Dette er gebyrene du må betale ved uttak i minibank utenlands og innenlands, og valutapåslaget du blir belastet.

Kostnadene ved minibankuttak er i noen tilfeller forskjellig avhengig av om uttaket er innenlands eller utenlands. Kostnadene kan både være et fast kronegebyr som er oppgitt i «Kr-kolonnen», og et prosentvis gebyr av uttaksbeløpet. Noen tar begge, andre tar én av dem, og noen tar null.

Det er også mange som rentebelaster fra første dag når du tar ut penger i minibanken. Noen tar faktisk alle tre typer gebyr - fast kronegebyr, prosentvis gebyr, og rente fra første uttaksdag.

I kalkulatoren Finn billigste kredittkort tas det også hensyn til hvordan uttak blir renteberegnet og alle andre kostnader ved kredittkortene. Der kan du rangere kredittkortene ut fra de forutsetningene du legger inn.

Valutapåslaget varierer lite mellom kortene. Alle ligger mellom 1,75 til 2,25 prosent.

Listen er alfabetisk sortert.

Kostnad ved minibankuttak
Valuta Utenlands Innenlands
Kredittkort påslag Kr Prsnt Kr Prsnt
365 Direkte 2,00% 40 2,00% 40 2,00%
Akademikerkortet 1,50% 35 1,50% 35 1,50%
Bank Norwegian Kredittkort 1,75% 0 0,00% 39 0,00%
BN Bank Kredittkort 2,00% 0 0,00% 40 0,00%
Circle K MasterCard 2,00% 0 4,00% 0 4,00%
Coop Mastercard 1,75% 30 1,00% 15 1,00%
Credits Visa 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
Danske Bank Basis MasterCard 2,00% 40 2,00% 40 2,00%
DNB MasterCard 1,95% 40 1,00% 40 1,00%
Eika Gold 1,95% 0 0,00% 39 0,00%
Esso MasterCard 2,00% 0 4,00% 0 4,00%
Eurocard Gold Tilleggskort 2,00% 0 4,00% 0 4,00%
Fana Sparebank Kredittkort 2,00% 0 0,00% 40 0,00%
Gebyrfri VISA 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
Ikano Visa 1,75% 35 1,00% 35 1,00%
KLP Kredittkort 1,85% 50 0,00% 50 0,00%
Komplett Bank MasterCard 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
Kredittkort for medlemmer (BBL) 1,75% 35 1,00% 35 1,00%
Landkreditt Bank MasterCard 2,00% 0 4,00% 0 4,00%
Liverpool FC MasterCard 1,75% 30 1,50% 30 1,50%
LO favør MasterCard 2,00% 0 0,00% 40 0,00%
Manchester United Visa 1,75% 40 1,00% 40 1,00%
Mastercard Gold 1,75% 35 1,00% 35 1,00%
Monocard 2,00% 0 0,00% 35 0,00%
NAF Xtra 1,95% 39 1,00% 39 1,00%
Nordea Gold 2,00% 0 1,50% 0 1,50%
NSF Mastercard 1,75% 30 1,50% 30 1,50%
OBOS Kredittkort 1,75% 35 1,00% 35 1,00%
Pangea Ecocard 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
Pre Organisasjonskort 1,75% 0 0,00% 30 0,00%
re:member Kredittkort 1,75% 35 1,00% 35 1,00%
Santander Flexi Visa 1,75% 40 1,00% 40 1,00%
Santander Red 1,75% 30 1,00% 30 1,00%
SAS EuroBonus Mastercard 2,00% 0 4,00% 0 4,00%
Sbanken Kredittkort 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
Shell MasterCard 2,00% 0 4,00% 0 4,00%
Sparebank 1 MasterCard 2,00% 0 0,00% 40 0,00%
Storebrand Bank Kredittkort 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
Supreme Card 1,95% 0 1,95% 0 1,95%
Trumf Visa kredittkort 1,75% 35 1,50% 35 1,50%
VIP Credit Card 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
yA Kredittkort 1,75% 0 0,00% 0 0,00%

 

Les mer om kredittkort:

Guide til kredittkort

Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene

Renter på kredittkort

Kredittkort med rabatter i forskjellige bransjer

Kredittkort med drivstoffrabatt

Kredittkort - sikker bruk i ferien

Kredittkort - smart bruk

Kredittkort med reiseforsikring

Kalkulatorer:

Finn billigste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.

Kredittkort - Finansportalen
Dette er kredittkortene som er registrert på Finansportalen. Her ligger alle bankenes kredittkort-tilbud.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.