I forbindelse med verdsettelsesrabatten på enkelte formuesobjekter kan ikke all gjeld trekkes fra.

Det er en rekke aktiva som i 2018 får en verdsettelsesrabatt på 10-20 prosent. Dette er økt til 10-25 prosent i 2019.

Aktiva som har en verdsettelsesrabatt på 20 prosent i 2018, og 25 prosent i 2019 er:

 • Aksjefond
 • Aksjer som er børsnotert
 • Aksjer som ikke er børsnotert
 • Aksjesparekonto
 • Aksjefond
 • Fondskonto - forholdsmessig andel aksjer
 • Kombinasjonsfond - forholdsmessig andel aksjer
 • Andeler i deltakerlignede selskap
 • Driftsmidler
 • Egenkapitalbevis
 • Næringseiendom

Les mer om verdsettelsesrabatt.

Forholdsmessig gjeld kan ikke trekkes fra

Gjelden som blir tilordnet aktivaene med verdsettelsesrabatt skal også reduseres med den tilsvarende verdsettelsesrabatten. Da skal gjelden fordeles mellom aktivaene som ikke har verdsettelsesrabatt, og de med. Denne fordelingen skal skje etter markedsverdien. Det betyr at bolig og fritidseiendommer i denne beregningen skal settes til markedspris.

Eksempel på tilordning av gjeld

Her har vi satt opp et eksempel på hvordan tilordningen av gjelden slår ut.

I dette eksemplet har aksjefond og aksjer verdsettelsesrabatt. Andelen av disse to aktivaene er på 12,4 prosent. Betydningen for gjelden er at 74.227 kroner ikke kan trekkes fra ved skattefastsettelsen. Effekten på formuesskatten er at den øker med 630 kroner.

Plassering Markedsverdi Formuesverdi
Bankinnskudd 500 000 500 000
Aksjefond 1 000 000 750 000
Aksjer 200 000 150 000
Bolig 8 000 000 2 000 000
Sum formue 9 700 000 3 400 000
Andel med verdsettelsesrabatt 12,4%
Gjeld 3 000 000 2 925 773
Formuesverdsettelse 6 700 000 3 474 227
Ikke fradragsberettiget gjeld 74 227
Effekt på formuesskatt 631

 

Se også:

Verdsettelsesrabatten i formue

Aksjesparekonto

Aksjebeskatning

Fondskonto

Kalkulator:

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2016 til 2019.