Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her får du en samlet oversikt over alle avgiftene du betaler i Norge i 2024. Merverdiavgift og bilrelaterte avgifter er normalt de største postene.

Det normale er at avgiftene hvert år blir oppjustert med forventet inflasjon. Men avgiftene blir også brukt til å endre adferd. Bilavgiftene har i de siste årene blitt endret ved at co2-utslippet teller vesentlig mer enn før.

Samlet sett betaler de fleste nesten like mye i avgifter som i skatt.

Beregn hva du selv betaler i skatter og avgifter

Ved å legge inn inntekts-, og forbruksopplysninger kan du selv beregne hvor mye du betaler i skatter og avgifter.

Her finner du kalkulatoren for Skatte og avgiftsberegning 2024

Disse avgiftene betaler du

Det er en rekke forskjellige typer avgifter som du blir belastet for. Dette er alt fra betydelige avgifter som merverdiavgift, til avgifter som nesten ikke har betydning i det hele tatt.

Dette er avgiftstypene du betaler, satt opp i alfabetisk rekkefølge:

Alkoholavgifter

I denne gruppen finner vi avgifter på sprit, vin, alkoholdige drikkevarer, og alkoholfrie drikkevarer.

Avgiftene er delt inn i to hovedgrupper. For drikke sterkere enn 4,75 prosent, blir avgiften beregnet etter volumprosenten og antall liter. For svakere drikker regnes det etter antall liter.

Alkoholavgiftene avhenger av hva slags type drikke det er snakk om. Avgiften per alkoholenhet er høyest på brennevin, deretter på vin, og til slutt øl, som igjen graderes etter styrken.

For brennevin og vin graderes avgiften etter alkoholprosenten per liter. For brennevin koster hver prosent 8,77 kroner i 2024.

På øl regnes avgiften per liter i intervaller etter alkoholprosenten. Én liter vanlig øl har eksempelvis en avgift på 22,99 kroner i 2024, mens lettøl har bare 3,53 kroner.

Du kan regne ut hvor mye du selv betaler i alkoholavgifter med alkoholavgifts-kalkulatoren.

  2022 2023 2024
Brennevin og vin – avgift per prosent styrke
Brennevin/rusbrus 8,22 8,45 8,77
Sterkvin 4,82 4,95 5,14
Svakvin 4,82 4,95 5,14
Øl sterkere enn 4,75 % 4,82 4,95 5,14
Annet øl – avgift per liter
Alkoholinnhold
a) 0,00-0,70 vol. pst. 0 0 0
b) 0,70-2,75 vol. pst. 3,31 3,40 3,53
c) 2,75-3,75 vol. pst. 12,44 12,79 13,28
d) 3,75-4,75 vol. pst. 21,55 22,15 22,99
Avgiftseksempler
Brennevin 40 % - 1 liter 328,8 338,0 350,8
Brennevin 60 % - 1 liter 493,2 507,0 526,2
Sterkvin 20 % - 0,7 liter 67,5 69,3 72,0
Svakvin 12 % - 0,7 liter 40,5 41,6 43,2
Alkoholfritt øl 0,0 0,0 0,0  
Lettøl – 0,33 liter 1,1 1,1 1,2
Vanlig øl 0,5 liter 10,8 11,1 11,5
Sterkøl 7 % - 0,5 liter 16,9 17,3 18,0

Kjøper du en flaske (1l - 40 prosent) brennevin er avgiftsandelen 350,8 kroner i 2023. For 0,7 liter vin (12 prosent) er avgiften 43,2 kroner.

Alkoholfrie drikkevarer

Ikke avgiftspliktig lenger.

Bilavgifter

I forbindelse med kjøp og bruk av bil er det en rekke forskjellige avgifter du må betale. Klikk på lenkene for å lese mer om de enkelte avgiftene.

Bompenger kan også defineres som en skatt eller veiavgift. I stedet for at alt blir bevilget over det ordinære veibudsjettet, blir en del av disse utgiftene krevd inn som veiskatt.

Eksempel på bilavgifter

Her er et eksempel på hvor mye du må betale i avgifter. Eksemplet tar utgangspunkt i en ny bil, som dermed blir belastet med engangsavgifter. Som du ser er det betydelige beløp som går til statskassen.

Siden bruktprisene i Norge påvirkes direkte av de høye engangsavgiftene, er det riktig å bare ta med andelen av verdifallet. Faller bilen med 40 prosent i verdi, regnes også 40 prosent av engangsavgiftene med.

Forutsetninger:
Bilpris inn til Norge 250 000
Bilens utpris i Norge 500 000
Bilens egenvekt (i kg) 1500 kg
Co2-utslipp 130 g/km
nox-utslipp 60
Engangsavgiftene fordeles over 3 år:
Verdifall i treårsperioden 40%
Antall kjørte km per år 15 000
Forbruk per mil 0,7
Bensinpris 20
Avgifter:
Engangsutgifter som fordeles: Fordelt
per år
Ved innførsel
Bilens egenvekt (i kg) – alle biler 1 731 12 980
Bilens egenvekt (i kg) – bare fossilbiler 7 640 57 298
Co2-utslipp 9 396 70 470
nox-utslipp 643 4 820
Sum engangsavgifter 19 410 145 568
Merverdiavgift 7 344 55 077
Vrakpant 667 5 003
Sum avgifter 27 421 205 648
Årlige avgifter
Bensinavgift 4 851
co2-avgift 2 856
mva bensin 4 200
Trafikkforsikringsavgift 2 774
Bompenger 6 000
Sum årlige avgifter 20 681
Totale avgifter per år 48 102

Med disse forutsetningene utgjør engangsavgiftene 27.421 kroner per år, etter at de har blitt fordelt etter årlig verdifall. De årlige avgiftene summerer seg til 20.681 kroner. Samlet sett blir avgiftene per år 48.102 kroner.

CO2-avgifter

På mineralolje ilagt veibruksavgift (diesel) er avgiften 317 øre. Se også avgifter på mineralske produkter.

På bensin er avgiften 272 øre. Denne avgiften er en av flere drivstoffavgifter.

Dokumentavgift

Satsen er 2,5 prosent av avgiftsgrunnlaget. Avgiften betales av kjøpesummen. Avgiften betales ikke på andelsleiligheter.

Så mye må du betale ved disse kjøpesummene:

Kjøpesum Dokumentavgift  
1 000 000 25 000  
1 500 000 37 500  
2 000 000 50 000  
2 500 000 62 500  
3 000 000 75 000  
4 000 000 100 000  
5 000 000 125 000  
6 000 000 150 000  

Drikkevareemballasje

Avgiften er delt inn i miljøavgift og grunnavgift. Miljøavgiften er 6,71 kroner for glass, metall, 4,06 kroner for plast, og 1,65 kroner for kartong/papp. Avgiften settes ned dersom emballasjen inngår i et retursystem. Det meste av det vi kjøper av denne typen emballering har et retursystem.

Grunnavgift for engangsemballasje er 1,38 kroner.

Elektrisk kraft

Forbruksavgiften på elektrisk kraft er på 16,44 øre per kWh. I perioden januar til mars er den lavere med 9,51 øre per kWh.

Avgiften kreves ikke for Finnmark og kommunene i Nord-Troms.

Flypassasjeravgift

Avgiften er 85 kroner for flyvninger til Norge og Europa. Til resten av verden er avgiften 332 kroner.

Merverdiavgift

Merverdiavgift legges til varens pris. På varens innpris må det tillegges merverdiavgift på normalt 25 prosent, som er den vanlige satsen på merverdiavgiften. En vare som koster inn 100 kroner, vil koste 125 kroner når mva legges til. Varens pris har dermed en mva–andel på 20 prosent siden mva-andelen er 25/125 kroner.

Matvarer har en sats på 15 prosent i 2024. Matvarer er definert som varer som er ment for det menneskelige fordøyelsessystem. Unntatt fra dette er alkohol, tobakk og 3piller, som har en sats på 25 prosent. Innenfor dette mva–området har varens pris en mva–andel på 13,05 prosent i 2024.

Satsen for persontransport, kinodrift og kringkastingsavgiften er 12 prosent. Innenfor dette mva–området har dermed varens pris en mva–andel på 10,71 prosent.

I tillegg er noen områder fritatt for mva. Blant annet gjelder dette bøker, aviser, overnatting, og kulturelle arrangementer i vid forstand.

Se også; Guide til merverdiavgift

Mineralske produkter

Grunnavgiften på mineralolje er fjernet fra 2023

Sjokolade- og sukkervareavgift

 I 2021 ble denne avgiften fjernet.

Smøreolje

For smøreolje er avgiften 2,54 kroner per liter

Sukkeravgift

Sukkeravgiften er 9,18 kroner per kg.

Tobakksavgift

Dette er avgiftene på tobakk:

Tobakkstype 2022 2023 2024
Sigarer, kr/100 gram 295 303 315
Sigaretter, kr/100 stk 295 303 315
Røyketobakk, kr/100 gram 295 303 315
Snus, kr/100 gram 90 93 97
Skrå, kr/100 gram 120 123 128
Sigarettpapir, kr/100 stk 4,52 4,64 4,82
Andre nikotinvarer, kr/100 g 45,2 46,48 48,25

For en 20-pakning sigaretter betaler du 63 kroner i tobakksavgift. I tillegg kommer merverdiavgiften på 25 prosent.

 

Kalkulatorer:

Skatte og avgiftsberegning 2024
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.

Alkoholavgiftkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Drivstoffavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Merverdiavgiftskalkulator
Her kan du beregne hvor stor andel merverdiavgiften er av varens pris. Eller du kan regne ut hvor mye mva som må legges til varens pris.

Tobakksavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.