Det norske skattesystemet er progressivt ved at skatten øker med størrelsen på inntekten.

En gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på godt under 30 prosent. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En lønnsinntekt på for eksempel 550.000 kroner gir en skatteprosent på 26,2 prosent i 2021. En inntekt på 1 million kroner gir en skatteprosent på 33,0 prosent.

Visse standardfradrag som personfradrag og minstefradrag gjør at lave inntekter betaler lite skatt. Trinnskatten sørger for at inntekter litt over gjennomsnittet betaler høyere skatt.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i «Marginalskatt på lønnsinntekt».

Standardfradragene

Det trekkes fra et minstefradrag på 46 prosent av lønnsinntekten både i 2021 (45 prosent i 2020). Maksimalt fradrag er 106.750 kroner i 2021 (104.450 kroner i 2020). Det laveste minstefradraget er 31.800 kroner i lønnsinntekt (men ikke høyere enn lønnsinntekten). Dette fradraget ser du i skattemeldingen.

Det er også et «usynlig» personfradrag som trekkes fra. Dette er 52.450 kroner i 2021 (51.300 kroner i 2020). Dette har betydning for skatten på alminnelig inntekt, som er på 22 prosent både i 2021.

Til sammen kan disse gi et fradrag på 159.200 kroner i 2021. Dette gir en skattebesparelse på 35.024 kroner.

Trygdeavgift og trinnskatten påvirkes ikke av disse fradragene.

De viktigste skattene

Det er tre «hovedskatter» en lønnsmottaker må betale.

Trygdeavgiften er på 8,2 prosent av lønnsinntekten både i 2021 og 2020.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kunne den ikke hete toppskatt lenger.

Innslagspunkt for trinnskatten for 2021 og 2020:

2020 2021
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
180 800 1,90% 184 800 1,70%
254 500 4,20% 260 100 4,00%
639 750 13,20% 651 250 13,20%
999 550 16,20% 1 021 550 16,20%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2021 betaler du 1,70 prosent og 4,0 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 651.250 kroner til 675.000 kroner.

Skatt på alminnelig inntekt (inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 22 prosent. Har du en lønnsinntekt på 670.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 515.800 kroner. Det er personfradraget og minstefradraget som reduserer grunnlaget (forutsatt ingen andre inntekter eller fradrag).

Skatteprosenter 2021

Skatteprosentene i vil normalt bli litt lavere året etter det andre på grunn av at flere av innslagspunktene/fradragene vil øke med forventet lønnsøkning. Det er også gjort i 2021.

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Her finner du skatteprosenter for pensjonsinntekter.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Denne blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning for lønnsmottakere 2021.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 8 541 9,8 % 8,5 %
150 000 18 581 14,2 % 12,4 %
200 000 28 878 16,5 % 14,4 %
250 000 41 584 19,0 % 16,6 %
300 000 58 452 22,3 % 19,5 %
350 000 75 552 24,7 % 21,6 %
400 000 92 652 26,5 % 23,2 %
450 000 109 752 27,9 % 24,4 %
500 000 126 852 29,0 % 25,4 %
550 000 143 952 29,9 % 26,2 %
600 000 161 052 30,7 % 26,8 %
700 000 199 737 32,6 % 28,5 %
800 000 243 137 34,7 % 30,4 %
900 000 286 537 36,4 % 31,8 %
1 000 000 329 937 37,7 % 33,0 %
2 000 000 792 291 45,3 % 39,6 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 22 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 3 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med i underkant av 2 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 7 221 8,3% 7,2%
150 000 16 601 12,6% 11,1%
200 000 26 238 15,0% 13,1%
250 000 38 284 17,5% 15,3%
300 000 54 492 20,8% 18,2%
350 000 70 932 23,2% 20,3%
400 000 87 372 25,0% 21,8%
450 000 103 812 26,4% 23,1%
500 000 120 252 27,5% 24,1%
550 000 136 692 28,4% 24,9%
600 000 153 132 29,2% 25,5%
700 000 190 497 31,1% 27,2%
800 000 232 577 33,2% 29,1%
900 000 274 657 34,9% 30,5%
1 000 000 316 737 36,2% 31,7%
2 000 000 765 891 43,8% 38,3%

Skatteprosenter 2020

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Skatteprosentene for 2020 vil være høyere fordi inntekten er den samme i begge årene, men innslagspunkter er satt opp med forventet lønnsøkning. Dermed blir også skatten lavere i 2021. Hvis lønnsinntektene hadde vært satt opp med forventet lønnsvekst ville skatteprosentene vært nesten helt like.

Her finner du skatteprosenter for pensjonsinntekter.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Denne blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning 2020.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 9 014 10,3 % 9,0 %
150 000 19 164 14,6 % 12,8 %
200 000 29 679 17,0 % 14,8 %
250 000 42 550 19,5 % 17,0 %
300 000 59 646 22,7 % 19,9 %
350 000 76 846 25,1 % 22,0 %
400 000 94 046 26,9 % 23,5 %
450 000 111 246 28,3 % 24,7 %
500 000 128 446 29,4 % 25,7 %
550 000 145 646 30,3 % 26,5 %
600 000 162 846 31,0 % 27,1 %
700 000 202 669 33,1 % 29,0 %
800 000 246 069 35,2 % 30,8 %
900 000 289 469 36,8 % 32,2 %
1 000 000 332 882 38,0 % 33,3 %
2 000 000 796 882 45,5 % 39,8 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 22 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 3 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med i underkant av 2 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 7 254 8,3% 7,3%
150 000 16 524 12,6% 11,0%
200 000 26 159 14,9% 13,1%
250 000 38 150 17,4% 15,3%
300 000 54 366 20,7% 18,1%
350 000 70 686 23,1% 20,2%
400 000 87 006 24,9% 21,8%
450 000 103 326 26,2% 23,0%
500 000 119 646 27,3% 23,9%
550 000 135 966 28,3% 24,7%
600 000 152 286 29,0% 25,4%
700 000 190 349 31,1% 27,2%
800 000 231 989 33,1% 29,0%
900 000 273 629 34,7% 30,4%
1 000 000 315 282 36,0% 31,5%
2 000 000 761 682 43,5% 38,1%

 

Les også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatteprosenter på pensjonsinntekter

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skattekalkulatorer:

Det er en rekke kalkulatorer du kan bruke for å beregne forskjellige skatter og avgifter.

Skatteberegning 2021 sammenlignet med 2020
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2021 og 2020. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Skattekalkulatorer
Se oversikt over alle skattekalkulatorene på smartepenger.no.