Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hva du skal betale i skatt for skatteåret 2017. Kalkulatoren kan brukes av både lønnsmottakere, uføretrygdede og selvstendig næringsdrivende.

Les mer om bruken av kalkulatoren under.

 

Skattekalkulator 2017

 
  Skatteklasse    
  Rett til Finnmarksfradrag  
  Sivilstand  
         
  FORMUE: Person 1   Person 2  
  Netto formue    
  INNTEKTER:    
  Lønn    
  Uføretrygd    
  Rente- og kapitalinntekter    
  Utbytte og aksjegevinst/ tap (utover skjermingsfradrag)    
  Øvrig inntekt    
  Næringsinntekter:  
  Personinntekt jord/skog/fiske    
  Personinntekt annen næring     
  Overskudd av næringsvirksomhet    
  Underskudd av næringsvirksomhet    
  Barns inntekter (som er 13 til 16 år):    
  Lønnsinntekt    
  Barnepensjon    
  Sum inntekter    
  FRADRAG:  
  Minstefradrag    
  Sparebeløp innen BSU-ordningen    
  Fagforeningskontingent (maks 3850 kr)    
  Pensjonsinnskudd jobb    
  Gjeldsrenter    
  Foreldrefradrag  (max 25000 for ett, 15.000 for påfølgende)    
  Andre fradrag    
  Særfradrag enslige forsørgere    
  Reiseutgifter:  
    - Ant dager hjem/arbeid 1    
     - km tur/retur 1    
    - Ant dager hjem/arbeid 2    
     - km tur/retur 2    
  Besøksreiser i hjemmet    
  Bompenger og fergeutg (over 3.300 kr)    
  Sum reiseutgifter    
  Sum fradrag    
  Grunnlag skatt til stat , kommune og fylket    
 
  Skatteberegning: Person 1   Person 2  
  Trygdeavgift:    
    - Mellomsats (lønn og uføretrygd)    
    - høy sats (næringsinntekt)    
  Skatt på alm. inntekt:    
    - av dette til kommune og fylke     
    - av dette til fellesskatt    
  Trinnskatt    
  Formuesskatt:    
    - av dette til stat    
    - av dette til kommune    
  BSU-fradrag    
   
  Sum skatt    
  I prosent av inntekt er dette    
  Trekkprosent 10,5 mnd    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Hjelp til skattekalkulatoren

Blå celler er felter som blir beregnet, og som du ikke kan endre direkte.

Hvis du er mottaker av alderpensjon eller AFP skal du bruke en annen kalkulator. Det samme gjelder hvis du har en kombinasjon av lønn og pensjon. Her finner du skattekalkulatoren for pensjoner for 2017.

Du trenger på ingen måte bruke alle postene i kalkulatoren for å regne ut skatten. Du kan for eksempel legge inn samleposter på lønn, renteinntekter og sum fradrag.

Du kan også legge inn beregningsgrunnlag for to personer. Også samboere kan legges inn felles. Så lenge de blir lagt inn som ugift og i skatteklasse 1, blir skatten regnet ut separat for disse.

Om utfyllingen

Velg først skatteklasse, om du har rett til Finnmarksfradrag, (bosatte i Finnmark og Nord-Troms får ekstra fradrag, og noe lavere skattesatser), og sivilstand.

Deretter legger du inn de aktuelle inntekts,- og fradragstallene dine.

Utbytte og aksjegevinst /tap: Inntekten du legger inn her skal være etter at skjermingsfradraget er trukket fra. I 2017 skal slike inntekter ganges med en faktor på 1,24, slik at skatten i praksis blir 29,76 prosent Dette gjør kalkulatoren automatisk. Hvis du har et netto tap på denne posten legger du inn et minustegn foran.

Næringsinntekter: Her er det viktig å huske på at du må legge inn resultatet av inntekten din to steder. Først må du legge inn personinntekten din, som er grunnlaget for bruttoskattene trydeavgift og trinnavgift. Deretter må du legge inn overskuddet/underskuddet av næringen

Særfradrag enslige forsørgere: Husk på at enslige forsørgere kan trekke fra 51.804 som «Særfradrag for enslige forsørgere».

Sum skatt: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), trinnkatt og formuesskatt, og sum skatt.

Nederst oppgis den totale skatten i prosent av lønnen, og hvilken trekkprosent (skatten betales over 10,5 mnd) dette tilsvarer, og hvilken marginalskatt du får på neste krone tjent.

Les mer om skattesystemet for lønnsmottakere.

Enkel skattekalkulator: Et annet alternativ er å gå til kalkulatoren som kan brukes bare for lønnsinntekter. Denne kalkulatoren består bare av noen få poster som skal fylles ut. Her finner du denne kalkulatoren.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2017 sammenlignet med 2016
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2016 og 2017. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.