Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for uførekapital i Frende Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførekapital. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les Guide til uførekapital

Frende Forsikring
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.01.2022
Maks alder ved tegning 51 år
Opphørsalder 60 år, ved årsskiftet etter
Minimum forsikringssum ?
Maksimal forsikringssum ?
G-regulering av forsikringssum Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Yrke og utdannelse
Krav til utbetaling Forsikringstilfellet inntreffer når forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst to år (karenstid), som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet i forsikringstiden. Arbeidsuførheten må i forsikringstiden bedømmes å være minst 50 prosent varig.
Forskuttering Forsikringstilfellet inntreffer når forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst ett år (karenstid) som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet i forsikringstiden. Det er i tillegg et krav for å få utbetaling at forsikrede har fremsatt et krav om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden og det må antas at kravet blir innvilget.
Ved 100 prosent arbeidsuførhet utbetales det månedlig 1 prosent av den til enhver tid gjeldende forsikringssummen. Ved delvis arbeidsuførhet reduseres utbetalingen forholdsmessig.
Forskutterings-beløp 1 prosent av forsikringssum per måned.
Gradert utbetaling Ikke gradert
Priser
Alder Pris 1 million
25 3 288
30 3 643
35 4 944
40 7 159
45 10 392
50 20 004
55 ?
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Uførekapital

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Eika Forsikring - Uførekapital

Gjensidige Forsikring - Uførekapital

Landkreditt Forsikring - Uførekapital

Nordea Liv - Uførekapital

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Storebrand Forsikring- Uførekapital

Youplus Livsforsikring - Uførekapital

Se også:

Les: Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Guide til uføretrygd

Guide til dødsfallforsikring

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Kalkulatorer:

Uførerente-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.