Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Marginalskatten er den skatteprosenten du må betale hvis du tjener én krone mer.

Marginalskatten regnes ofte av den neste krona du tjener. Men du kan også regne ut marginalskatten på for eksempel en inntektsøkning på 50.000 kroner. Hvis dette inntektspåslaget sørger for at du passerer et skattetrinn, blir denne marginalskatten gjennomsnittet av to satser.

Marginalskatten er forskjellig for lønnsinntekter, pensjonsinntekter og næringsinntekter.

Den høyeste marginalskatten for lønnsinntekter er på 47,40 prosent i 2022. Det betyr at du beholder minimum 52,60 prosent av lønnsinntekten selv. Dette skjer ved en inntekt på 2 millioner kroner.

For pensjoner er høyeste marginalskatt 47,8 prosent både i 2021 og 2022. For selvstendig næringsdrivende er maksimal marginalskatt 49,6 prosent i 2021. I 2022 øker den til 50,6 prosent. På inntekter fra omtrent 200.000 kroner inntekter vil marginalskatten generelt ligge 3,2 prosent høyere for næringsdrivende enn for lønnsmottakere, fordi trygdeavgiften er 3,2 prosentpoeng høyere.

Her kan du se marginalskatten på pensjonsinntekter.

For kapitalinntekter er marginalskatten flat på 22 prosent både i 2021 og 2022.

Marginalskattekalkulator

Du kan regne ut hva du får i marginalskatt på en inntektsøkning ved å bruke marginalskattekalkulatoren. Den beregner korrekt marginalskatt også når inntektsøkningen bryter et av marginalskattetrinnene.

Gå til Marginalskatt-kalkulatoren.

Marginalskatt-trinnene

Dette er marginalskatten i 2022. Forklaringen til de enkelte trinnene ser du under tabellene.

Marginalskatt på lønnsinntekt 2022
Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 – 64.650 0,00%
Trinn 2 64.651 – 95.074 25,00%
Trinn 3 95.075 – 107.870 8,00%
Trinn 4 107.871 – 190.350 19,88%
Trinn 5 190.351 – 239.022 21,58%
Trinn 6 239.023 – 267.900 31,70%
Trinn 7 267.901 – 643.800 34,00%
Trinn 8 643.801 – 969.200 43,40%
Trinn 9 969.201-2.000.000 46,40%
Trinn 10 2.000.001- 47,40%

Derfor blir marginalskatten i 2022 slik:

0,0 % i trinn 1: 0 - 64.650 kroner
Her er alminnelig inntekt null pga standardfradragene. Det betales ikke trygdeavgift på inntekter under 65.650 kroner.

25,0 % i trinn 2: 64.651 - 95.074 kroner
Det er en regel som sier at man ikke skal betale mer enn 25 prosent av det overskytende inntekten i skatt. Siden det er et fribeløp opp til 64.650 kroner, må du «tilbakebetale» den trygdeavgiften du «skylder».

8,00 % i trinn 3: 95.075 - 107.870 kroner
I dette området betaler du bare trygdeavgiften. På grunn av personfradraget (58.250 kroner) og minimum minstefradrag i lønn, blir alminnelig inntekt null i dette intervallet.

19,88 % i trinn 4: 107.871 - 190.350 kroner
Ved en inntekt på 107.871 kroner blir summen av minstefradraget og personfradraget lik lønnsinntekten. Det er dermed fra denne inntekten og oppover at du betaler skatt på alminnelig inntekt. Siden minstefradraget vokser med lønnsinntekten, gjør det at skatten på alminnelig inntekt blir redusert fra 22 prosent til 11,88 prosent. I tillegg kommer trygdeavgiften på 8,0 prosent.

21,58 % i trinn 5: 190.351 - 239.022 kroner
Ved en inntekt på 190.350 slår første trinn i Trinnskatten inn med en sats på 1,70 prosent. Marginalskatten øker da til 21,58 prosent.

31,70 % i trinn 6. 239.023 - 267.900 kroner
På denne inntekten vokser ikke minstefradraget lenger, det har nådd sitt maksimale nivå. Du betaler da trygdeavgift på 8,0 prosent, skatt på alminnelig inntekt med 22,0 prosent, og trinnskatt på 1,70 prosent.

34,00 % i trinn 7. 267.901 - 643.800 kroner
Her slår et nytt trinn inn på trinnskatten med 4,00 prosent. Marginalskatten øker da med 2,3 prosentpoeng.

43,40 % i trinn 8: 643.801 - 969.200 kroner
Her slår det tredje trinnet inn på trinnskatten. Satsen øker da fra 4,00 prosent til 13,40 prosent.

46,40 % i trinn 9: 969.201 - 2.000.000
Det fjerde trinnet i trinnskatten slår inn med en sats på 16,40 prosent

47,40 % i trinn 10: 2.000.000 og over
Det femte trinnet i trinnskatten slår inn med en sats på 17,40 prosent.

Dette var marginalskatten i 2021

Marginalskatt på lønnsinntekt 2021
Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 – 59.650 0,00%
Trinn 2 59.651 – 88.765 25,00%
Trinn 3 88.766 – 94.419 8,20%
Trinn 4 94.420 – 184.800 20,10%
Trinn 5 184.801 – 232.065 21,80%
Trinn 6 232.066 – 260.100 31,90%
Trinn 7 260.101 – 651.250 34,20%
Trinn 8 651.251 – 1.021.550 43,40%
Trinn 9 1.021.551 46,40%

 

Les også:

Marginalskatt på pensjonsinntekter

Marginalskatt på studentinntekter

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Marginalskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2022
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.