Disse forsikringene har medlemmer av YS tilgang til.

Disse forsikringene kan tegnes av YS-medlemmer:

  • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
  • Rabattavtale uføreforsikring
  • Rabattavtale på sykdomsforsikring
  • Rabattavtale på bilforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Rabattavtale på reiseforsikring
  • Rabattavtale på villaforsikring
  • Rabattavtale på skadeforsikring

Forsikringene er i Gjensidige.

Dødsfallsforsikring

Medlemmer i YS kan kjøpe en dødsrisikoforsikring som er på 12 G, 18 G, 24 G, og 30 G. Ektefelle og samboer kan også forsikres til samme pris.

Etter fylte 50 år vil forsikringssummen nedtrappes. Forsikringen opphører ved utgangen av det året du fyller 75 år.

Dette er prisene for 2019:

Alder 12 G 18 G 24 G 30 G
tom 35 år 293 440 586 733
36–40 år 516 774 1 032 1 290
41–45 år 828 1 242 1 656 2 070
46–50 år 1 265 1 898 2 530 3 163
51–55 år 1 618 2 427 3 236 4 045
56–60 år 1 932 2 898 3 864 4 830
61–65 år 2 031 3 047 4 062 5 078
66–69 år 2 548 3 822 5 096 6 370

Uførepensjon

Har ingen rabatt (alle får 10 prosent rabatt ved kjøp på nett).

Uføreforsikring

Har ingen rabatt (alle får 10 prosent rabatt ved kjøp på nett).

Kritisk sykdom (Alvorlig sykdom)

Har ingen rabatt (alle får 10 prosent rabatt ved kjøp på nett).

Behandlingsforsikring

Har ingen rabatt (alle får 10 prosent rabatt ved kjøp på nett).

Bilforsikring

Skal være en rabatt, men er ikke spesifisert.

Innboforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på innboforsikring. Det kan velges mellom en forsikringssum på 500.000 kroner eller 2,5 millioner kroner.

Prisene er delt inn i tre soner:

Forsikringssum
Sone 500 000 2 500 000
Sone 1 923 1 722
Sone 2 751 1 379
Sone 3 718 1 312

Sone 1: Oslo

Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog , Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim.

Sone 3: Resten av landet.

Les mer om forsikringen.

Innboforsikring hytte

Forsikringen koster 468 kroner for 750.000 kroner i forsikringssum.

Les mer om forsikringen.

Reiseforsikring

Har ingen rabatt (alle får 10 prosent rabatt ved kjøp på nett).

Husforsikring

Har ingen rabatt (alle får 10 prosent rabatt ved kjøp på nett).

Tannhelseforsikring

Medlemmene får rabatt på tannhelseforsikringen fra Norsk Tannhelseforsikringene.

Dette er prisene:

Alder Pris Normal-pris
18-29 765 900
30-49 1659 1952
50-69 2142 2520

Gjennom YS prises det etter alder. I Norsk Tannhelseforsikring heter de tilsvarende dekningene Perle, Gull, og Platina.

Les mer om forsikringen.

Skadeforsikringer

Medlemmer får 20 prosent rabatt fra første forsikring. Dette gir en tilleggsrabatt på to til seks prosent. I tillegg gis det ekstrarabatter på hus og reise.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Behandlingsforsikring

Kritisk sykdom

Bilforsikring

Båtforsikring

Fritidsboligforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.