En dødsrisikoforsikring eller livsforsikring utbetales som en engangsutbetaling hvis den forsikrede dør i den avtalte forsikringsperioden.

I en familiesituasjon er dette kjernen i hva du må prioritere. Hvor lenge forsikringen kan tegnes for varierer, men det er minst til du er 70 år. Hvis du som forsikret overlever denne perioden, utbetales intet.

Forsikringen utbetales til ektefellen eller de nærmeste arvingene. Det er ingen begrensninger på hvor høye beløp du kan tegne. Du kan også ha flere dødsrisikoforsikringer i ulike selskap, det finnes ingen samordning mellom disse. Alle utbetalinger er skattefrie. Hvordan du skal beregne behovet ditt for dødsrisikoforsikring kan du lese i «Beregning av forsikringsbehovet».

Andre forsikringer mot dødsfall er ulykkesforsikring, som utbetales på grunnlag av dødsfall som følge av en ulykke, det vil si ytre omstendighet. Altså ikke sykdom. Gjeldsforsikring går til å slette gjelden. Denne forsikringen er bundet direkte opp mot et lån du har, og synker dermed i takt med at lånet nedbetales.

Gruppelivsforsikringer gjennom arbeidsgiver, og gjennom tilbud via yrkesorganisasjoner, tilsvarer rene dødsrisikoforsikringer.

Mer informasjon i forsikringsselskapene

Her kan du lese mer om dødsrisikoforsikring på forsikringsselskapenes nettsider:

Selskap Info
Danica Dødsfallsforsikring
DNB Livsforsikring Forsikring ved død
Eika Forsikring De enkelte bankene
Frende Dødsfallsforsikring
Gjensidige Livsforsikring
Handelsbanken Liv Engangsutbetaling ved død
If Livsforsikring
KLP Dødsfallsforsikring
Landbruksforsikring Livsforsikring
Nemi Forsikring Livsforsikring
Nordea Liv Livsforsikring
SpareBank 1 Forsikring Livsforsikring
Storebrand Dødsfallsforsikring

 

Les mer om andre personforsikringer:

De ulike forsikringstypene

Guide til Uføreforsikringer

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring

Yrkesskadeforsikring

Kalkulator:

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.


Tilbud på personforsikring

Forsikringspremier beregnes individuelt, og kan variere mye mellom forsikringsselskapene. Det kan derfor være mye å spare på å sjekke priser hos flere forsikringsselskaper.

I tillegg til livsforsikring kan du velge personforsikringer som uføreforsikring, og barneforsikring.

Du kan også få tilbud på skadeforsikringer. Her er samlerabatter viktig i sammenligningen av selskap, siden mange selskaper gir deg rabatter etter hvor mange forsikringer du har. .

Fyll ut skjemaet nedenfor, og velg selv hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud i fra. Finn de beste forsikringene og spar penger!

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

 

Andre anbudsalternativer:

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på eiendomsmeglere

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.