Her har vi samlet resultater om kundetilfredshet fra Norsk Kundebarometer og EPSI.

Her har vi tatt med resultater for finans- og forsikringsbransjen fra Norsk Kundebarometer og EPSI Norge. I begge tilfellene er scoren 100 det høyeste oppnåelige.

Norsk Kundebarometer gir ut tall for både tilfredshet og lojalitet. EPSI bare tilfredshet. Selskapene er rangert etter høyeste tilfredshetsscore.

Les mer om kundetilfredshet her.

Les mer om kundetilfredshet på bil her.

Les mer om kundetilfredshet i andre bransjer her.

Disse bransjene finner du her:

Hvis begge har undersøkelser i den aktuelle bransjen, står resultatene fra Norsk Kundebarometer øverst. EPSI har ikke tall fra på langt nær så mange bransjer som Norsk Kundebarometer har.

Bank

Norsk Kundebarometer  
Bank Tilfredshet Lojalitet
Sbanken 81,3 88,5
Handelsbanken 81,2 81,4
Sparebank 1 Gruppen 77,8 83,4
Danske Bank 75,4 78,9
Eika Alliansen 71,9 82,3
Nordea 70,9 78,3
DNB 65,8 71,9

 

EPSI
Bank Tilfredshet
Sbanken 79,7
Handelsbanken 78,1
SpareBank 1 Øvrige 76,6
Eika Alliansen 76,5
Sparebanken Sør 75,8
SpareBank 1 SMN 74,5
Øvrige banker 74,1
SpareBank 1 Østlandet 73,9
Sparebanken Vest 73,3
SpareBank 1 Nord-Norge 72,6
Danske Bank 71,8
SpareBank 1 SR-Bank 70,4
DNB 67,5
Nordea 64,7
Bankbransjen 71,6

Eiendomsmegling

EiendomsMegler 1 Tilfredshet Lojalitet
Krogsveen 78,4 69,7
EiendomsMegler 1 74,8 68,3
Aktiv Eiendomsmegling 72,7 63,7
DnB Eiendom 72,3 63,2

Kapitalforvaltning

Norsk Kundebarometer    
Forvalter Tilfredshet Lojalitet
Eika Kapitalforvaltning 69,7 83,0
SKAGEN Fondene 65,3 76,2
ODIN Forvaltning 64,0 74,7
DNB Kapitalforvaltning 56,8 71,3

Skadeforsikring

Norsk Kundebarometer    
Forsikringsselskap Tilfredshet Lojalitet
Gjensidige (Livsforsikring) 76,9 85,2
Tryg (Livsforsikring) 74,7 82,5
SpareBank 1 (Livsforsikring) 73,2 81,5
Storebrand (Livsforsikring) 72,3 80,5
DnB (Livsforsikring) 67,4 76,4

 

EPSI
Forsikringsselskap Tilfredshet
Øvrige forsikringsselskap 77,8
Frende 76,5
Eika 75,6
Gjensidige 74,9
Tryg 74,9
SpareBank 1 Skade 73,2
If 72,7
DNB Skade 70,0
Bransjesnitt 74,2

Andre forsikringsselskap er Codan, Enter, JBF, KLP, Storebrand med flere.