Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I forbindelse med verdsettelsesrabatten på enkelte formuesobjekter kan ikke all gjeld trekkes fra.

Det er en rekke aktiva som i 2021 får en verdsettelsesrabatt på opptil 45 prosent Dette går ned til 25 prosent i 2022.

Aktiva som har en verdsettelsesrabatt på 45 prosent i 2021, og 25 prosent i 2022 er:

 • Aksjefond
 • Aksjer som er børsnotert
 • Aksjer som ikke er børsnotert
 • Aksjesparekonto
 • Aksjefond
 • Fondskonto - forholdsmessig andel aksjer
 • Kombinasjonsfond - forholdsmessig andel aksjer
 • Andeler i deltakerlignede selskap
 • Driftsmidler
 • Egenkapitalbevis
 • Næringseiendom

Sekundærbolig får en verdsettelsesrabatt på 10 prosent i 2021, 5 prosent i 2022.

Les mer om verdsettelsesrabatt.

Forholdsmessig gjeld kan ikke trekkes fra

Gjelden som blir tilordnet aktivaene med verdsettelsesrabatt skal også reduseres med den tilsvarende verdsettelsesrabatten. Da skal gjelden fordeles mellom aktivaene som ikke har verdsettelsesrabatt, og de med. Denne fordelingen skal skje etter markedsverdien. Det betyr at bolig og fritidseiendommer i denne beregningen skal settes til markedspris.

Eksempel på tilordning av gjeld

Her har vi satt opp et eksempel på hvordan tilordningen av gjelden slår ut i 2021.

I dette eksemplet har aksjefond og aksjer verdsettelsesrabatt. Andelen av disse to aktivaene er på 12,4 prosent. Betydningen for gjelden er at 167.010 kroner ikke kan trekkes fra ved skattefastsettelsen. Effekten på formuesskatten er at den øker med 1.420 kroner.

Plassering Markedsverdi Formuesverdi
Bankinnskudd 500 000 500 000
Aksjefond 1 000 000 550 000
Aksjer 200 000 110 000
Bolig 8 000 000 2 000 000
Sum formue 9 700 000 3 160 000
Andel med verdsettelsesrabatt 12,4%
Gjeld 3 000 000 2 832 990
Formuesverdsettelse 6 700 000 3 327 010
Ikke fradragsberettiget gjeld 167 010
Effekt på formuesskatt 1 420

Slik slår dette ut i 2002:

I 2022 er verdsettelsesrabatten gått ned til 25 prosent, samtidig som formuesskatten er gått litt opp.

Effekten på formuesskatten vil i dette tilfellet være 881 kroner.

Plassering Markedsverdi Formuesverdi
Bankinnskudd 500 000 500 000
Aksjefond 1 000 000 750 000
Aksjer 200 000 150 000
Bolig 8 000 000 2 000 000
Sum formue 9 700 000 3 400 000
Andel med verdsettelsesrabatt 12,4%
Gjeld 3 000 000 2 907 216
Formuesverdsettelse 6 700 000 3 492 784
Ikke fradragsberettiget gjeld 92 784
Effekt på formuesskatt 881

Se også:

Verdsettelsesrabatten i formue

Guide til aksjesparekonto

Skatt på aksjer og utbytte

Guide til fondskonto

Guide til aksjesparekonto

Kalkulator:

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2017 til 2021.