Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hva du må betale i formuesskatt når du legger inn din/deres nettoformue. Du kan beregne formuesskatten for årene 2017 til 2023.

Formueskattekalkulator
Skatteår
 
Sivil status
 
Din nettoformue  
Ektefelles nettoformue  
Samlet formuesskatt:    
Formuesskatt til kommune  
Formuesskatt til stat  
Sum formuesskatt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Det er netto formue som skal legges inn. Fra og med skatteåret 2017 er det visse formuesobjekter som får en verdsettingsrabatt, samt at disse får tilordnet gjeld. Det er formuen etter fradraget for verdsettingsrabatten, og reduksjonsbeløpet i gjeld som skal legges inn som nettoformue.

Les mer om verdsettelsesrabatten i formuen.

Les mer om tilordning av gjeld.

Ektefeller har felles fribeløp i formuesgrunnlaget. Derfor må også ektefelles nettoformue legges inn.

 

Se også:

Guide til formuesskatt

Kalkulatorer:

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2016 til 2021.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.