Norske forsikringskunder er også de minst tilfredse i Norden.

Tilfredsheten med forsikringsselskapene har i snitt gått litt ned fra i fjor til i år, viser en kundetilfredshetsundersøkelse fra EPSI Rating.

Bransjesnittet i år er på 70,5 poeng (på en skala fra 0-100), mens det i fjor var på 71 poeng.

- Sammenlignet med i fjor så ser vi et større gap mellom hva kundene forventer fra sitt forsikringsselskap og hva de faktisk opplever å få, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Norge i en pressemelding.

Mer fornøyd i naboland

Norske forskringskunder er også mindre fornøyde med forsikringsselskapet enn de er i våre nordiske naboland, viser Epsis undersøkelser.

- Mens tilfredsheten i Danmark og Sverige stiger, så opplever vi en viss tilbakegang i Norge, sier Høst.

Frende på topp

Av de målte aktørene er det i år Frende som kommer best ut, med 73,2 poeng.  Men i snitt er det småselskapene - som du finner i kolonnen Andre i tabellen - som kommer best ut med 74,7 poeng.

Det er Gjensidige som har hatt den klart største tilbakegangen det siste året, når det kommer til kundetilfredshet. Selskapet har gått tilbake med 3 poeng fra 2011 til 2012. DNB har hatt størst fremgang fra i fjor til i år, med 1,5 poeng.

Forsikringsselskap 2012 2011 Differanse
Andre* 74,7 73,3 1,4
Frende 73,2 72,6 0,6
Tryg 71,5 72 -0,5
Sparebank 1 Skadeforsikring 71,3 72,7 -1,4
Gjensidige 69,1 72,1 -3
If 68,9 68,5 0,4
DNB 67,8 66,3 1,5
Bransjesnitt 70,5 71 -0,5

Kilde: EPSI Rating Norge. * Andre inkluderer bl.a. Codan, Jernbanepersonalets Forsikringsselskap, Terra, Nemi Forsikring og Storebrand.

Skadesak gir større tilfredshet

Kunder som har faktisk har hatt en skadesak er mer fornøyd med forsikringsselskapet enn de som ikke har hatt det.

Epsi forklarer dette med at de som har hatt en skadesak er godt tilfreds med håndteringen av skadesaken, og at de jevnt over er godt fornøyd med utfallet. Les også: One Call på topp i år igjen Skandiabank-kundene mest fornøyde i år igjen Les mer om skadeforsikring: Priser og vilkår skadeforsikring Skadeforsikringsselskap i Norge Markedsoversikter: Priser på husforsikring Priser på innboforsikring
Priser på bilforsikring

Les mer om kundetilfredshet:

Les mer om EPSI Rating og andre kundetilfredshetsundersøkelser her

Kundetilfredshetstall i bank og forsikring

Kundetilfredshetstall innen bil og bilbransjen

Kundetilfredshetstall for en rekke andre bransjer

Les mer på andre nettsteder:

EPSI Norge