Det er flere typer uføreforsikringer. Noen gir en engangsutbetaling, andre gir løpende utbetalinger.

Det er flere alternativer for å forsikre seg mot uførhet. 

Vi skiller mellom to uførhetsbegreper, disse er:

  • Arbeidsuførhet (ervervsuførhet) dreier seg om evnen til å ha inntektsbringende arbeid. Hva som skal til for å bli 50 prosent arbeidsufør, er det ikke mulig å si eksakt på forhånd. Normalt følges NAV's vurdering av uførheten.
  • Medisinsk invaliditet gir en forhåndsbestemt invaliditetsgrad, alt etter hvilken skade du får. En skade kan derfor gi helt forskjellig resultat etter de to prinsippene.

Det er tre hovedtyper av arbeidsuførhetsforsikringer:

  • Den ene kalles uførekapital, som utbetales som et engangsbeløp. Standarden er at forsikringen utbetales hvis du blir mer enn 50 prosent arbeidsufør. Denne uførheten må ha vart i to år, eventuelt at den på et tidligere tidspunkt har blitt bedømt varig.
  • Den andre typen kalles uførepensjon (uførerente) og utbetales i månedlige rater ved minst 50 prosent uførhet. Beløpet graderes normalt etter uførhetsgraden, 50 prosent uførhetsgrad gir 50 prosent av beløpet (et par selskaper betaler ut 100 prosent ved minst 50 prosent arbeidsuførhet. Det vanlige er at arbeidsuførheten skal ha vart i ett år, men det kan avtales tre måneder. Du kan selv bestemme hvor lenge uførepensjonen skal vare, det vanligste er til 67 år. Summen av annen inntekt (inkludert det du får fra folketrygden) og eventuelt andre uførerenter skal ikke overstige 80 prosent av tidligere inntekt. Av beløpet som utbetales regnes 20 prosent av beløpet som pensjonsinntekt.
  • En kombinasjonsmodell der man i utgangspunktet har tegnet en uførekapitalforsikring. Men du får en forskuddsbetaling hvis du har vært arbeidsuførhet i mer enn ett år. Denne forskuddsbetalingen blir trukket fra engangsbeløpet hvis du har rett til å få dette beløpet utbetalt senere.

Vi kan også ta med premiefritak I denne forsikringen slipper du å betale forsikringspremien hvis du blir ufør. I praksis er dette en variant av uførerente. Minimum uførhetsgrad er 25 eller 50 prosent.

 

Les mer om uføreforsikringer:

Uførekapital

Uførekapital med forskuttering

Uførerente

Medisinsk invaliditet

Les om andre personforsikringer:

Dødsfallsforsikring

Behandlingsforsikring

Barneforsikring

Ulykkesforsikring

Sykdomsforsikringer


Tilbud på personforsikring

Forsikringspremier beregnes individuelt, og kan variere mye mellom forsikringsselskapene. Det kan derfor være mye å spare på å sjekke priser hos flere forsikringsselskaper.

I tillegg til uføreforsikring kan du velge personforsikringer som livsforsikring og barneforsikring.

Du kan også få tilbud på skadeforsikringer. Her er samlerabatter viktig i sammenligningen av selskap, siden mange selskaper gir deg rabatter etter hvor mange forsikringer du har. .

Fyll ut skjemaet nedenfor, og velg selv hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud i fra. Finn de beste forsikringene og spar penger!

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

 

Andre anbudsalternativer:

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på eiendomsmeglere

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.