Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Regn ut hva du fikk i pensjon etter den «gamle» pensjonsordningen (før 2011). Kalkulatoren beregner pensjonsnivået ut fra den inntekten du legger inn. Den tar utgangspunkt i Grunnbeløpet fra 1.mai 2024 på 124.028 kroner.

Les mer om kalkulatoren under.

Alderspensjonskalkulator
Gjennomsnittlig inntekt  
Antall år opptjent før 1992  
Antall opptjeningsår  
Er du gift/partner/samboer?
 
Er inntekten til ektefelle/partner/samboer under 212.798 kroner?
 
Din forventede pensjon er:  
I prosent av inntekt er dette  
Pensjonspoeng  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om alderspensjonskalkulatoren

Beregningen forutsetter at du tjener det samme helt til du er pensjonist. I praksis vil inntekten variere. Kalkulatoren forteller deg derfor først og fremst hvilket pensjonsnivå de forskjellige inntektene gir.

Gjennomsnittlig inntekt er inntektsnivået du skal bruke for å se på pensjonen.

Antall år opptjent før 1992 skal legges inn fordi reglene fra før 1992 ga en noe høyere pensjonsprosent, og dermed høyere pensjon. Den såkalte pensjonsprosenten var 45 til 1992, etter det 42.

Antall opptjeningsår er utgangspunktet for å få full pensjon. Du må ha 40 års opptjening for å nå dette. Hvis ikke blir tilleggspensjonen redusert forholdsmessig.

Kalkulatorer som brukes til dagens pensjonsberegning:

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Du kan gå inn på Din Pensjon (NAV) for å se på alle pensjonspoengene du hittil har tjent opp, samtidig får du også en beregning av hva pensjonen blir med den inntekten du har i dag. Jo nærmere du er pensjonsalderen, jo mer nøyaktig blir den.

 

Se også:

Guide til alderspensjon

Eksterne kalkulatorer:
Forenklet pensjonskalkulator
Kalkulator fra NAV som regner ut pensjonen ut fra inntekten du legger inn.

Personlig pensjonskalkulator
Her kan du logge deg inn på NAV's pensjonskalkulator. Denne bygger på tall som du har opptent. Du må logge deg inn for å få tilgang til denne.

Pensjonskalkulator Statens Pensjonskasse
Kalkulator for personer som har opptjening i Statens Pensjonskasse.