Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto, og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Du kan legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Les mer om kalkulatoren under.

Aksjesparekonto-kalkulator
Sparebeløp   
Antall spareår  
Årlig inflasjon i spareperioden  
Avkastningsforutsetninger:    
Risikofri rente i spareperioden  
Forventet årlig meravkastning  
Dette gir en årlig avkastning på  
Avkastning etter skatt:  
Avkastning etter skatt, når den trekkes fortløpende  
Avkastning etter skatt på aksjesparekontoen  
Sparebeløpet:    
Sparebeløpet har vokst til  
Etter at skatt er trukket fra har sparebeløpet vokst til  
I dagens kroneverdi tilsvarer beløpet etter skatt  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Aksjesparekonto-kalkulator

Les mer om aksjesparekonto.

Legg først inn sparebeløpet og antall år du skal regne på.

Inflasjonen er nødvendig å legge inn for å beregne sparebeløpets utvikling i dagens pengeverdi.

Avkastning etter skatt:
Kalkulatoren regner avkastningen hvis hvert års resultat hadde vært skattlagt. I tillegg regner den ut hvilken avkastning etter skatt aksjesparekontoen har gitt. Det er skatteutsettelsen som gjør at avkastningen på aksjesparekontoen er høyere.

Sparebeløpet:
Kalkulatoren viser hva beløpet har vokst til, både før skatt er tatt hensyn til, og etter at det er trukket fra.

Nederst står det hva beløpet har vokst til etter skatt, i dagens pengeverdi (inflasjonsjustert).

 

Se også:

Guide til aksjesparekonto

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene

Markedsoversikt aksjesparekonto

Guide til aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.