Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser høyrentekontoer som har visse begrensninger ved seg, og ligger på Finansportalen. 

Her legger bankene selv inn sine satser på innskuddsprodukter. Renteoversikten tar utgangspunkt i et sparebeløp på 100.000 kroner.

Utvalget som er med her er «Innskuddskonto med bruksbegrenninger». Bruksbregrensninger betyr at det ikke er fritt antall uttak på kontoen. Begrensningene kan være på flere forskjellige måter:

  • Det er et visst antall frie utakk per år som kan gjøre gebyrfritt.
  • Det kreves et visst minimumsbeløp, og/eller har et maksimumsbeløp.
  • Det er en oppsigelsestid på pengene.
  • Du får en rentebonus på pengene etter at det har gått en viss tid, for ekempel ett år.

Her kan du se Smarte Pengers anbefalinger på hvilke høyrentekontoer du bør velge: Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Guide til høyrentekonto.

I Smarte Pengers høyrentekalkulator ser du de største bankene, og bankene med de høyeste rentene.

Du kan bestemme om alle bankene skal tas med, eller om du skal velge regionale banker eller landsdekkende banker.