Dette er Teknas forsikringsordninger.

Medlemmer kan tegne disse forsikringene:

  • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Kollektiv avtale ulykkesforsikring
  • Rabattavtale sykdomsforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Kollektiv avtale behandlingsforsikring
  • Rabattavtale skadeforsikringer

Forsikringene er i Gjensidige.

Dødsfallsforsikring

Dødsfallsforsikringen kan tegnes med 11 G, 22 G, 33 G, eller 44 G. Det kan også tegnes de samme beløpene på ektefelle/samboer.

Dødsfallsforsikringen nedtrappes med 0,5 G fra fylte 50 år (forholdsmessig mer ved høyrere beløp). Forsikringen opphører ved fylte 75 år.

Dette er prisene i 2019:

Priser dekning 11 G
Alder Medlem Medforsikret
25 148 111
30 194 143
35 271 198
40 398 288
45 609 439
50 962 689
55 1 267 905
60 1 608 1 146
65 2 266 1 614
69 2 935 2 089
  Priser dekning 22 G
Alder Medlem Medforsikret
25 296 222
30 388 286
35 542 396
40 796 576
45 1 218 878
50 1 924 1 378
55 2 534 1 810
60 3 216 2 292
65 4 532 3 228
69 5 870 4 178
  Priser dekning 33 G
Alder Medlem Medforsikret
25 444 333
30 582 429
35 813 594
40 1 194 864
45 1 827 1 317
50 2 886 2 067
55 3 801 2 715
60 4 824 3 438
65 6 798 4 842
69 8 805 6 267
  Priser dekning 44 G
Alder Medlem Medforsikret
25 592 444
30 776 572
35 1 084 792
40 1 592 1 152
45 2 436 1 756
50 3 848 2 756
55 5 068 3 620
60 6 432 4 584
65 9 064 6 456
69 11 740 8 356

Uføreforsikring

Med Uføreforsikring Pluss får du erstatning etter 12 måneders sykdom. Etter dette får du 1 prosent av forsikringssummen forskuttert. Ved minst 50 prosent varig uførhet i 24 måneder, gir Uføreforsikring Pluss en engangsutbetaling som tilsvarer forsikringssummen minus det du eventuelt har fått i forskudd.

Du kan tegne 11 G, 22 G, og 33 G i uføreforsikring.

Forsikringen kan tegnes av personer som er under 55 år. Forsikringsutbetalingene trappes ned fra fylte 50 år.

Dette er prisene for 2019:

Priser dekning 11 G
  Uføreforsikring ordinær
Alder Medlem Medforsikret
25 406 496
30 617 759
35 976 1 208
40 1 586 1 969
45 2 621 3 262
50 4 379 5 457
54 5 669 7 071
Priser dekning 22 G
Alder Medlem Medforsikret
18–30 812 992
31–35 1 234 1 518
36–40 1 952 2 416
41–45 3 172 3 938
46–50 5 242 6 524
51–55 8 758 10 914
56–60 11 338 14 142
Priser dekning 30 G
Toppdekning
Alder Medlem Medforsikret
18–30 1 385 1 749
31–35 2 285 2 702
36–40 3 543 4 194
41–45 5 730 7 036
46–50 9 373 11 932
51–55 13 616 17 344

Ulykkesforsikring

Utbetalt erstatning avhenger av invaliditetsgrad og familiesammensetning på skadetidspunktet.

Dekningsomfanget under koster 705 kroner per år. Halv dekning koster 484 kroner.

Medlem Ektefelle/ samboer Barn
Enslig 4 053 060
Enslig med barn 2 702 040 1 801 360
Ektefelle/­samboer 2 026 530 2 026 530
Ektefelle/­samboer med barn 1 351 020 1 351 020 1 767 400

Les mer om ulykkesforsikringen.

Innboforsikring

Medlemmer kan tegne en kollektiv innboforsikring med en rekke forskjellige innbosummer fra 500.000 kroner til 3 millioner kroner. Prisen avhenger av hvilket distrikt du bor i. Ordinær egenandel er 3000 kroner.

Dette er prisene:

Sum  Distrikt 1  Distrikt 2  Distrikt 3
   500 000 973 834 666
   750 000 1 219 1 047 840
 1 000 000 1 463 1 259 1 012
 1 500 000 1 912 1 644 1 325
 2 000 000 2 384 2 043 1 638
 2 500 000 2 855 2 439 1 949
 3 000 000 3 326 2 836 2 260

 Dette er distriktsinndelingen:

  • Distrikt 1: Oslo
  • Distrikt 2: Asker, Bærum, Ski, Oppegård, Nesodden, Lørenskog, Skedsmo, Drammen, Kristiansand, Bergen Stavanger, Trondheim og Tromsø
  • Distrikt 3: Landet forøvrig

Les mer om forsikringen.

Reiseforsikring

Prisen på reiseforsikringen avhenger både av alder og hvor dy bor.

Dette er de gjeldende prisene:

Storby   
Alder 1 person Familie
Under 30 år 720 1 300
30-66 år 970 1 500
67 år + 1 850 2 920
Distrikt    
Alder 1 person Familie
Under 30 år  720  1 000
30-66 år  780  1 215
67 år +  1 360  2 450

Les mer om forsikringen.

Tannhelseforsikring

Medlemmene får rabatt på tannhelseforsikringen fra Norsk Tannhelseforsikringene.

Dette er prisene:

Alder Pris Normal-pris
18-29 765 900
30-49 1659 1952
50-69 2142 2520

Gjennom Tekna prises det etter alder. I Norsk Tannhelseforsikring heter de tilsvarende dekningene Perle, Gull, og Platina.

Les mer om forsikringen.

Skadeforsikring

20 prosent rabatt om du har tre eller flere forsikringer.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Kritisk sykdom

Innboforsikring

Reiseforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.