Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Endringer i markedsverdien på boligen har direkte betydning for formuesverdien i skattemeldingen. Her ser du hvilken endring i formuesskatten dette vil medføre.

Les mer om kalkulatoren under.

Bolig og formuesskattekalkulator
Hvilket år skal du se på?
 
Formuesverdi av bolig ved forrige årsskiftet  
Endring i boligprisene  
Eierandel i boligen  
Sivil status
 
Din nettoformue i skattemeldingen  
Ektefelles formue i skattemeldingen  
Formuesendring av boligprisendringen  
Endring i formuesskatt:    
Formuesskatt til kommune  
Formuesskatt til stat  
Sum endring i formuesskatt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Kalkulatoren regner ut hvilken betydning endringer i markedsprisene vil få for formuesskatten din. Boligverdiene har kun betydning for denne skatten.

Formuesverdien er koblet opp mot en beregnet markedsverdi av boligen din. Grunnlaget for endringene i boligpriser beregnes av SSB.

Legg inn boligens verdi ved årsskiftet. Deretter legger du inn endringer i boligprisene fra årsskiftet. I skattemeldingen for 2023 er det prisendringene fra 2022 som brukes i kommunen du bor i.

Slik har boligprisene utviklet seg de siste årene, landet sett under ett:

  • 2021: 10,4 prosent
  • 2022: 5,3 prosent
  • 2025-0,5 prosent

Hvor mye din bolig har endret seg i verdi avhenger av hvor du bor, og type bolig.

Nå du legger inn netto formue, skal den være inkludert formuesverdien av boligen.

Du må legge inn formuen for begge hvis du er gift. Årsaken er at «fribeløpet» i formuesskatten kan overføres til ektefelle.

 

Se også:

Boliger og fastsettelse av formuesverdier
Les mer om takstsystemet for boliger.

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du må betale i formuesskatt.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.