Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for uførekapital i DNB. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførekapital. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les Guide til uførekapital

Forsikringen er plassert i Fremtind Forsikring. SpareBank 1 og DNB har identiske forsikringer på uførekapital.

DNB (Fremtind Forsikring)
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.09.2021
Maks alder ved tegning 58 år
Opphørsalder 60 år
Minimum forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum 1 250 000
G-regulering av forsikringssum Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Yrke og utdannelse
Krav til utbetaling Dersom forsikrede i forsikringstiden har vært minimum 50 % arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, og arbeidsuførheten bedømmes som varig, har forsikringstakeren rett til uføreerstatning
Forskuttering Nei
Forskutterings-beløp *
Gradert utbetaling Ikke gradert
Alder Pris 1 million
25 ?
30 ?
35 ?
40 ?
45 ?
50 ?
55 ?
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Uførekapital

Eika Forsikring - Uførekapital

Frende Forsikring - Uførekapital

Gjensidige Forsikring - Uførekapital

Landkreditt Forsikring - Uførekapital

Nordea Liv - Uførekapital

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Storebrand Forsikring- Uførekapital

Youplus Livsforsikring - Uførekapital

Se også:

Les: Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Guide til uføretrygd

Guide til dødsfallforsikring

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Kalkulatorer:

Uførerente-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.