Dette er vilkårene og pris for uførekapital i Eika Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførekapital. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les Guide til uførekapital

I Eika kan du kjøpe to varianter. Ren uførekapital, og uførekapital med forskuttering.

Oversikten under viser vilkårsdekningen i uførekapital med forskuttering.

Eika
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.01.2020
Maks alder ved tegning 50 år
Opphørsalder 60 år
Minimum forsikringssum ?
Maksimal forsikringssum ?
G-regulering av forsikringssum Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Nei
Krav til utbetaling Dersom den Forsikrede i en sammenhengende periode på mer enn 2 år, mens forsikringsdekningen har vært i kraft, har vært minst 50 % arbeidsufør, og Selskapet vurderer uførheten som varig, inntrer rett til utbetaling av uførekapital.
Forskuttering Rett til forskuttering av uførekapital inntrer når forsikrede har vært minst 50 % sammenhengende arbeidsufør utover karenstiden på 12 måneder, mens forsikringen har vært i kraft. Kravet til at forsikringen skal være i kraft i hele karensperioden gjelder ikke ved aldersopphør.
Blir forsikrede innen 6 måneder fra siste utbetaling på ny minst 50 % arbeidsufør, innvilges videre forskuttering uten krav om en ny karenstid på 12 måneder.
Forskutterings-beløp 1/120 per måned av forsikringssum.
Gradert utbetaling Ikke gradert
Priser med forskuttering
Alder Pris 1 million
25 ?
30 ?
35 ?
40 ?
45 ?
50 ?
55 ?
Priser uten forskuttering
Alder Pris 1 million
25 ?
30 ?
35 ?
40 ?
45 ?
50 ?
55 ?
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Uførekapital

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Frende Forsikring - Uførekapital

Gjensidige Forsikring - Uførekapital

Landkreditt Forsikring - Uførekapital

Nordea Liv - Uførekapital

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Storebrand Forsikring- Uførekapital

 

Se også:

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Guide til uføretrygd

Guide til dødsfallforsikring

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Kalkulatorer:

Uførerente-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.