Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner skatten ved uttak fra Aksjesparekontoen, og hva skatten blir hvis alt tas ut på en gang.

Les mer om kalkulatoren under.

Aksjesparekonto-kalkulator  
   
Hvilket år skal det regnes på?
Saldo på Aksjesparekonto
Opprinnelig innbetalt
Opptjent skjermingsfradrag
Uttak
Beløp som skal beskattes
Oppjustert skattegrunnlag
Skatt på uttak
Latent skatt på hele saldoen (før uttak)

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om aksjekonto-kalkulatoren

Du kan velge hvilket skatteår du skal beregne skatten for.

Legg først inn saldoen på aksjesparekontoen i dag.

Opprinnelig innbetalt er beløpet du har innbetalt, fratrukket samlede uttak.

Uttak: Det beløpet du skal ta ut.

Beløp som skal beskattes: Den delen av uttaksbeløpet som skal beskattes.

Oppjustert skattegrunnlag: Skattegrunnlaget blir oppjustert med en faktor for alle de fire årene du kan velge. Deretter blir det oppjusterte beløpet skattet med en sats på 22 prosent. I praksis er skatten 37,84 prosent i 2023 og 2024, , 35,20 prosent i 2022, og 31,68 prosent i 2021.

Latent skatt på hele saldoen: Skatten du må betale hvis hele saldoen blir tatt ut.

Guide til aksjesparekonto.

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene

 

Se også:

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Markedsoversikt aksjesparekonto

Guide til fondskonto

Skatt på aksjer og utbytte

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhet
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.