Dette er gebyrene du må betale ved uttak i minibank utenlands og innenlands, og valutapåslaget du blir belastet.

Kostnadene ved minibankuttak er i noen tilfeller forskjellig avhengig av om uttaket er innenlands eller utenlands. Kostnadene kan både være et fast kronegebyr som er oppgitt i «Kr-kolonnen», og et prosentvis gebyr av uttaksbeløpet. Noen tar begge, andre tar én av dem, og noen tar null.

Det er også mange som rentebelaster fra første dag når du tar ut penger i minibanken. Noen tar faktisk alle tre typer gebyr - fast kronegebyr, prosentvis gebyr, og rente fra første uttaksdag.

I kalkulatoren Finn billigste kredittkort tas det også hensyn til hvordan uttak blir renteberegnet og alle andre kostnader ved kredittkortene. Der kan du rangere kredittkortene ut fra de forutsetningene du legger inn.

Valutapåslaget varierer lite mellom kortene. Alle ligger mellom 1,75 til 2,25 prosent.

Listen er alfabetisk sortert.

Kostnad ved minibankuttak
Utenlands Innenlands Valuta
Kredittkort Kr % Kr % påslag
365 Direkte 40 2,00% 40 2,00% 2,00%
Akademikerkortet 35 1,50% 35 1,50% 1,50%
Bank Norwegian Kredittkort 0 0,00% 39 0,00% 1,75%
BN Bank Kredittkort 35 1,00% 35 1,00% 1,75%
Circle K MasterCard 0 4,00% 0 4,00% 2,00%
Coop Mastercard 30 1,00% 15 1,00% 1,75%
Credits Flexi Pluss 0 0,00% 0 0,00% 2,00%
Credits Visa 0 0,00% 0 0,00% 1,75%
Cresco Car Premium 30 1,00% 30 1,00% 1,75%
Cresco Gold 0 0,00% 35 1,50% 1,75%
Danske Bank Basis MasterCard 40 2,00% 40 2,00% 2,00%
Diners Club Privat Tilleggskort 0 4,00% 0 4,00% 2,00%
DNB MasterCard 40 1,00% 40 1,00% 1,95%
Eika Gold Kredittkort 25 1,00% 25 1,00% 1,75%
Esso MasterCard 0 4,00% 0 4,00% 2,00%
Eurocard Gold Tilleggskort 0 4,00% 0 4,00% 2,00%
Gebyrfri VISA Gold 0 0,00% 0 0,00% 1,75%
Ikano Visa 35 1,00% 35 1,00% 1,75%
Komplett Bank MasterCard 0 0,00% 0 0,00% 1,75%
Kredittkort for medlemmer (boligbyggelag) 35 1,00% 35 1,00% 1,75%
Landkreditt Bank MasterCard 0 4,00% 0 4,00% 2,00%
Liverpool FC MasterCard 30 1,50% 30 1,50% 1,75%
LO favør MasterCard 35 1,00% 35 1,00% 1,75%
Manchester United Visa 40 1,00% 40 1,00% 1,75%
Mastercard Gold 35 1,00% 35 1,00% 0,00%
NAF Xtra 35 1,00% 35 1,00% 1,75%
Nordea Gold 0 1,50% 0 1,50% 2,00%
OBOS MasterCard 35 1,00% 35 1,00% 1,75%
Pangea Ecocard 0 0,00% 0 0,00% 1,75%
re:member Kredittkort 35 1,00% 35 1,00% 1,75%
Santander Flexi Visa 40 1,00% 40 1,00% 1,75%
Santander Red 30 1,00% 30 1,00% 1,75%
SAS EuroBonus World MasterCard 0 4,00% 0 4,00% 2,00%
Sbanken Kredittkort 0 0,00% 0 0,00% 2,00%
Shell MasterCard 0 4,00% 0 4,00% 2,00%
Sparebank 1 Gold 0 0,00% 40 1,00% 2,00%
Storebrand MasterCard 0 0,00% 0 3,00% 1,95%
Supreme Card Gold kredittkort 35 1,95% 35 1,95% 1,95%
Trumf Visa kredittkort 35 1,50% 35 1,50% 1,75%
VIP Credit Card 0 0,00% 0 0,00% 1,75%
yA Kredittkort 0 0,00% 0 0,00% 1,75%
YX Visa kredittkort 0 0,00% 0 0,00% 1,75%

 

Les mer om kredittkort:

Kredittkort - en oversikt

Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene

Renter på kredittkort

Kredittkort med rabatter i forskjellige bransjer

Kredittkort med drivstoffrabatt

Kredittkort - sikker bruk i ferien

Kredittkort - smart bruk

Kredittkort med reiseforsikring

Kalkulatorer:

Finn billigste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.

Kredittkort - Finansportalen
Dette er kredittkortene som er registrert på Finansportalen. Her ligger alle bankenes kredittkort-tilbud.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.