Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får ved en inntektsøkning.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Marginalskattkalkulator

 
  Hvilket skatteår skal du regne på?  
  Inntektspåslag  
  Din bruttoinntekt (før inntektspåslag)  
  Bosatt i Nord-Norge  
     
  Skatten fra inntektspåslaget:    
  På alminnelig inntekt  
  Trygdeavgift  
  Trinnskatt (Toppskatt før 2016)  
  Sum skatt  
  Gjennomsnittlig skatteprosent på inntektspåslaget  
     
 

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Kalkulatoren regner gjennomsnittlig marginalskatt av hele inntektspåslaget, også når påslaget bryter en marginalskattegrense. I tillegg regner den ut hva skatten blir i kroner av inntektspåslaget.

Det forutsettes at inntekten din fra før av er over 90.000 kroner.

Hvis du er bosatt i Finnmark eller Nord-Troms er marginalskatten lavere. Velg «Ja» ved Bosatt i Nord-Norge for å se hva marginalskatten da blir.

Les mer om marginalskatt på lønnsinntekter her.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.