Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Den ekstra lønnsomheten i en aksjesparekonto ligger i skatteutsettelsen.

Skattereglene for en aksjesparekonto har mye til felles med aksjefond. Om du bare har ett aksjefond som du skal beholde ut hele spareperioden, spiller det ingen rolle for avkastningen om du har den innenfor en aksjesparekonto eller utenfor. Skattesatsen er den samme, begge får skjermingsfradrag, og gevinsten skattlegges ved salg.

Et annet spareprodukt som har den samme utsettelseseffekten er fondskonto (investeringskonto).

Les mer om Guide til aksjesparekonto.

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene

Lønnsomheten kommer av tre forhold:

  1. Når du starter med et spareprodukt fra null vil du få en økning i avkastningen etter skatt ved at en gevinst ved salg på et senere tidspunkt ikke vil bli beskattet så lenge det er innenfor kontoen.
  2. Du kan overføre et spareprodukt der du har en gevinst inne. Overføres den vil du ikke måtte betale skatt ved salg så lenge det er innenfor
  3. Du kan først ta ut innskutt beløp før du betaler skatt av gevinst. Det gjør at du kan utsette skatten lenger.

Det er ingen nedside ved å opprette en aksjesparekonto og legge inn aksjer og aksjefond du har i dag. All sparing bør også skje (på det du kan ha på denne kontoen). Så lenge du ikke betaler noe ekstra for aksjesparekontoen (alle har den gratis)) kan du bare tjene på å ha denne kontoen.

Forskjell med og uten utsatt skatt

Under har vi satt opp noen eksempler på hvor mye avkastningen øker etter skatt på aksjesparekontoen.

Her starter spareproduktet med null i gevinst.

Vi har brukt lønnsomhetskalkulatoren for aksjesparekonto for å beregne avkastningen etter skatt.

I tabellen ser du hvordan avkastningen etter skatt øker med lengden på spareårene. Etter 30 år har den økt med 0,47 prosentpoeng.

Forutsetningen for tallene er en avkastning på 6 prosent, og 2 prosent i risikofri rente (før skatt).

År Løpende ASK Forskjell
5 4,47% 4,54% 0,07%
10 4,47% 4,63% 0,16%
15 4,47% 4,71% 0,24%
20 4,47% 4,79% 0,32%
25 4,47% 4,87% 0,40%
30 4,47% 4,94% 0,47%

Med 2 prosent risikofri avkastning blir effektiv beskatning 25,54 prosent ved løpende skattlegging (skjermingsfradraget). Effektiv skattesats er i utgangspunktet 37,84 prosent i 2023, men den reduseres altså av den skattefrie avkastningen.

Verdien av utsettelsen vil øke med høyere forventet avkastning enn 6 prosent, motsatt vil den minke ved lavere forventet avkastning.

Lønnsomhet når du overfører med gevinst

Hvis du skal selge for eksempel et aksjefond der du har en stor gevinst, må du også betale 37,84 prosent av det skattemessige overskuddet i skatt.

Dermed mister du muligheten til å få avkastning på den delen som du har betalt i skatt.

Her er et eksempel på hvor mye avkastning du taper på denne måten. Det er forutsatt en avkastning på 6 prosent.

Her vil du få en skatt ved salg på 63.360 kroner.

Med 6 prosent avkastning taper du 4.435 kroner, det vil si 1,48 prosent av saldoen. Det betyr at du måtte hatt en forventning på minst 1,48 prosent høyere avkastning hvis du ønsker å bytte over til et annet fond.

  Beløp
Investert beløp 100 000
Verdi i dag 300 000
Skattepliktig gevinst 200 000
Oppjustert grunnlag 288 000
Skatt 63 360
Tapt avkastning 1. år 4 435
I prosent av saldo 1,48%

I tabellen under ser du hvor mye dette blir i løpet av 10 år.

Av det nederste beløpet ser du at du ville hatt 51.503 kroner mer etter skatt hvis du hadde beholdt skattebeløpet ved salg.

Verdi uten skatt salg 590 145
Gevinst 490 145
Oppjustert gevinst 705 809
Skatt 155 278
Netto verdi 434 867
Verdi med skatt etter salg 465 507
Gevinst 165 507
Oppjustert gevinst 238 330
Skatt 52 433
Netto verdi 413 074
Forskjell med og uten skatt 52 433

Forskjellen vil bare øke etterhvert som sparehorisonten øker.

 

Se også:

Guide til aksjesparekonto

Skatt på aksjer og utbytte

Guide til fondskonto

Guide til aksjefond

Markedsoversikter:

Markedsoversikt aksjesparekonto
Dette er bankenes og fondsforvalteres produkter på aksjesparekonto. Oversikten gir også en omtale av hva du kan plassere pengene i.

Spareavtaler i aksjefond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.

Spareprofiler i fond
Disse spareprofilene kan du velge mellom blant aktørene. Alle bank og forsikringsselskaper som tilbyr aksjefond, rentefond, fondskonto og aksjesparekonto har som oftest laget ferdige spareprofiler.

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondssparekalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

IPS-kalkulator
Kalkulatoren beregner om det er lønnsomt å spare i egen pensjonsforsikring.