Disse forsikringene har medlemmer av YS tilgang til.

Disse forsikringene kan tegnes av YS-medlemmer:

  • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
  • Rabattavtale uføreforsikring
  • Rabattavtale på sykdomsforsikring
  • Rabattavtale på bilforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Rabattavtale på reiseforsikring
  • Rabattavtale på villaforsikring
  • Rabattavtale på skadeforsikring

Forsikringene er i Gjensidige.

Dødsfallsforsikring

Medlemmer i YS kan kjøpe en dødsrisikoforsikring som er på 12 G, 18 G, 24 G, og 30 G. Ektefelle og samboer kan også forsikres til samme pris.

Etter fylte 50 år vil forsikringssummen nedtrappes. Forsikringen opphører ved utgangen av det året du fyller 75 år.

Dette er prisene for 2021:

Alder 12 G 18 G 24 G 30 G
tom 35 år 310 465 620 775
36–40 år 516 774 1 032 1 356
41–45 år 828 1 242 1 656 2 170
46–50 år 1 265 1 898 2 530 3 306
51–55 år 1 618 2 427 3 236 4 226
56–60 år 1 932 2 898 3 864 5 044
61–65 år 2 031 3 047 4 062 5 301
66–69 år 2 548 3 822 5 096 6 649

Uførepensjon

Har ingen rabatt.

Uføreforsikring

Har ingen rabatt (alle får 10 prosent rabatt ved kjøp på nett).

Kritisk sykdom (Alvorlig sykdom)

Har ingen rabatt (alle får 10 prosent rabatt ved kjøp på nett).

Behandlingsforsikring

Har ingen rabatt (alle får 10 prosent rabatt ved kjøp på nett).

Bilforsikring

Skal være en rabatt, men er ikke spesifisert.

Innboforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på innboforsikring. Det kan velges mellom en forsikringssum på 500.000 kroner eller 2,5 millioner kroner.

Prisene er delt inn i tre soner:

Forsikringssum
Sone 500 000 2 500 000
Sone 1 923 1 722
Sone 2 751 1 379
Sone 3 718 1 312

Sone 1: Oslo

Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog , Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim.

Sone 3: Resten av landet.

Les mer om forsikringen.

Innboforsikring hytte

Forsikringen koster 468 kroner for 750.000 kroner i forsikringssum.

Les mer om forsikringen.

Reiseforsikring

Har ingen rabatt (alle får 10 prosent rabatt ved kjøp på nett).

Husforsikring

Har ingen rabatt (alle får 10 prosent rabatt ved kjøp på nett).

Skadeforsikringer

Medlemmer får 20 prosent rabatt fra første forsikring. Dette gir en tilleggsrabatt på to til seks prosent. I tillegg gis det ekstrarabatter på hus og reise.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring