Endringer i markedsverdien på boligen har direkte betydning for ligningsverdiene. Her ser du hvilken endring i formuesskatten dette vil medføre.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Bolig og formuesskattekalkulator

 
 
  Hvilket år skal du se på?  
  Ligningsverdi av bolig ved forrige årsskiftet  
  Endring i boligprisene  
  Eierandel i boligen  
  Sivil status    
  Din nettoformue i skattemeldingen  
  Ektefelles formue i skattemeldingen  
  Formuesendring av boligprisendringen  
 
  Endring i formuesskatt:  
  Formuesskatt til kommune  
  Formuesskatt til stat  
  Sum endring i formuesskatt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Kalkulatoren regner ut hvilken betydning endringer i markedsprisene vil få for formuesskatten din. Boligverdiene har kun betydning for denne skatten.

Ligningsverdien er koblet opp mot en beregnet markedsverdi av boligen din. Grunnlaget for endringene i boligpriser beregnes av SSB.

Legg inn boligens verdi ved årsskiftet. Deretter legger du inn endringer i boligprisene fra årsskiftet. I skattemeldingen for 2017 er det prisendringene fra 2016 som brukes.

Nå du legger inn netto formue, skal den være inkludert ligningsverdien av boligen.

Du må legge inn formuen for begge hvis du er gift. Årsaken er at «fribeløpet» i formuesskatten kan overføres til ektefelle.

 

Se også:

Boliger og fastsettelse av boligverdier
Les mer om takstsystemet for boliger.

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du må betale i formuesskatt.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.