Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med dagens lave kurtasjer er det fullt mulig å handle aksjer for småbeløp uten at kostnadene spiser uforholdsmessig mye av handelen.

Etter at aksjemegling ble automatisert, stupte prisene. I dag koster det ned til bare 20 kroner i kurtasje per handel hos de rimeligste. Storbankene er riktignok noe dyrere enn de frittstående.

Her er prisoversikten over aksjemeglere på nett. I oversikten viser vi også hvilke aksjemeglere som tilbyr aksjehandel på utenlandske børser. Skal du oppnå god spredning på porteføljen, bør den absolutt inkludere en del utenlandske selskap.

Gratis å eie

I motsetning til aksjefond, er det gratis å eie aksjene. Ingen forvaltningsgebyrer påløper. Det er kun kjøp og salg som utløser kostnader, dvs betaling til megleren. Kostnadene er svært lave, særlig hvis du handler for større beløp.

En aksjehandel foregår slik

Velg megler eller bank
Velg deg en aksjemegler eller benytt nettbanken din (alle storbanker tilbyr aksjehandel på nett) og opprett en aksjehandelskonto. Et VPS-konto vil automatisk bli opprettet for deg. Det er på denne personlige kontoen i Verdipapirsentralen dine fremtidige aksjer vil stå registrert. Dette er «papiret» ditt på at det er du som eier aksjene. Deretter overfører du penger dit som betaling for kommende aksjekjøp. Med BankID er det kjapt å opprette en aksjehandelskonto.

Legg inn handelsordre
Når du har penger på aksjekontoen og er innlogget med ditt valgte brukernavn og passord, er det like enkelt å kjøpe aksjer som teaterbilletter. Trolig er det enda enklere (men å finne den rette aksjen som stiger mer enn de andre er ikke enkelt). Bankene og de øvrige aksjemeglerne har litt forskjellig brukergrensesnitt, men alle leder deg til børsens ordrebok.

I ordreboka (se bildet) legger du inn kjøpsordre og salgsordre. Du velger antall aksjer du vil kjøpe eller selge og programmet beregner verdien, altså anslått kjøpesum eller salgssum.  

Dersom du ikke har nok penger på konto, vil du få beskjed, slik at det ikke er mulig å taste feil og kjøpe mer aksjer enn du har penger til. I eksemplet har vi tastet inn 75 Hydro-aksjer.

Du kan velge mellom to typer ordre: «Market» eller «Limit». Ved å bruke «Limit» må du selv sette et tak på hvilken pris du aksepterer, for eksempel at du ikke ønsker å kjøpe Hydroaksjer dyrere enn en kurs lik 35 kroner aksjen. «Market» betyr at du aksepterer den prisen markedet måtte være villig til å betale. Du stoler på markedet. For alle omsettelige aksjer er det like greit å velge «Market». Det er kun ved handel med svært lite omsettelige aksjer at det kan være stor avstand mellom kjøpers kurs og selgers kurs, slik at en «Limit»-ordre kan vurderes.

Sluttseddel
Dagen etter at handelen er gjennomført mottar du sluttseddelen fra megleren i eposten. Dette er en bekreftelse på handelen og forteller om alle detaljene ved handelen: dato for aksje handelen, hvilket selskap som er handlet, antall aksjer som er handlet, kursen, kurtasjen (det du betaler til megleren for å gjennomføre transaksjonen), beløpet som skal godskrives eller belastes din konto og oppgjørsdatoen for når belastning/godskrivning skal skje.

Endringsmelding
Etter fire dager mottar du «Endringsmelding» fra Verdipapirsentralen (VPS) i eposten. Denne meldingen inneholder: navnet på aksjeselskapet, antall aksjer som er kjøpt eller solgt, beholdningen før og etter transaksjonen og ny beholdning etter transaksjonen.

Belastning/godskriving
Den 4. dagen etter aksjehandelen blir både VPS–kontoen og bank kontoen din godskrevet/belastet.

Valg av aksjemegler på nett (nettmegler)

Selv om det finnes enkelte ulikheter i servicetilbudene til meglerne, er prisen på aksjehandelen - kurtasjen - viktigst ved valg av nettmegler. Samt at megleren tilbyr de største utenlandske børsene.

Andre tjenester meglerne tilbyr

Hvor viktige punktene under er, vil variere fra person til person.

  1. Rente på lån i meglerselskapet. Mange tilbyr deg lån for å geare opp porteføljen.
  2. Hvor mye kan du låne på en portefølje eller enkeltaksjer (aksjekreditt).
  3. Rente på det du har innestående på konto.
  4. Priser på snapshots av sanntidskurser.
  5. Pris på abonnement på sanntidskurser.
  6. Rådgivningstjenester, som analyser av selskaper.

 

Se også:

Guide til aksjesparekonto

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Markedsoversikter:

Prisoversikt over aksjemeglere på nett

Markedsoversikt for Aksjesparekonto

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.