Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det norske skattesystemet er progressivt ved at skatteprosenten øker med størrelsen på inntekten.

En gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på litt over 25 prosent. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En lønnsinntekt på for eksempel 650.000 kroner gir en skatteprosent på 25,7 prosent i 2024. En inntekt på 1 million kroner gir en skatteprosent på 31,9 prosent.

Visse standardfradrag som personfradrag og minstefradrag gjør at lave inntekter betaler lite skatt. Trinnskatten sørger for at inntekter litt over gjennomsnittet betaler høyere skatt.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i «Marginalskatt på lønnsinntekt».

Vi tar ikke med formuesskatten her. Det er nettopp fordi denne skatten ikke har med selve inntekten å gjøre, bare formuen.

Standardfradragene

Det trekkes fra et minstefradrag på 46 prosent av lønnsinntekten både i 2023 og 2024). Maksimalt fradrag er 104.450 kroner i 2023 og 2024. Dette fradraget ser du i skattemeldingen.

Det er også et «usynlig» personfradrag som trekkes fra. Dette er 79.600 kroner i 2023, og 88.240 kroner i 2024. Dette har betydning for skatten på alminnelig inntekt, som er på 22 prosent både i 2023 og 2024.

Til sammen gir personfradraget og minstefradraget et fradrag på 184.050 kroner i 2023. Dette gir en skattebesparelse på 37.004 kroner. I 2024 øker summen til 192.700 kroner, som gir en skattebesparelse på 38.540 kroner.

Trygdeavgift og trinnskatten påvirkes ikke av disse fradragene.

De viktigste skattene

Det er tre «hovedskatter» en lønnsmottaker må betale.

Trygdeavgiften er på 7,9 prosent av lønnsinntekten i 2023. I 2024 senkes den til 7,8 prosent. Trygdeavgiften beregnes av bruttoinntekten,

Trinnskatten beregnes også av bruttoinntekten, og består som navnet sier av flere trinn. Det er seks trinn som spenner fra null til 17,6 prosent i 2024.

Dette er innslagspunktene for trinnskatten for 2023 og 2024, med tilhørende satser:

2023 2024
Trinnene Sats Trinnene Sats
1 0,00% 1 0,00%
198 350 1,70% 208 050 1,70%
279 150 4,00% 292 850 4,00%
642 950 13,50% 670 000 13,60%
926 800 16,50% 937 900 16,60%
1 500 000 17,50% 1 350 000 17,60%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2024 betaler du 1,70 prosent og 4,0 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,60 prosent betaler du fra 670.000 kroner til 675.000 kroner.

Skatt på alminnelig inntekt (inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 22 prosent. Har du en lønnsinntekt på 675.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 482.300 kroner. Det er personfradraget og minstefradraget som reduserer grunnlaget (forutsatt ingen andre inntekter eller fradrag).

Skatteprosenter i 2024

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Her finner du skatteprosenter for pensjonsinntekter.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Denne blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning for lønnsmottakere 2024.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 7 588 8,7 % 7,6 %
150 000 11 700 8,9 % 7,8 %
200 000 19 945 11,4 % 10,0 %
250 000 32 819 15,0 % 13,1 %
300 000 48 734 18,6 % 16,2 %
350 000 65 634 21,4 % 18,8 %
400 000 82 534 23,6 % 20,6 %
450 000 99 434 25,3 % 22,1 %
500 000 116 334 26,6 % 23,3 %
550 000 133 234 27,7 % 24,2 %
600 000 150 134 28,6 % 25,0 %
650 000 167 034 29,4 % 25,7 %
700 000 186 814 30,5 % 26,7 %
800 000 230 214 32,9 % 28,8 %
900 000 273 614 34,7 % 30,4 %
1 000 000 318 877 36,4 % 31,9 %
2 000 000 789 377 45,1 % 39,5 %

 

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 22 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 6 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med rundt 2,7 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 4 948 5,7% 4,9%
150 000 7 740 5,9% 5,2%
200 000 14 665 8,4% 7,3%
250 000 26 219 12,0% 10,5%
300 000 40 814 15,5% 13,6%
350 000 56 394 18,4% 16,1%
400 000 71 974 20,6% 18,0%
450 000 87 554 22,2% 19,5%
500 000 103 134 23,6% 20,6%
550 000 118 714 24,7% 21,6%
600 000 134 294 25,6% 22,4%
700 000 168 334 27,5% 24,0%
800 000 209 094 29,9% 26,1%
900 000 249 854 31,7% 27,8%
1 000 000 292 477 33,4% 29,2%
2 000 000 736 577 42,1% 36,8%

Skatteprosenter i 2023

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Her finner du skatteprosenter for pensjonsinntekter.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Denne blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning for lønnsmottakere 2023

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 7 588 8,7 % 7,6 %
150 000 12 158 9,3 % 8,1 %
200 000 22 076 12,6 % 11,0 %
250 000 35 137 16,1 % 14,1 %
300 000 51 417 19,6 % 17,1 %
350 000 68 367 22,3 % 19,5 %
400 000 85 317 24,4 % 21,3 %
450 000 102 267 26,0 % 22,7 %
500 000 119 217 27,2 % 23,8 %
550 000 136 167 28,3 % 24,8 %
600 000 153 417 29,2 % 25,6 %
650 000 170 736 30,0 % 26,3 %
700 000 192 436 31,4 % 27,5 %
800 000 235 836 33,7 % 29,5 %
900 000 279 236 35,5 % 31,0 %
1 000 000 324 832 37,1 % 32,5 %
2 000 000 793 832 45,4 % 39,7 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 22 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med i underkant av 1,5 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 5 828 6,7% 5,8%
150 000 9 518 7,3% 6,3%
200 000 18 556 10,6% 9,3%
250 000 30 737 14,1% 12,3%
300 000 46 137 17,6% 15,4%
350 000 62 207 20,3% 17,8%
400 000 78 277 22,4% 19,6%
450 000 94 347 24,0% 21,0%
500 000 110 417 25,2% 22,1%
550 000 126 487 26,3% 23,0%
600 000 142 857 27,2% 23,8%
700 000 180 116 29,4% 25,7%
800 000 221 756 31,7% 27,7%
900 000 263 396 33,4% 29,3%
1 000 000 307 232 35,1% 30,7%
2 000 000 758 632 43,4% 37,9%

 

Se også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatteprosenter på pensjonsinntekter

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skattekalkulatorer:

Det er en rekke kalkulatorer du kan bruke for å beregne forskjellige skatter og avgifter.

Skatteberegning 2024 sammenlignet med 2023
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2023 og 2022. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Skattekalkulatorer
Se oversikt over alle skattekalkulatorene på smartepenger.no.