Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er en oversikt over skadeforsikringsselskapene som opererer i det norske markedet.

Noen av selskapene tilbyr alle typer skadeforsikringer. Andre igjen er spesialiserte ved at de bare tilbyr én type forsikring.

Dette kan du se under kolonnen "Kommentarer".

Noen av selskapene som har hatt sin egen merkevare på skadeforsikring har det ikke lenger. For eksempel er NAF Forsikring en avtale med en liten rabatt på Gjensidiges forsikring. OBOS har solgt forsikringsvirksomheten til Tryg, og har en liten rabatt. Boligbyggelagene har en liten rabatt i If.

Selskap   Kommentar  
Agria Dyreforsikring   Forsikring av dyr.  
DNB (Fremtind Forsikring)   Tilbyr alle typer forsikringer.  
Eika Forsikring   Tilbyr alle typer forsikring. I Eika får du tilbud i de enkelte Eika-bankene.  
Europeiske Reiseforsikring   Europeiske driver som navnet indikerer bare med reiseforsikring, og er et datterselskap av If (teller med i totalkundefordelene).  
Frende Skadeforsikring   Tilbyr alle typer skadeforsikringer.  
Gjensidige Forsikring   Tilbyr alle typer forsikringer.  
Gouda Reiseforsikring   Gouda Reiseforsikring er et spesialselskap for reiseforsikring.  
Hedvig   Tilbyr innboforsikring og reiseforsikring. Forsikringene er plassert i HDI Global Speciality.  
If   Tilbyr alle typer forsikringer.  
JBF Bank og forsikring   Du må være ansatt i et selskap (eller hel/deleid) som driver med jernbanevirksomhet. Barn av disse kan også tegne forsikring.  
KLP   Tilbyr alle typer forsikringer til ansatte i stat og kommune.  
Landkreditt Forsikring   Tilbyr alle typer forsikringer.  
KNIF Trygghet Forsikring   Tilbyr alle typer skadeforsikringer. For å kunne bestille forsikringer må du være ansatt i eller ha tillitsverv eller frivillig tjeneste innenfor Kristen-Norge. Eller ansatt i en av KNIF sine assosierte medlemmer.  
Sparebank 1 (Fremtind Forsikring)   Tilbyr alle typer forsikring. I Sparebank 1 Forsikring får du tilbud fra de enkelte Sparebank 1-bankene.  
Storebrand   Tilbyr alle typer forsikringer.  
Tryg Forsikring   Tilbyr alle typer forsikringer.  
WaterCircles Forsikring   Tilbyr alle typer forsikringer.  

 

Se også:

Hvordan sammenligne forsikringsselskap

Samlerabatter i forsikring

Guide til bilforsikring

Test av bilforsikring

Guide til husforsikring

Test av husforsikring

Guide til innboforsikring

Test av innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning