent arbeidsufør. Denne uførheten må ha vart i to år, eventuelt at den på et tidligere tidspunkt har blitt bedømt varig.

Den andre modellen er en kombinasjonsmodell der man i utgangspunktet har en uførekapitalforsikring. Men du får en forskuddsbetaling hvis du har vært arbeidsufør i mer enn ett år. Denne forskuddsutbetalingen blir trukket fra engangsbeløpet, hvis du har rett til å få dette beløpet utbetalt senere.

Les: Guide til uføreforsikringer
Få tilbud på forsikring

Spar penger på å få tilbud fra flere forsikringsselskaper.


En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget

En forsikringstager har gjerne behov for ekstra penger allerede etter ett år. En kombinasjon av uførepensjon og uførekapital kan derfor være riktig. Hvordan du skal beregne behovet ditt for uføreforsikring kan du lese mer om dette i «Behovsvurdering».

En ulykkesforsikring utbetales hvis du blir ufør på grunn av en «ytre omstendighet», som det heter. En ulykkesforsikring er derfor ingen fullgod dekning. Utbetalingen skjer da på grunnlag av medisinsk invaliditet. Forsikringen dekker ikke sykdom. Les mer om ulykkesforsikring her.

Prisen på forsikringen vil avhenge av alder og utbetalingsbeløpet. I tillegg kan også utdanningsnivå og yrke ha betydning for prisen

Mer informasjon fra forsikringsselskapene

Her finner du mer informasjon/reklame i de enkelte forsikringsselskapene på uføreforsikringer. Dette er delt inn i uførekapital og uførekapital med forskuttering.

Det er nå blitt flere forsikringsselskapet som ikke tilbyr uførekapital. Istedet tilbyr de bare uførerente (månedlige utbetalinger).

Dette er selskapene som tilbyr uførekapital

Selskap Type
Danica Uførhet total (forskuddbetaling)
DNB Livsforsikring *
Eika Forsikring Uførekapital
Eika Forsikring Uførekapital med forskuttering
Frende Uføre Pluss (forskuddsbetaling
Gjensidige *
Handelsbanken Liv Uførekapital
If *
KLP *
Landkreditt Forsikring Uføreforsikring
Nordea Liv Uførekapital
SpareBank 1 Forsikring Uførekapital
Storebrand *

 

Les mer om uføreforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Medisinsk invaliditet

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til barneforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Få tilbud på forsikring
Spar penger på å få tilbud fra flere forsikringsselskaper.
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget

 

Få tilbud på andre produkter og tjenester:

Få tilbud fra flere advokater

Få tilbud på boligalarm

Få tilbud fra boligutleie-meglere

Få tilbud på bredbånd

Få tilbud fra flere eiendomsmeglere

Få rentetilbud på refinansiering av forbrukslån

Få tilbud fra flyttebyråer

Få tilbud på mobilabonnement

Få tilbud på solskjerming

Få tilbud på strøm

Få tilbud på varmepumper

Se alle produktene og tjenestene som du kan få tilbud på.