Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er er tøft på boligmarkedet for de unge i dag, og foreldregenerasjonen hjelper blant annet til ved å ta lån på egen bolig.

Stadig økende boligpriser og strenge utlånskrav er hovedårsakene til at det er blitt veldig vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet.

Det er i særdeleshet egenkapitalkravet som er blitt vanskelig å oppnå for førstegangsetablererne. Høsten 2011 fikk Finanstilsynet gjennomslag for at boligkjøpere nå selv måtte stille med 15 prosent egenkapital. Med svært høye boligpriser - særlig i byene - kan det dermed bli vanskelig for mange unge å opparbeide seg nødvendig egenkapital.

Les også: Kjøper første bolig senere i Oslo

For mange unge er hjelp fra foreldre eneste mulighet til å få kjøpt seg bolig, og en undersøkelse fra i fjor viste at så mange som hver fjerde ungeboligkjøper trenger økonomisk hjelp for å kjøpe sin første bolig.

Tar opp pensjonistlån for å hjelpe

Mange i foreldregenerasjonen har mye av verdiene sine bundet opp i bolig, og flere har nå begynt å ta opp lån på boligen for å hjelpe avkommet.

- Vi ser en økende trend i form av at lånebehovet flytter seg fra barna til foreldrene. Vi ser at foreldregenerasjonen blant annet tar opp Litt Extra-lån for å hjelpe barna inn i boligmarkedet igjen etter en endring av livssituasjonen, skilsmisse eller lignende, sier Leif Magne Andersen, administrerende direktør i KLP Banken i en pressemelding.

Litt Extra er en lånetype som er spesielt myntet på pensjonister. Fordelen med denne typen lån er at du kan frigjøre egenkapital i boligen, samtidig som du har en livsvarig borett. Les mer om denne lånetypen her.

Vær forsiktig med kausjon

En del foreldre hjelper også barna inn på boligmarkedet ved å kausjonere for dem. Dette skal du tenke deg veldig godt om før du gjør.

Det du sier ja til når du kausjonerer, er at du aksepterer å betale en annens lån dersom han eller hun ikke betaler.

De færreste kausjonerer for andre enn barna sine, og det er heller ikke anbefalt å kausjonere for andre enn nære slektninger.

Du må vurdere din egen - og låntakerens - økonomiske situasjon nøye. Vil du kunne betale gjelden til sønnen eller datteren din uten at det stiller deg i en vanskelig økonomisk situasjon?

Banken har frarådningsplikt

Låntakeren kan i utgangspunktet fremstå som en sikker betaler, men kan havne i en vanskelig situasjon for eksempel ved arbeidsledighet, skilsmisse eller generelt dårlige økonomiske tider.

Forbrukerrådet anbefaler at man krever at låntaker tegner gjeldsforsikring,  i tilfelle det skjer noe som gjør at han eller hun ikke klarer å betale tilbake lånet sitt.

Det er forøvrig verdt å merke seg at banken har plikt til å fraråde deg å kausjonere, dersom de har grunn til å tro at du egentlig ikke har økonomi til å stille som kausjonist.

Dersom ikke banken har gjort sin plikt når det kommer til fraråding, kan det være at ditt kausjonsansvar kan bli lempet. Banken har også plikt til å opplyse deg som kausjonist om forskjellige faktorer, slik som for eksempel hvilke lån kausjonen omfatter, størrelsen på kausjonskravet og prisfall på eiendom.

Ved vanlige boliglån gjelder forøvrig ikke kausjonsansvaret lenger enn ti år.

Lån heller ut selv

Det kan være lurt av deg å vurdere om du heller bør gi et privat lån til barnet ditt, fremfor å stille som kausjonist. Da vet du nøyaktig hvor mye penger du risikerer å tape, og du kan lettere holde orden på om lånet blir betalt.

Har du ikke økonomi til å låne bort pengene, er det også tvilsomt om du bør stille opp som kausjonist.

Du kan også gi penger til barnas boligkjøp, men da bør dere sette dere litt i reglene rundt forskudd på arv. Du kan også gi barna dine avgiftsfrie pengegaver (i underkant av 80.000 årlig fra begge foreldre), og så kan barnet ditt spare opp de årlige beløpene og bruke dem som egenkapital ved boligkjøp.

Les også:

Husk å fylle opp BSU-kontoen før nyttår

Beregn selv hvor mye du kan låne

BSU

Kausjon

Gaver og forskudd på arv

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger.

BSU-kalkulator
Her kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Dette er en aktuell situasjon for mange når de kjøper hus eller leilighet første gang.

BSU-lønnsomhet
Beregn hvilken avkastning BSU-sparingen din gir deg etter skatt. Legg inn når, og hvor mye du skal spare innenfor BSU-ordningen.

Markedsoversikter:

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største lånegiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Boliglånskommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i renteoversiktene. Du trenger ofte mer opplysninger om banken enn det som står i renteoversikten.

BSU - Renteoversikt
BSU er åpent for alle som er under 34 år. Skattefradraget er 20 %, og du kan spare inntil 20.000 kroner i året, samlet inntil 150.000 kroner. Her ser du hvem som gir deg best rente på BSU-innskuddet