En dødsfallforsikring eller livsforsikring utbetales som en engangsutbetaling hvis den forsikrede dør i den avtalte forsikringsperioden.

I en familiesituasjon er dette kjernen i hva du må prioritere. Hvis du er enslig er ikke denne forsikringen viktig.

Det er ingen begrensninger på hvor høye beløp du total kan kjøpe, men det er begrensning i hvert enkelt selskap. Du kan også ha flere dødsrisikoforsikringer i ulike selskap, det finnes ingen samordning mellom disse. Alle utbetalinger er skattefrie.

Dødsfallforsikring kan kjøpes fra 18 år. Maksimal tegningsalder, og hvor lenge den kan vare vil variere mellom selskapene.

Det er ingen skatt ved utbetaling på denne forsikringen.

Andre forsikringer som gir utbetalinger ved dødsfall er ulykkesforsikring, som utbetales på grunnlag av dødsfall som følge av en ulykke. Det vil si ytre omstendighet. Altså ikke sykdom. Gjeldsforsikring går til å slette gjelden. Denne forsikringen er bundet direkte opp mot et lån du har, og synker dermed i takt med at lånet nedbetales.

Helseerklæring

Når du skal kjøpe en dødsfallforsikring må du alltid fylle ut en helseerklæring. Der må du blant annet opplyse om sykdommer og andre plager du har, eller har hatt tidligere.

Alle forsikringsselskapene forholder seg til de samme retningslinjene, utarbeidet av Nemnda for helsevurdering.

Behovet for dødsfallforsikring

Når du er i en familie, eventuelt at andre er avhengige av deg har du behov for en dødsfallforsikring.

Hvor stort beløp du har behov avhenger av flere faktorer, blant annet:

  • Inntekt
  • Barn, og deres alder
  • Gjeld
  • Om du er gift eller samboer, samboerskap gir gjerne høyere forsikringsbehov
  • Særkullsbarn, kan gi høyere forsikringsbehov
  • Ønsket levestandard

Hvordan du skal beregne behovet ditt for dødsrisikoforsikring kan du lese i «Beregning av forsikringsbehovet».

Beregningen gjør du enklest ved å bruke kalkulatoren Forsikringsbehovskalkulator.

Utbetaling ved død

Forsikringen utbetales til ektefellen, eller de nærmeste arvingene.

Du kan også bestemme hvem du vil tilgodese, for eksempel samboer. Dette gjøres ved å begunstige vedkommende, slik at utbetalingen går direkte dit.

Se også:

Hvem skal få utbetalt forsikringen

Livsforsikring for samboere

Prisene på dødsfallforsikring

Prisen på dødsfallforsikring stiger med økende alder. Det er stor forskjell i prisen for en på 25 år mot en på 50 år. For eksempel koster i gjennomsnitt 2 millioner i forsikringssum for en på 25 år 1.809 kroner. For en på 50 år er kostnaden 7.075 kroner i året.

Her kan du se gjennomsnittsprisene ved ulike alderstrinn.

Prisene mellom de forskjellige forsikringsselskapene varierer noe.

Her kan du se prisene i en del forsikringsselskap på ulike alderstrinn.

Dødsfallforsikring gjennom yrkesorganisasjoner

De fleste yrkesorganisasjonene har kollektive avtaler på dødsrisikoforsikring.

Prisene på disse forsikringene er mye lavere enn de er på individuelle forsikringer.

Her kan du se en oversikt over priser og maksimale forsikringsbeløp gjennom yrkesorganisasjonene.

Gruppelivsforsikring

Svært mange har en gruppelivsforsikring gjennom jobben. Hvor høy denne summen er vil variere fordi det ikke er noen bestemmelser om nivå på dette.

Arbeidstakere i stat og kommune får for eksempel opp til 10 G ved dødsfall.

Det du har gjennom jobben går til fradrag for hva du trenger å kjøpe selv. Hvis du slutter i jobben, har du rett til å videreføre forsikringen.

Les mer om gruppelivsforsikring

Les mer om gruppelivsforsikringen for kommunalt ansatte

Les mer om gruppelivsforsikringen i statlig ansatte

Detaljer om dødsfallforsikringen i forsikringsselskapene

Her kan du se flere detaljer og priser i de enkelte forsikringsselskapene:

Danica . Dødsfallforsikring

DNB - Dødsfallforsikring

Eika - Dødsfallforsikring

Frende - Dødsfallforsikring

Gjensidige - Dødsfallforsikring

If - Dødsfallforsikring

KLP - Dødsfallforsikring

Nordea - Dødsfallforsikring

SpareBank 1 Forsikring - Dødsfallforsikring

Storebrand - Dødsfallforsikring

Kalkulatorer

Dette er kalkulatorene som er nyttige i sammenheng med dødsfallforsikring.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Mer informasjon i forsikringsselskapene

Her kan du lese mer om dødsrisikoforsikring på forsikringsselskapenes nettsider:

Selskap Info
Danica Dødsfallsforsikring
DNB Livsforsikring Forsikring ved død
Eika Forsikring De enkelte bankene
Frende Dødsfallsforsikring
Gjensidige Livsforsikring
Handelsbanken Liv Engangsutbetaling ved død
If Livsforsikring
KLP Dødsfallsforsikring
Landbruksforsikring Livsforsikring
Nemi Forsikring Livsforsikring
Nordea Liv Livsforsikring
SpareBank 1 Forsikring Livsforsikring
Storebrand Dødsfallsforsikring

 

Les mer om andre personforsikringer:

De ulike forsikringstypene

Guide til Uføreforsikringer

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring

Yrkesskadeforsikring


Tilbud på personforsikring

Forsikringspremier beregnes individuelt, og kan variere mye mellom forsikringsselskapene. Det kan derfor være mye å spare på å sjekke priser hos flere forsikringsselskaper.

I tillegg til livsforsikring kan du velge personforsikringer som uføreforsikring, og barneforsikring.

Du kan også få tilbud på skadeforsikringer. Her er samlerabatter viktig i sammenligningen av selskap, siden mange selskaper gir deg rabatter etter hvor mange forsikringer du har. .

Fyll ut skjemaet nedenfor, og velg selv hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud i fra. Finn de beste forsikringene og spar penger!

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

 

Andre anbudsalternativer:

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på eiendomsmeglere

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.