Marginalskatten er den skatteprosenten du må betale hvis du tjener én krone mer.

Marginalskatten regnes ofte av den neste krona du tjener. Men du kan også regne ut marginalskatten på for eksempel en inntektsøkning på 50.000 kroner. Hvis dette inntektspåslaget sørger for at du passerer et skattetrinn, blir denne marginalskatten gjennomsnittet av to satser.

Marginalskatten er forskjellig for lønnsinntekter, pensjonsinntekter og næringsinntekter.

Den høyeste marginalskatten for lønnsinntekter er i 2018 på 46,60 prosent. I 2019 går den høyeste marginalskatten ned til 46,40 prosent. Det betyr at du beholder minimum 53,60 prosent av lønnsinntekten selv. 

For pensjoner er høyeste marginalskatt 46,8 prosent i 2018, 46,7 prosent i 2019. For selvstendig næringsdrivende er maksimal marginalskatt 49,8 prosent i 2018, 49,60 prosent i 2019. På inntekter fra omtrent 200.000 kroner inntekter vil marginalskatten generelt ligge 3,2 prosent høyere for næringsdrivende enn for lønnsmottagere, fordi trygdeavgiften er 3,2 prosentpoeng høyere.

Her kan du se marginalskatten på pensjonsinntekter.

For kapitalinntekter er marginalskatten flat på 23 prosent i 2018. I 2019 går den ned til 22 prosent.

Marginalskattekalkulator

Du kan regne ut hva du får i marginalskatt på en inntektsøkning ved å bruke marginalskattekalkulatoren. Den beregner korrekt marginalskatt også når inntektsøkningen bryter et av marginalskattetrinnene.

Gå til Marginnalskattekalkulatoren.

Marginalskattetrinnene

Dette er marginalskatten i 2019 og 2018. Forklaringen til de enkelte trinnene ser du under tabellene.

Marginalskatt på lønnsinntekt 2019
Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 – 54.650 0,00%
Trinn 2 54.651 – 81.324 25,00%
Trinn 3 81.325 – 102.818 8,20%
Trinn 4 102.819 – 174.500 20,30%
Trinn 5 174.501 – 224.000 22,20%
Trinn 6 224.001 – 245.650 32,10%
Trinn 7 245.651 – 617.500 34,40%
Trinn 8 617.501 – 964.800 43,40%
Trinn 9 964.800 46,40%

 

Marginalskatt på lønnsinntekt 2018
Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 – 54.650 0,00%
Trinn 2 54.651 – 81.324 25,00%
Trinn 3 81.325 – 99.545 8,20%
Trinn 4 99.546 – 169.000 20,85%
Trinn 5 169.001 – 216.911 22,25%
Trinn 6 216.912 – 237.900 32,60%
Trinn 7 237.901 – 598.050 34,50%
Trinn 8 598.051 – 962.050 43,60%
Trinn 9 962.051- 46,60%

 

Derfor blir marginalskatten i 2019 slik:

0,0 % i trinn 1: 0 - 54.650 kroner
Her er alminnelig inntekt null pga standardfradragene. Det betales ikke trygdeavgift på inntekter under 54.650 kroner.

25,0 % i trinn 2: 54.651 - 81.324 kroner
Det er en regel som sier at man ikke skal betale mer enn 25 prosent av det overskytende inntekten i skatt. Siden det er et fribeløp opp til 54.650 kroner, må du «tilbakebetale» den trygdeavgiften du «skylder».

8,20 % i trinn 3: 81.325 - 102.818 kroner
I dette området betaler du bare trygdeavgiften. På grunn av personfradraget (55.650 kroner) og minimum minstefradrag i lønn, blir alminnelig inntekt null i dette intervallet.

20,30 % i trinn 4: 102.819 - 174.500 kroner
Ved en inntekt på 101.818 kroner blir summen av minstefradraget og personfradraget lik lønnsinntekten. Det er dermed fra denne inntekten og oppover at du betaler skatt på alminnelig inntekt. Siden minstefradraget vokser med lønnsinntekten, gjør det at skatten på alminnelig inntekt blir redusert fra 22 prosent til 12,10 prosent. I tillegg kommer trygdeavgiften på 8,2 prosent.

22,20 % i trinn 5: 174.501 - 224.000 kroner
Ved en inntekt på 174.501 slår første trinn i Trinnskatten inn med en sats på 1,90 prosent. Marginalskatten øker da til 22,2 prosent.

32,10 % i trinn 6. 224.001 - 245.650 kroner
På denne inntekten vokser ikke minstefradraget ikke lenger, det har nådd sitt maksimale nivå. Du betaler da trygdeavgift på 8,2 prosent, skatt på alminnelig inntekt med 22,0 prosent, og trinnskatt på 1,90 prosent.

34,40 % i trinn 7. 245.651 - 617.500 kroner
Her slår et nytt trinn inn på trinnskatten med 4,20 prosent. Marginalskatten øker da med 2,3 prosentpoeng.

43,40 % i trinn 8: 617.501 - 964.800 kroner
Her slår det tredje trinnet inn på trinnskatten. Satsen øker da fra 4,20 prosent til 13,20 prosent.

46,40 % i trinn 9: 964.801 og over
Det fjerde trinnet i trinnskatten slår inn med en sats på 16,20 prosent.

 

Les også:

Marginalskatt på pensjonsinntekter

Marginalskatt på studentinntekter

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Marginalskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.