Det norske skattesystemet er progressivt ved at skatten øker med størrelsen på inntekten.

En gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på godt under 30 prosent. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En lønnsinntekt på for eksempel 550.000 kroner gir en skatteprosent på 26,9 prosent i 2018. En inntekt på 1 million kroner gir en skatteprosent på 34,1 prosent.

Visse standardfradrag som personfradrag og minstefradrag gjør at lave inntekter betaler lite skatt. Trinnskatten sørger for at inntekter litt over gjennomsnittet betaler høyere skatt.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i «Marginalskatt på lønnsinntekt».

Standardfradragene

Det trekkes fra et minstefradrag på 44 prosent av lønnsinntekten, maksimalt 94.750 kroner i 2017, og 45 prosent, maksimalt 97.610 kroner i 2018. Det laveste minstefradraget er 31.800 kroner i lønnsinntekt (men ikke høyere enn lønnsinntekten). Dette fradraget ser du i selvangivelsen.

Det er også et «usynlig» personfradrag på 53.150 kroner i 2017 som trekkes fra, som er 54.750 kroner i 2018. Dette har betydning for skatten på alminnelig inntekt, som er på 24 prosent i 2017, og 23 prosent i 2018.

Til sammen kan disse gi et fradrag på 147.900 kroner i 2017, og 152.360 kroner i 2018. Dette gir en skattebesparelse på 35.496 kroner i 2017, og 35.042 kroner i 2018.

Trygdeavgift og trinnskatten påvirkes ikke av disse fradragene.

De viktigste skattene

Det er tre «hovedskatter» en lønnsmottaker må betale.

Trygdeavgiften er på 8,2 prosent av lønnsinntekten både i 2017 og 2018.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kunne den ikke hete toppskatt lenger.

Innslagspunkt for trinnskatten for 2017 og 2018:

2017 2018
Trinnene Sats Trinnene Sats
164 100 0,93% 169 000 1,40%
230 950 2,41% 237 900 3,30%
580 650 11,52% 598 050 12,40%
934 050 14,52% 962 050 15,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner i 2017 betaler du 1,40 prosent og 3,3 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 12,40 prosent betaler du fra 598.050 kroner til 600.000 kroner.

Skatt på alminnelig inntekt (inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 24 prosent i 2017, og 23 prosent i 2018. Har du en lønnsinntekt på 550.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 397.640 kroner. Det er personfradraget og minstefradraget som reduserer grunnlaget (forutsatt ingen andre inntekter eller fradrag).

Skatteprosenter 2018

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Her finner du skatteprosenter for pensjonsinntekter.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Denne blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning for lønnsmottakere 2018.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 8 258 9,4 % 8,3 %
150 000 18 683 14,2 % 12,5 %
200 000 29 542 16,9 % 14,8 %
250 000 44 321 20,3 % 17,7 %
300 000 61 571 23,5 % 20,5 %
350 000 78 821 25,7 % 22,5 %
400 000 96 071 27,4 % 24,0 %
450 000 113 321 28,8 % 25,2 %
500 000 130 571 29,8 % 26,1 %
550 000 147 821 30,7 % 26,9 %
600 000 165 249 31,5 % 27,5 %
700 000 208 848 34,1 % 29,8 %
800 000 252 449 36,1 % 31,6 %
900 000 296 049 37,6 % 32,9 %
1 000 000 340 787 38,9 % 34,1 %
2 000 000 806 787 46,1 % 40,3 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 23 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med i underkant av 2 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 6 418 7,3% 6,4%
150 000 15 923 12,1% 10,6%
200 000 25 862 14,8% 12,9%
250 000 39 721 18,2% 15,9%
300 000 56 051 21,4% 18,7%
350 000 72 381 23,6% 20,7%
400 000 88 711 25,3% 22,2%
450 000 105 041 26,7% 23,3%
500 000 121 371 27,7% 24,3%
550 000 137 701 28,6% 25,0%
600 000 154 209 29,4% 25,7%
700 000 195 968 32,0% 28,0%
800 000 237 729 34,0% 29,7%
900 000 279 489 35,5% 31,1%
1 000 000 322 387 36,8% 32,2%
2 000 000 769 987 44,0% 38,5%

Skatteprosenter 2017

Skatten i 2017 vil bli lavere på enn i 2016 på alle inntektstrinn over 50.000 kroner fordi en rekke innslagspunkter oppjusteres med forventet lønnsøkning (2,7 prosent).

Hvis du vil gjøre en korrekt sammenligning mellom de to årene har vi laget en egen sammenligningskalkulator.

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Denne blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning for lønnsmottakere 2017.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 8 884 10,2 % 8,9 %
150 000 19 704 15,0 % 13,1 %
200 000 30 858 17,6 % 15,4 %
250 000 46 085 21,1 % 18,4 %
300 000 63 390 24,1 % 21,1 %
350 000 80 695 26,3 % 23,1 %
400 000 98 000 28,0 % 24,5 %
450 000 115 305 29,3 % 25,6 %
500 000 132 610 30,3 % 26,5 %
550 000 149 915 31,2 % 27,3 %
600 000 168 983 32,2 % 28,2 %
700 000 212 703 34,7 % 30,4 %
800 000 256 423 36,6 % 32,1 %
900 000 300 143 38,1 % 33,3 %
1 000 000 345 841 39,5 % 34,6 %
2 000 000 813 041 46,5 % 40,7 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 24 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med omtrent 2,5 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 6 964 8,0% 7,0%
150 000 16 824 12,8% 11,2%
200 000 27 018 15,4% 13,5%
250 000 41 285 18,9% 16,5%
300 000 57 630 22,0% 19,2%
350 000 73 975 24,2% 21,1%
400 000 90 320 25,8% 22,6%
450 000 106 665 27,1% 23,7%
500 000 123 010 28,1% 24,6%
550 000 139 355 29,0% 25,3%
600 000 157 463 30,0% 26,2%
700 000 199 263 32,5% 28,5%
800 000 241 063 34,4% 30,1%
900 000 282 863 35,9% 31,4%
1 000 000 326 641 37,3% 32,7%
2 000 000 774 641 44,3% 38,7%

 

Les også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatteprosenter på pensjonsinntekter

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skattekalkulatorer:

Det er en rekke kalkulatorer du kan bruke for å beregne forskjellige skatter og avgifter.

Skatteberegning 2018 sammenlignet med 2017
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2017 og 2018. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.