Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hvor mange timer, minutter, eller dager du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Les mer om kalkulatoren under.

Jobblengdekalkulator        
Årsinntekt
Stillingsbrøk
Beløp som skal tjenes inn
Jobblengde regnet av marginal-skatten:
Så mange minutter må du jobbe
Så mange timer må du jobbe
Så mange dager må du jobbe
Jobblengde regnet av gjennomsnitt-skatten:
Så mange minutter må du jobbe
Så mange timer må du jobbe
Så mange dager må du jobbe
Andel av årslønn

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om jobblengdekalkulatoren

Kalkulatoren tar hensyn til inntektsnivå, og hvilken skatt det er på dette nivået. Beregningen gjøres ved å ta hensyn til marginalskatten på det aktuelle lønnstrinnet, og beregne en timelønn etter skatt. Tallet gir derfor et uttrykk for hvor mange timer ekstra du må jobbe for å betale utgiften.

Når vi bruker gjennomsnittsskatten på lønnen, gir det en lavere skattesats, og færre timer. Les mer om hva gjennomsnittsskatten er her.

Det forutsettes at antall arbeidsdager i et år er 230, og antall arbeidstimer er 1725 (7,5 timers dag).

Legg inn årsinntekten, og hvilket beløp du skal ha tjent inn. Hvis du ikke jobber fulltid, kan du endre stillingsbrøken ned til det du jobber.

 

Se også:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Jobbkalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle jobbrelaterte kalkulatorer på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.