Det er mye å spare på å bruke de riktige kortene i utlandet ved uttak i minibanker og bruk av kort i utlandet.

Det skiller mer enn 2500 kroner mellom topp og bunn på hva kortet koster deg med ulike forutsetninger. Her har vi sett på hva både bankkort (debetkort) og kredittkort koster deg ved bruk i utlandet.

For å se på hva kortet totalt sett koster deg har vi beregnet kostnaden til minibankuttak, gebyr ved varekjøp, valutapåslag, rente ved minibankuttak (gjelder kredittkort), og bonuser du får ved bruk av kortet.

Gebyrene i utlandet

Uttak fra minibank
Kostnadene ved uttak i minibank kan bestå av et fast kronebeløp per uttak. Det kan også være et prosentvis uttaksgebyr regnet av uttaksbeløpet. Det er i størrelsesordenen 0,5 til 1 prosent. Mange banker tar begge gebyrtypene. For de som bare tar et prosentvis gebyr er det et minimumsgebyr, som gjerne ligger på 40 kroner per uttak. På noen kort er det ikke noe gebyr.

Når du tar ut penger i minibank i utlandet kan det også være et gebyr som minibankeieren tar. Dette skal det opplyses om før du gjennomfører uttaket.

Bruk av kortet i betalingsterminaler
Det er bare et fåtall banker som tar et transaksjonsgebyr. Ingen kredittkort tar gebyr på dette.

Valutapåslag
Når du bruker kortet i en betalingsterminal, eller gjennomfører et kjøp i utenlandsk valuta tar banken et valutapåslag. Dette blir lagt til midtkursen på den aktuelle valutaen. Grunnlaget for valutapåslaget blir derfor summen av alle minibankuttak, og summen av alle kjøp i utenlandsk valuta.

Valutapåslaget varierer mellom 1,75 prosent og 2,25 prosent.

Rente ved minibankuttak
I mange kredittkort renteberegnes uttaket fra uttakstidspunktet. Siden renten er såpass høy på kredittkort, vil dette utgjøre noen kroner. Tar du ut 2000 kroner vil 45 dager koste 50 kroner med en rente på 20 prosent. På lønnskonto er kostnaden at du taper innskuddsrente, men renten så lav at rentetapet ved å ta ut penger er neglisjerbart.

Bonus ved kjøp
Det er noen kredittkort som gir bonus på alle kjøp du gjør med kortet. Ingen bankkort gir dette.

Høyest bonus gir Monocard med 1,5 prosent (1 prosent innelands). Disse gir 1 prosent bonus: Komplett Bank MasterCard, Monocard, og SpareBank 1 Mastercard. Shell MasterCard gir 0,75 prosent. Coop Mastercard, Bank Norwegian Kredittkort, og Trumf Visa kredittkort gir 0,5 prosent.

De fleste kredittkortene gir rabatter på enkelte felt. Se hele oversikten over hvilke rabatter og fordeler de enkelte kredittkortene gir.

Dette er de beste kredittkortene i utlandet

Dette er de hele listen over kredittkortene. Forutsetningene for listen ser du rett over resultatlisten. Det er laget et sammenlagtresultat for to nivåer av bruk i utlandet.

Her kan du se på gebyrene til de enkelte kredittkortene.

Summen i de to eksemplene består altså av:

  • Fast kronegebyr ved minibankuttak
  • Prosentvis uttaksgebyr
  • Rente fra første uttaksdag (regnet i 45 dager), etter skatt
  • Valutapåslag
  • Gebyr ved varekjøp (ingen av kredittkortene tar gebyr for dette)

Du kan selv rangere kredittkortene ved å bruke Finn beste kredittkort. I denne kalkulatoren kan du legge inn dine egne forutsetninger, blant annet for bruk av minibank i utlandet.

Vinneren er Bank Norwegian Kredittkort både ved Bruk 1 og Bruk 2. Bank Norwegian Kredittkort tar ikke tar noe gebyr utenom valutapåslaget på 1,75 prosent. Dette kredittkortet tar heller ingen rente fra uttaksdatoen ved minibankuttak. Kortet gir deg også 0,5 prosent bonus på alle kjøp ved bruk av kortet. En annen fordel ved å ha dette kortet er at du får høyest bonus (Norwegian Reward) ved kjøp av flybilletter i Norwegian.

SpareBank 1 Mastercard er nest best ved Bruk 1, og tredje best ved Bruk 2. I utlandet tar ikke noe gebyr utenom valutapåslaget på 2,0 prosent. Dette kredittkortet tar heller ingen rente fra uttaksdatoen ved minibankuttak. Kortet gir deg også 1 prosent bonus på alle kjøp ved bruk av kortet, dette koster 120 kroner per år..

Komplett Mastercard er tredje best på Bruk 1 og nest best i Bruk 2. På dette kortet er det ingen gebyrer utenom valutapåslaget på 1,75 prosent. Men du blir belastet for renter fra første dag ved minibankuttak. Også dette kortet gir 1 prosent bonus ved bruk av kortet

Monocard er et kort fra Brabank. På dette kredittkortet får du 1,5 prosent bonus ved uttak i utlandet. Når uttakene blir store nok vil Monocard få det beste resultatet. Innenlands er bonusen 1 prosent. Det er ikke gebyr ved varekjøp eller uttak i minibank i utlandet. Det belastes heller ikke rente fra første uttaksdag. Valutapåslaget er 2,0 prosent. Det er et månedsgebyr på 29 kroner (348 kroner i året).

Forskjellen fra Norwegian Bank Kredittkort til kortet med de høyeste kostnadene (365 Direkte) er 2.483 kroner.

Tabellen er sortert etter sum kostnader i Bruk 1.

Forutsetninger Bruk 1 Bruk 2
Betalingsterminal:
Antall betalinger i terminal 50 20
Gjennomsnittlig beløp på kort 1 000 1 000
Grunnlag valutapåslag 50 000 20 000
Uttak minibank:
Antall uttak i minibank 20 10
Gjennomsnittsbeløp uttak mb 2 000 1 000
Grunnlag valutapåslag 40 000 10 000
Resultat: Sum kostnader
Kredittkort Bruk 1 Bruk 1
Bank Norwegian Kredittkort 1 325 425
Sparebank 1 MasterCard 1 420 520
Komplett Bank MasterCard 1 550 444
Eika Gold 1 755 585
Storebrand Bank Kredittkort 1 755 585
Monocard 1 797 748
BN Bank Kredittkort 1 800 600
Fana Sparebank Kredittkort 1 800 600
Himla Kredittkort 1 800 600
LO favør MasterCard 1 800 600
Remember Gold 1 859 596
Credits Gold 1 954 620
YX Visa kredittkort 1 995 630
yA Kredittkort 2 010 634
Gebyrfri VISA 2 078 651
Sbanken Kredittkort 2 122 680
NAF Xtra 2 174 690
Coop Mastercard 2 325 825
Handelsbanken Gold 2 605 985
Akademikerkortet 2 650 950
Mastercard Gold 2 675 975
Remember Black 2 675 975
Nordea Gold 2 812 891
Santander Red 2 859 996
Supreme Card 2 913 874
DNB MasterCard 2 991 1 097
KLP Kredittkort Medlem 2 999 1 138
OBOS Kredittkort 3 041 1 067
Instapay Mastercard 3 084 1 171
Kredittkort for medlemmer (BBL) 3 087 1 078
Circle K MasterCard 3 150 900
Manchester United Visa 3 185 1 128
Santander Flexi Visa 3 185 1 128
Trumf Visa kredittkort 3 199 1 080
SAS EuroBonus World Mastercard 3 245 1 145
Ikano Visa 3 287 1 147
Esso MasterCard 3 400 1 000
Landkreditt Bank MasterCard 3 400 1 000
Shell MasterCard 3 454 957
Eurocard Gold Tilleggskort 3 645 1 245
Danske Bank Basis MasterCard 3 771 1 293
365 Direkte 3 808 1 302

Dette er de beste debetkortene i utlandet

Nedenfor kan du se hele listen over bankene. Her har vi sett på hva kostnadene blir med to forskjellige forutsetninger for bruken. I noen banker er det helt gratis å ta ut penger, men i de fleste koster det betydelige beløp.

Her kan du se på gebyrene til de enkelte bankene.

Kostnadene ved uttak kan altså bestå av et fast kronebeløp og/eller et prosentvis uttaksgebyr. Ved betalinger har vi tatt med gebyret ved varekjøp. I tillegg har vi tatt med valutapåslaget.

Utvalget er det samme som du finner i Brukskontokalkulatoren. I denne kalkulatoren kan du legge inn dine egne forutsetninger blant annet for bruk av minibank i utlandet.

Bankene med de laveste kostnadene er de som bare tar et valutapåslag.

Billigst av disse bankene er Akademikernes avtale med Danske Bank, med et valutapåslag på 1,5 prosent.

Deretter følger tre banker med et valutapåslag på 1,75 prosent: Nord Direkte (Skagerak Sparebank), OBOS Banken, Ya Bank 

Alt i alt er det 13 banker som ikke tar noe gebyr utenom valutapåslaget. Den siste i tabellen er Din Side med ert valutapåslag på 2,50 prosent.

Forskjellen fra den beste ned til Sparebanken Øst er 2.565 kroner ved Bruk 1.

Listen er sortert etter resultatet fra Bruk 1. Listen blir så godt som lik hvis den sorteres etter Bruk 2.

Forutsetninger: Bruk 1 Bruk 2
Antall betalinger i terminal 50 20
Gjennomsnittlig beløp på kort 1 000 1 000
Grunnlag valutapåslag varekjøp 50 000 20 000
Antall uttak i minibank 20 10
Gjennomsnittsbeløp uttak mb 2 000 1 000
Grunnlag valutapåslag minibank 40 000 10 000
Resultat: Sum kostnader
Bank Bruk 1 Bruk 2
Akademikerne - Danske Bank 1 410 510
NORDirekte (Skagerak Spb) 1 575 525
OBOS-banken 1 575 525
yA Bank 1 575 525
KLP Banken 1 665 555
KLP Banken - medlem 1 665 555
Romsdals Fellesbank 1 755 585
BN Bank 1 800 600
Bulder Bank 1 800 600
Himla Banktjenester (Fana Spb) 1 800 600
Sbanken 1 800 600
Landkreditt Bank 1 815 645
Din Bank (Spb Øst) 2 250 750
YS - Nordea Direct 2 400 900
Sparebanken Sogn og Fjordane 2 497 977
Nordea Direct 2 500 940
SpareBank 1 Telemark 2 500 950
Handelsbanken 2 515 995
Storebrand Bank 2 515 995
SpareBank 1 Østlandet 2 554 1 004
Sandnes Sparebank 2 555 935
SpareBank 1 SMN 2 560 1 010
Luster Sparebank 2 575 925
SpareBank 1 Gudbrandsdal 2 600 950
SpareBank 1 SR-Bank 2 600 1 000
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2 600 950
DNB 2 651 1 057
Sparebanken Møre 2 655 985
Danske Bank 2 660 1 060
SpareBank 1 Østfold Akershus 2 660 1 010
Sparebanken Sør 2 660 1 010
Nordea 2 700 1 000
SpareBank 1 Nord-Norge 2 760 1 050
Fana Sparebank 2 800 1 050
Sparebanken Vest 2 800 1 050
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2 825 1 050
Hegra Sparebank 2 855 1 035
Sparebanken Øst 3 975 1 500

 

Se også:

Guide til kredittkort

Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene

Renter på kredittkort

Gebyrer på kredittkort

Kredittkort med reiseforsikring

Kredittkort - sikker bruk i ferien

Kredittkort - smart bruk

Kredittkort med flybonus

Kalkulatorer:

Finn beste brukskonto
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.

Finn beste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.