Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får ved en inntektsøkning, eller inntektspåslag for årene 2012 til 2021.

Les mer om kalkulatoren under.

Marginalskattkalkulator
Hvilket skatteår skal du regne på?
 
Inntektspåslag  
Din bruttoinntekt (før inntektspåslag)  
Bosatt i Nord-Norge
 
Skatten fra inntektspåslaget:    
På alminnelig inntekt  
Trygdeavgift  
Trinnskatt (toppskatt før 2016)  
Sum skatt  
Gjennomsnittlig skatteprosent på inntektspåslaget  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om marginalskatt-kalkulatoren

Kalkulatoren regner gjennomsnittlig marginalskatt av hele inntektspåslaget, også når påslaget bryter en marginalskattegrense. I tillegg regner den ut hva skatten blir i kroner av inntektspåslaget.

Det forutsettes at inntekten din fra før av er over 90.000 kroner.

Hvis du er bosatt i Finnmark eller Nord-Troms er marginalskatten lavere. Velg «Ja» ved Bosatt i Nord-Norge for å se hva marginalskatten da blir.

Les mer om marginalskatt på lønnsinntekter her.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.