Dette må du gjøre for å finne den beste prisen på innboforsikring.

Å finne beste pris på forsikringene betyr ikke nødvendigvis å finne den aller laveste prisen. Det er enkelt å lage en forsikring med lav pris, det er bare å gi den dårlige eller manglende dekninger.

Å finne beste pris betyr å finne den forsikringen som har lavest pris med en dekning som tilfredsstiller alle krav du har.

Når du skal sjekke pris på skadeforsikringene er det best å ta med alle forsikringene du har. Da får du prisen fratrukket samlerabatten for de selskapene som har det. Dette er noe du får i mange selskaper, gjerne fra du har tre forsikringer i samme selskap.

Få tilbud fra flere selskap

Ved å legge inn opplysningene i ett skjema kan du få tilbud fra flere forsikringsselskap på en gang.

Få tilbud fra flere forsikringsselskap. Du sender inn opplysningene, og får tilbud fra et utvalg forsikringsselskaper. Se nederst i artikkelen for dette.

Få tilbud fra flere forsikringsselskap her.

Når du skal sammenligne selskapene må du ikke bare se på pris, men også hvilken dekning de forskjellige alternativene har. Å ha en lav pris er enkelt, det er bare å la være å ta med en rekke dekninger, eller ha lavt maksimalbeløp. Hovedmålet er å finne et alternativ som gir deg dekningen som er nødvendig. Så kan du se hvem som har det beste tilbudet i feltet.

Nyttige hjelpemidler på smartepenger.no

Som hjelp til å vurdere tilbudene fra forsikringsselskapene er det noen nyttige hjelpemidler på smartepenger.no:

Test av innboforsikring

I denne testen rangeres forsikringsselskapene på omtrent 50 forskjellige dekninger. Hver dekning i hvert forsikringsselskap får en karakter fra Smarte Penger, og en tilordnet vekt. Disse vektene kan du selv endre slik at du får en rangering som passer dine preferanser.

Her finner du testen på innboforsikring.

Guide til innboforsikring

I denne guiden får du en full gjennomgang av alt som har betydning for innboforsikring.

Her finner du guiden til innboforsikring.

Detaljer om dekning

Du kan se på dekningene som hvert enkelt forsikringsselskap har på sine innboforsikringer. Da ser du enkelt om selskapet har god nok dekning på alle punkter.

Her ser du dekningsdetaljene på de forskjellige innboforsikringene.

Andre måter å sjekke priser på

Du kan sjekke priser direkte på nettsidene på nesten alle selskapene. Du finner en oversikt over dette med lenker i «Forsikringspriser».

Du kan ringe ett eller flere forsikringsselskap. Sørg da for å ha oversikten over forsikringene du har tilgjengelig.

Det finnes også mange rabattavtaler i forskjellige yrkesorganisasjoner. Sjekk om du har en avtale i din yrkesorganisasjon.

Se også:

Finn beste pris på forsikringer

Finn beste pris på reiseforsikring

Finn beste pris på bilforsikringer

Finn beste pris på husforsikring