Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dere kan gi bort over 80.000 avgiftsfrie kroner årlig til barna deres.

Du kan gi et fast årlig beløp til barn eller barnebarn uten at mottakerne må betale arveavgifter av det. Nå begynner det å haste litt, men du har fortsatt en måneds tid på deg til å overføre fribeløpet for 2012.

Fribeløpet for gaver er halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G), det vil si 41.061 kroner i 2012. Det er altså dette beløpet hver enkelt forelder eller besteforelder kan gi i gave til barn eller barnebarn.

Et foreldrepar kan gi bort dobbelt så mye, det vil si 82.122 kroner per år. Også besteforeldrepar kan gjøre det samme. Det går ikke an å overføre ubrukte fribeløp til neste år.

Hvis gavebeløpet overstiger fribeløpet, blir det overskytende som en normal arv å regne. Dette inngår i det samlede arvebeløp som er mottatt (de første 470.000 er avgiftsfrie).

Dette er med i fribeløpet

I fribeløpet teller alle verdier, ikke bare penger. I dette beløpet tas det for eksempel med reiser, hvitevarer, dataprodukter og stereoanlegg.

Fritaksregelen omfatter ikke formuesobjekter som verdsettes etter arveavgiftsloven § 11 A (ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap). Fritaksregelen omfatter heller ikke overføring av fast eiendom. Eksisterende fribeløp for arv og gaver på 470.000 kroner videreføres, og kommer i tillegg til det årlige fribeløpet.

Kostnader som går til oppfostring av barn, typisk de som bor hjemme, omfattes ikke av disse reglene. Heller ikke beløp som blir spandert, for eksempel en reise når giveren selv er med.

Eksempel på beløp

Over tid kan et foreldrepar overføre store pengebeløp til barna. Her har vi satt opp et eksempel med et foreldrepar med 3 barn.

    Barn
  År 1 2 3
  10 år 792 160 1 584 320 2 376 480
  15 år 1 188 240 2 376 480 3 564 720

Over 15 år kan foreldreparet overføre over 3,5 millioner kroner. Da har vi forutsatt at beløpet på 39.608 kroner holder seg fast.

Siden beløpet skal justeres med grunnbeløpet, vil dette vokse omtrent i takt med lønnsutviklingen. Hvis inflasjonen var den samme som lønnsutviklingen, ville beløpet ovenfor vært det samme uttrykt i dagens pengeverdi. Men justeringen av G vil være noe høyere enn inflasjonen, slik at beløpet i dagens pengeverdi vil bli noe høyere.

Støtte til studenten

Dersom du har barn eller barnebarn som skal begynne å studere, kan det kanskje være aktuelt å gi økonomisk støtte til studenten. Da kan det kanskje være gledelig å høre at økonomiske overføringer til poden fra foreldre eller besteforeldre heller ikke er avgiftsbelagt.

Men vil dere slippe å betale noe til staten i form av avgifter, kan dere ikke gi alle pengene på én gang i starten av studiekarrieren. Det er nemlig et krav om at den økonomiske støtten skal gis periodisk. Med periodisk menes at det må overføres månedlige eller halvårige bidrag til studenten.

Det mest interessante med dette fritaket, er at du kan gi nesten ubegrenset støtte. Det er ingenting i veien for at man fullt ut kan dekke alle kostnader knyttet til en utdannelse. Beløpene kan bli store, særlig hvis utdannelsen tas i utlandet.

Pengene må gis til barna, dette må ikke være et lån. Selv om du låner barna pengene og senere ettergir lånet, kommer du ikke inn under avgiftsfritaket.

Trenger ikke være avhengige av pengene

Det er heller ikke noe krav om at barna eller barnebarna er avhengige av pengene for å gjennomføre en utdannelse. Barnas mulighet til å ta opp studielån påvirker heller ikke avgiftsfritaket. Selv om barna låner til utdannelse, kan mor eller far regelmessig overføre penger avgiftsfritt. Dette er en glimrende måte å overføre penger til dine livsarvinger uten at arven reduseres på grunn av arveavgift.

Avgiftsmyndighetene har nektet fritak for understøttelse til voksne barn som tar etterutdannelse. Dette gjelder i særlig grad etterutdannelse som kommer i tillegg til grunnutdannelse, for eksempel embetseksamen eller annen avsluttende eksamen. Her er vi inne i en typisk gråsone. En 30-åring som ikke avsluttet grunnutdanningen sin, vil nok kunne få overført penger fra foreldrene avgiftsfritt til avsluttende studier.

Vær obs i studietiden

Dersom barn eller barnebarn studerer, og mottar stipend fra Lånekassen, må man være litt obs. Årsaken er at dersom formuen til stipendmottakeren når et visst nivå, så kutter Lånekassen stipendet.

Du kan lese mer om dette, og se beløpsgrensene, på Lånekassens nettsider.

Les mer om arveplanlegging:

Arveplanlegging

Arvefrafall

Vanskelige situasjoner

Arv og gratis bolig

Årlig fribeløp for gaver

Gaver og forskudd på arv