Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det norske skattesystemet er progressivt ved at skatten øker med størrelsen på inntekten.

En gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på under 30 prosent. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En lønnsinntekt på for eksempel 600.000 kroner gir en skatteprosent på 25,6 prosent i 2023. En inntekt på 1 million kroner gir en skatteprosent på 32,5 prosent.

Visse standardfradrag som personfradrag og minstefradrag gjør at lave inntekter betaler lite skatt. Trinnskatten sørger for at inntekter litt over gjennomsnittet betaler høyere skatt.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i «Marginalskatt på lønnsinntekt».

Vi tar ikke med formuesskatten her. Det er nettopp fordi denne skatten ikke har med selve inntekten å gjøre, bare formuen.

Standardfradragene

Det trekkes fra et minstefradrag på 46 prosent av lønnsinntekten både i 2022 og 2023). Maksimalt fradrag er 109.950 kroner i 2022, og 104.450 kroner i 2023. Dette fradraget ser du i skattemeldingen.

Det er også et «usynlig» personfradrag som trekkes fra. Dette er 58.250 kroner i 2022, og 79.600 kroner i 2023. Dette har betydning for skatten på alminnelig inntekt, som er på 22 prosent både i 2022 og 2023.

Til sammen gir personfradraget og minstefradraget et fradrag på 168.200 kroner i 2022. Dette gir en skattebesparelse på 37.004 kroner. I 2023 øker summen til 184.050 kroner, med en skattebesparelse på 40.491 kroner.

Trygdeavgift og trinnskatten påvirkes ikke av disse fradragene.

De viktigste skattene

Det er tre «hovedskatter» en lønnsmottaker må betale.

Trygdeavgiften er på 8,0 prosent av lønnsinntekten i 2022. I 2023 senkes den til 7,9 prosent. Trygdeavgiften beregnes av bruttoinntekten,

Trinnskatten beregnes også av bruttoinntekten, og består som navnet sier av flere trinn. Det er seks trinn som spenner fra null til 17,5 prosent i 2023.

Dette er innslagspunktene for trinnskatten for 2022 og 2023, med tilhørende satser:

2022 2023
Trinnene Sats Trinnene Sats
1 0,00% 1 0,00%
190 350 1,70% 198 350 1,70%
267 900 4,00% 279 150 4,00%
643 800 13,40% 642 950 13,50%
969 200 16,40% 926 800 16,50%
2 000 000 17,40% 1 500 000 17,50%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2023 betaler du 1,70 prosent og 4,0 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,50 prosent betaler du fra 642.950 kroner til 675.000 kroner.

Skatt på alminnelig inntekt (inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 22 prosent. Har du en lønnsinntekt på 675.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 490.950 kroner. Det er personfradraget og minstefradraget som reduserer grunnlaget (forutsatt ingen andre inntekter eller fradrag).

Skatteprosenter i 2023

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Her finner du skatteprosenter for pensjonsinntekter.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Denne blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning for lønnsmottakere 2023.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 7 588 8,7 % 7,6 %
150 000 12 158 9,3 % 8,1 %
200 000 22 076 12,6 % 11,0 %
250 000 35 137 16,1 % 14,1 %
300 000 51 417 19,6 % 17,1 %
350 000 68 367 22,3 % 19,5 %
400 000 85 317 24,4 % 21,3 %
450 000 102 267 26,0 % 22,7 %
500 000 119 217 27,2 % 23,8 %
550 000 136 167 28,3 % 24,8 %
600 000 153 417 29,2 % 25,6 %
650 000 170 736 30,0 % 26,3 %
700 000 192 436 31,4 % 27,5 %
800 000 235 836 33,7 % 29,5 %
900 000 279 236 35,5 % 31,0 %
1 000 000 324 832 37,1 % 32,5 %
2 000 000 793 832 45,4 % 39,7 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 22 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med i underkant av 1,5 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 5 828 6,7% 5,8%
150 000 9 518 7,3% 6,3%
200 000 18 556 10,6% 9,3%
250 000 30 737 14,1% 12,3%
300 000 46 137 17,6% 15,4%
350 000 62 207 20,3% 17,8%
400 000 78 277 22,4% 19,6%
450 000 94 347 24,0% 21,0%
500 000 110 417 25,2% 22,1%
550 000 126 487 26,3% 23,0%
600 000 142 857 27,2% 23,8%
700 000 180 116 29,4% 25,7%
800 000 221 756 31,7% 27,7%
900 000 263 396 33,4% 29,3%
1 000 000 307 232 35,1% 30,7%
2 000 000 758 632 43,4% 37,9%

Skatteprosenter i 2022

Det er brukt samme lønnsinntekt for 2022 og 2023. Det betyr at skatteprosentene ikke er direkte sammenlignbare. På grunn av at mange innslagsbeløp blir oppjustert med forventet lønnsvekst, blir de ikke direkte sammenlignbare. Da måtte lønnsinntektene for 2023 vært oppjustert med forventet lønnsøkning.

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Her finner du skatteprosenter for pensjonsinntekter.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Denne blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning for lønnsmottakere 2022.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 8 000 9,1 % 8,0 %
150 000 17 005 13,0 % 11,3 %
200 000 27 109 15,5 % 13,6 %
250 000 39 010 17,8 % 15,6 %
300 000 55 598 21,2 % 18,5 %
350 000 72 598 23,7 % 20,7 %
400 000 89 598 25,6 % 22,4 %
450 000 106 598 27,1 % 23,7 %
500 000 123 598 28,3 % 24,7 %
550 000 140 598 29,2 % 25,6 %
600 000 157 598 30,0 % 26,3 %
650 000 175 181 30,8 % 27,0 %
700 000 196 881 32,1 % 28,1 %
800 000 240 281 34,3 % 30,0 %
900 000 283 681 36,0 % 31,5 %
1 000 000 328 005 37,5 % 32,8 %
2 000 000 792 005 45,3 % 39,6 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 22 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 3 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med i underkant av 1,5 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 6 680 7,6% 6,7%
150 000 15 025 11,4% 10,0%
200 000 24 469 14,0% 12,2%
250 000 35 710 16,3% 14,3%
300 000 51 638 19,7% 17,2%
350 000 67 978 22,2% 19,4%
400 000 84 318 24,1% 21,1%
450 000 100 658 25,6% 22,4%
500 000 116 998 26,7% 23,4%
550 000 133 338 27,7% 24,2%
600 000 149 678 28,5% 24,9%
700 000 187 641 30,6% 26,8%
800 000 229 721 32,8% 28,7%
900 000 271 801 34,5% 30,2%
1 000 000 314 805 36,0% 31,5%
2 000 000 765 605 43,7% 38,3%

 

Se også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatteprosenter på pensjonsinntekter

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteutvalgets forslag til ny skattemodell - med konkrete satser

Skattekalkulatorer:

Det er en rekke kalkulatorer du kan bruke for å beregne forskjellige skatter og avgifter.

Skatteberegning 2023 sammenlignet med 2022
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2023 og 2022. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteutvalget: Dette betyr forslagene i skatteutvalget for deg
Dette vil bli endringene i skatter og avgifter for deg, ut fra forslagene som skatteutvalget har kommet med.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Skattekalkulatorer
Se oversikt over alle skattekalkulatorene på smartepenger.no.