Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hvor mye du betaler i særavgift på tobakk i 2024.

Les mer om kalkulatoren under.

Tobakksavgiftskalkulator
Forbruk per uke, måned eller år
Avgift  
Sigaretter, antall per periode  
Sigarer, gram per periode  
Rulletobakk, gram per periode  
Snus, gram per periode  
Sum særavgifter per periode    
Sum særavgifter per år    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om tobakkavgiftskalkulatoren

Velg først om du vil bruke uke, måned eller år. Legg deretter inn volumet på sigaretter, sigarer, rulletobakk og snus i den perioden du valgte.

Ut fra volumet regner kalkulatoren ut hvor mye du betaler i særavgifter i den valgte perioden, og per år.

Avgiftene på sigaretter regnes ut etter antall. Sigarer, rulletobakk og snus regnes ut etter antall gram.

I tillegg til særavgiften betaler du merverdiavgift på 25 prosent (som blir 20 prosent av utsalgsprisen).

 

Se også:

Se oversikt over alle avgifter du må betale.  Der kan du også lese mer om tobakksavgiftene.

Kalkulatorer:

Alkoholavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Dette betaler du totalt sett i skatter og avgifter i 2024
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.