Kalkulatoren beregner pensjonen din for disse årsklassene.

Les mer om kalkulatoren under.

Pensjonskalkulator
Gjennomsnittlig inntektsnivå  
Årskullet du tilhører
 
Antall arbeidsår med denne inntekten  
Når vil du ta ut pensjon?
 
Dette inntektsnivået gir en total livsinntekt på:  
Har ektefelle/samboer inntekt over 2G - 193.766 kr?
 
Mottar ektefelle/samboer pensjon fra folketrygden?
 
Pensjonsutbetalinger:    
Delingstall  
Pensjonsbeholdning fra inntekt  
Garantipensjonsbeholdning  
Inntektspensjon  
Garantipensjon  
Sum pensjon  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om pensjonskalkulatoren

Denne kalkulatoren er laget for årskullene fra 1963 og senere. For de to andre aldersgruppene skal du bruke en av disse:

Kalkulatoren for årskullene 1954 til 1962 finner du her.

Kalkulatoren for årskullene 1948 til 1953 finner du her.

Årskull fra 1963 og senere tjener opp pensjon utelukkende etter nye regler. Det er inntekten gjennom hele livet som teller, men den delen av årets inntekt over 7,1 G (664.801 kroner) teller ikke med. Du tjener opp 18,1 prosent av inntekten, som blir lagt til pensjonsbeholdningen din.

Denne pensjonsbeholdningen skal deles med et delingstall for å finne de riktige årlige pensjonen.

Minste pensjonsnivå for enslig pensjonist er på 180.744 kroner.

Les mer om alderspensjon her.

For å finne pensjonsnivået legger du inn gjennomsnittsinntekten i det antall arbeidsår du velger. For å få full pensjon trenger du en trygdetid på 40 år.

Den totale livsinntekten er utgangspunkt for beregningen av pensjonsbeholdningen. Kalkulatoren regner ut hvilken inntektspensjon du får ut fra pensjonsbeholdning og delingstall. På inntekter som er noe under middels vil du også få en garantipensjonsbeholdning og en garantipensjon (samme delingstall benyttes).

Kalkulatoren forutsetter at du har full trygdetid i Norge (40 års bo- eller arbeidstid). Den forutsetter også at du tar ut full pensjon (uttaksgrad 100 prosent).

Utregningene er basert på G (Grunnbeløpet) fra 1.5.2018 på 96.883 kroner.

 

Se også:

Alderspensjon
Les mer om alderspensjon.

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle pensjonskalkulatorene på Smarte Penger.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Andre kalkulatorer:
Din Pensjon
Denne krever innlogging. Kalkulatoren gir deg en prognose for hva du kan forvente i pensjon. Den bygger på tallene som er registrert på deg, både i folketrygden, AFP, og pensjonsordninger i jobb.

Forenklet pensjonskalkulator
PÅ NAV kan du beregne hva pensjonen blir. Her kan du også bruke varierende uttaksgrad, trygdetid under 40 år, og se eventuelle AFP-beløp.