Kalkulatoren beregner hvor mange timer, minutter, eller dager du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Jobblengdekalkulator

 
  Årsinntekt  
  Stillingsbrøk  
  Beløp som skal tjenes inn  
  Så mange minutter må du jobbe  
  Så mange timer må du jobbe  
  Så mange dager må du jobbe  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om jobblengdekalkulatoren

Kalkulatoren tar hensyn til inntektsnivå, og hvilken skatt det er på dette nivået. Beregningen gjøres ved å ta hensyn til marginalskatten på det aktuelle lønnstrinnet, og beregne en timelønn etter skatt. Tallet gir derfor et uttrykk for hvor mange timer ekstra du må jobbe for å betale utgiften. Hvis vi hadde brukt gjennomsnittsskatten på lønnen, ville det gitt en lavere skattesats, og færre timer. Les mer om hva gjennomsnittsskatten er her.

Det forutsettes at antall arbeidsdager i et år er 230, og antall arbeidstimer er 1725 (7,5 timers dag).

Legg inn årsinntekten, og hvilket beløp du skal ha tjent inn. Hvis du ikke jobber fulltid, kan du endre stillingsbrøken ned til det du jobber.

 

Se også:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.