I forbindelse med verdsettelsesrabatten på enkelte formuesobjekter kan ikke all gjeld trekkes fra.

Det er en rekke aktiva som i 2020 får en verdsettelsesrabatt på 10-35 prosent. I 2021 opp til 45 prosent.

Aktiva som har en verdsettelsesrabatt på 35 prosent i 2020, og 45 prosent i 2021 er:

 • Aksjefond
 • Aksjer som er børsnotert
 • Aksjer som ikke er børsnotert
 • Aksjesparekonto
 • Aksjefond
 • Fondskonto - forholdsmessig andel aksjer
 • Kombinasjonsfond - forholdsmessig andel aksjer
 • Andeler i deltakerlignede selskap
 • Driftsmidler
 • Egenkapitalbevis
 • Næringseiendom

Sekundærbolig får en verdsettelsesrabatt på 10 prosent.

Les mer om verdsettelsesrabatt.

Forholdsmessig gjeld kan ikke trekkes fra

Gjelden som blir tilordnet aktivaene med verdsettelsesrabatt skal også reduseres med den tilsvarende verdsettelsesrabatten. Da skal gjelden fordeles mellom aktivaene som ikke har verdsettelsesrabatt, og de med. Denne fordelingen skal skje etter markedsverdien. Det betyr at bolig og fritidseiendommer i denne beregningen skal settes til markedspris.

Eksempel på tilordning av gjeld

Her har vi satt opp et eksempel på hvordan tilordningen av gjelden slår ut i 2020.

I dette eksemplet har aksjefond og aksjer verdsettelsesrabatt. Andelen av disse to aktivaene er på 12,4 prosent. Betydningen for gjelden er at 129.897 kroner ikke kan trekkes fra ved skattefastsettelsen. Effekten på formuesskatten er at den øker med 631 kroner.

Plassering Markedsverdi Formuesverdi
Bankinnskudd 500 000 500 000
Aksjefond 1 000 000 650 000
Aksjer 200 000 130 000
Bolig 8 000 000 2 000 000
Sum formue 9 700 000 3 280 000
Andel med verdsettelsesrabatt 12,4%
Gjeld 3 000 000 2 870 103
Formuesverdsettelse 6 700 000 3 409 897
Ikke fradragsberettiget gjeld 129 897
Effekt på formuesskatt 1 104

 

Se også:

Verdsettelsesrabatten i formue

Guide til aksjesparekonto

Skatt på aksjer og utbytte

Guide til fondskonto

Guide til aksjesparekonto

Kalkulator:

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2017 til 2021.