Det norske skattesystemet er progressivt ved at skatten øker med størrelsen på inntekten.

En gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på godt under 30 prosent. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En lønnsinntekt på for eksempel 550.000 kroner gir en skatteprosent på 26,5 prosent i 2019. En inntekt på 1 million kroner gir en skatteprosent på 33,6 prosent.

Visse standardfradrag som personfradrag og minstefradrag gjør at lave inntekter betaler lite skatt. Trinnskatten sørger for at inntekter litt over gjennomsnittet betaler høyere skatt.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i «Marginalskatt på lønnsinntekt».

Standardfradragene

Det trekkes fra et minstefradrag på 45 prosent av lønnsinntekten både i 2018 og 2019. Maksimalt fradrag er 97.610 kroner i 2018, og 100.800 kroner i 2019. Det laveste minstefradraget er 31.800 kroner i lønnsinntekt (men ikke høyere enn lønnsinntekten). Dette fradraget ser du i skattemeldingen.

Det er også et «usynlig» personfradrag som trekkes fra. Dette er 54.750 kroner i 2018, 56.550 kroner i 2019. Dette har betydning for skatten på alminnelig inntekt, som er på 23 prosent i 2018, og 22 prosent i 2019.

Til sammen kan disse gi et fradrag på 152.360 kroner i 2018, og 157.350 kroner i 2019. Dette gir en skattebesparelse på 35.042 kroner i 2018, og 34.617 kroner i 2019.

Trygdeavgift og trinnskatten påvirkes ikke av disse fradragene.

De viktigste skattene

Det er tre «hovedskatter» en lønnsmottaker må betale.

Trygdeavgiften er på 8,2 prosent av lønnsinntekten både i 2017 og 2018.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kunne den ikke hete toppskatt lenger.

Innslagspunkt for trinnskatten for 2018 og 2019:

2019 2018
Trinnene Sats Trinnene Sats
174 500 1,90% 169 000 1,40%
245 650 4,20% 237 900 3,30%
617 500 13,20% 598 050 12,40%
964 800 16,20% 962 050 15,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 650.000 kroner i 2019 betaler du 1,90 prosent og 4,3 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 617.500 kroner til 650.000 kroner.

Skatt på alminnelig inntekt (inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 23 prosent i 2018, og 22 prosent i 2019. Har du en lønnsinntekt på 650.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 492.650 kroner. Det er personfradraget og minstefradraget som reduserer grunnlaget (forutsatt ingen andre inntekter eller fradrag).

Skatteprosenter 2019

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Her finner du skatteprosenter for pensjonsinntekter.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Denne blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning 2019.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 8 200 9,4 % 8,2 %
150 000 18 009 13,7 % 12,0 %
200 000 28 644 16,4 % 14,3 %
250 000 42 418 19,4 % 17,0 %
300 000 59 618 22,7 % 19,9 %
350 000 76 818 25,1 % 21,9 %
400 000 94 018 26,9 % 23,5 %
450 000 111 218 28,2 % 24,7 %
500 000 128 418 29,4 % 25,7 %
550 000 145 618 30,3 % 26,5 %
600 000 162 818 31,0 % 27,1 %
700 000 204 643 33,4 % 29,2 %
800 000 248 043 35,4 % 31,0 %
900 000 291 443 37,0 % 32,4 %
1 000 000 335 899 38,4 % 33,6 %
2 000 000 799 899 45,7 % 40,0 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 22 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med i underkant av 2 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 6 440 7,4% 6,4%
150 000 15 369 11,7% 10,2%
200 000 25 124 14,4% 12,6%
250 000 38 018 17,4% 15,2%
300 000 54 338 20,7% 18,1%
350 000 70 658 23,1% 20,2%
400 000 86 978 24,9% 21,7%
450 000 103 298 26,2% 23,0%
500 000 119 618 27,3% 23,9%
550 000 135 938 28,2% 24,7%
600 000 152 258 29,0% 25,4%
700 000 192 323 31,4% 27,5%
800 000 233 963 33,4% 29,2%
900 000 275 603 35,0% 30,6%
1 000 000 318 299 36,4% 31,8%
2 000 000 764 699 43,7% 38,2%

Skatteprosenter 2018

Skatteprosentene i 2019 vil bli lavere på enn i 2018 på alle inntektstrinn over 50.000 kroner, fordi en rekke innslagspunkter oppjusteres med forventet lønnsøkning (3,3 prosent).

https://www.smartepenger.no/kalkulatorer/3199-skattberegning-2019-sammenlignet-med-2018

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Her finner du skatteprosenter for pensjonsinntekter.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Denne blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning for lønnsmottakere 2018.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 8 258 9,4 % 8,3 %
150 000 18 683 14,2 % 12,5 %
200 000 29 542 16,9 % 14,8 %
250 000 44 321 20,3 % 17,7 %
300 000 61 571 23,5 % 20,5 %
350 000 78 821 25,7 % 22,5 %
400 000 96 071 27,4 % 24,0 %
450 000 113 321 28,8 % 25,2 %
500 000 130 571 29,8 % 26,1 %
550 000 147 821 30,7 % 26,9 %
600 000 165 249 31,5 % 27,5 %
700 000 208 848 34,1 % 29,8 %
800 000 252 449 36,1 % 31,6 %
900 000 296 049 37,6 % 32,9 %
1 000 000 340 787 38,9 % 34,1 %
2 000 000 806 787 46,1 % 40,3 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 23 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med i underkant av 2 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 6 418 7,3% 6,4%
150 000 15 923 12,1% 10,6%
200 000 25 862 14,8% 12,9%
250 000 39 721 18,2% 15,9%
300 000 56 051 21,4% 18,7%
350 000 72 381 23,6% 20,7%
400 000 88 711 25,3% 22,2%
450 000 105 041 26,7% 23,3%
500 000 121 371 27,7% 24,3%
550 000 137 701 28,6% 25,0%
600 000 154 209 29,4% 25,7%
700 000 195 968 32,0% 28,0%
800 000 237 729 34,0% 29,7%
900 000 279 489 35,5% 31,1%
1 000 000 322 387 36,8% 32,2%
2 000 000 769 987 44,0% 38,5%

 

Les også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatteprosenter på pensjonsinntekter

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skattekalkulatorer:

Det er en rekke kalkulatorer du kan bruke for å beregne forskjellige skatter og avgifter.

Skatteberegning 2019 sammenlignet med 2018
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2019 og 2018. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Skattekalkulatorer
Se oversikt over alle skattekalkulatorene på smartepenger.no.