Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Teknas forsikringsordninger.

Medlemmer kan tegne disse forsikringene:

  • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Kollektiv avtale ulykkesforsikring
  • Rabattavtale sykdomsforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Kollektiv avtale behandlingsforsikring
  • Rabattavtale skadeforsikringer

Forsikringene er i Gjensidige.

Dødsfallsforsikring

Dødsfallsforsikringen kan tegnes med 11 G, 22 G, 33 G, eller 44 G. Det kan også tegnes de samme beløpene på ektefelle/samboer.

Dødsfallsforsikringen nedtrappes med 0,5 G fra fylte 50 år (forholdsmessig mer ved høyere beløp). Forsikringen opphører ved fylte 75 år.

Dette er prisene i 2022:

Alder  11 G 22 G 33 G 44 G
25 år 160 320 480 640
30 år 210 420 630 840
35 år 292 584 876 1 168
40 år 431 862 1 293 1 724
45 år 659 1 318 1 977 2 636
50 år 1 040 2 080 3 120 4 160
55 år 1 371 2 742 4 113 5 484
60 år 1 741 3 482 5 223 6 964
65 år 2 453 4 906 7 359 9 812
70 år 3 379 6 758 10 137 13 516

Prisene for medforsikret:

Alder  11 G 22 G 33 G 44 G
25 år 120 240 360 480
30 år 156 312 468 624
35 år 215 430 645 860
40 år 312 624 936 1 248
45 år 476 952 1 428 1 904
50 år 744 1 488 2 232 2 976
55 år 980 1 960 2 940 3 920
60 år 1 241 2 482 3 723 4 964
65 år 1 747 3 494 5 241 6 988
70 år 2 405 4 810 7 215 9 620

Uføreforsikring

Med Uføreforsikring Pluss får du erstatning etter 12 måneders sykdom. Etter dette får du 1 prosent av forsikringssummen forskuttert. Ved minst 50 prosent varig uførhet i 24 måneder, gir Uføreforsikring Pluss en engangsutbetaling som tilsvarer forsikringssummen minus det du eventuelt har fått i forskudd.

Du kan tegne 11 G, 22 G, og 33 G i uføreforsikring.

Forsikringen kan tegnes av personer som er under 55 år. Forsikringsutbetalingene trappes ned fra fylte 50 år.

Dette er prisene for 2022:

Alder  11 G 22 G 33 G
25 år 520 1 040 1 560
30 år 790 1 580 2 370
35 år 1 179 2 358 3 537
40 år 1 884 3 768 5 652
45 år 3 114 6 228 9 342
50 år 5 151 10 302 15 453
55 år 7 018 14 036 21 054
60 år 9 215 18 430 27 645

Prisene for medforsikret:

Alder  11 G 22 G 33 G
25 år 767 1 534 2 301
30 år 1 173 2 346 3 519
35 år 1 869 3 738 5 607
40 år 3 045 6 090 9 135
45 år 5 045 10 090 15 135
50 år 8 441 16 882 25 323
55 år 11 624 23 248 34 872
60 år 15 274 30 548 45 822

Ulykkesforsikring

Utbetalt erstatning avhenger av invaliditetsgrad og familiesammensetning på skadetidspunktet.

Dekningsomfanget under koster 802 kroner per år.

Medlem Ektefelle/ samboer Barn
Enslig 4 787 955
Enslig med barn 3 191 970 2 127 980
Ektefelle/­samboer 2 393 978 2 393 978
Ektefelle/­samboer med barn 1 595 985 1 595 985 2 127 980

Les mer om ulykkesforsikringen.

Behandlingsforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på behandlingsforsikring. Tekna Behandlingsforsikring Pluss gir undersøkelse, sykehusinnleggelse og annen behandling innen 14 dager. Prisen avhenger av alder.

Priser 2022:

Alder Pris
18-30 år 1 063
31-35 år 1 543
36-40 år 1 906
41-45 år 2 147
46-50 år 2 500
51-55 år 2 968
56-60 år 3 667
61-65 år 5 223
66-70 år 8 276

Les mer om forsikringen.

Alvorlig sykdom

Medlemmer får en viss rabatt på forsikringen Alvorlig Sykdom.

Les mer om forsikringen.

Bilforsikring

Medlemmer får 36 prosent rabatt.

Les mer om forsikringen.

Innboforsikring

Medlemmer kan tegne en kollektiv innboforsikring med en rekke forskjellige innbosummer fra 500.000 kroner til 3 millioner kroner. Prisen avhenger av hvilket distrikt du bor i. Ordinær egenandel er 3000 kroner.

Dette er prisene:

Sum Sone 1 Sone 2 Sone 3
500 000 1 152 1 008 835
750 000 1 404 1 227 1 013
1 000 000 1 655 1 445 1 190
1 500 000 2 117 1 841 1 512
2 000 000 2 601 2 250 1 833
2 500 000 3 086 2 657 2 153
3 000 000 3 569 3 065 2 472

 Dette er distriktsinndelingen:

  • Distrikt 1: Oslo
  • Distrikt 2: Asker, Bærum, Ski, Oppegård, Nesodden, Lørenskog, Skedsmo, Drammen, Kristiansand, Bergen Stavanger, Trondheim og Tromsø
  • Distrikt 3: Landet forøvrig

Les mer om forsikringen.

Reiseforsikring

Prisen på reiseforsikringen avhenger både av alder og hvor du bor.

Dette er de gjeldende prisene:

Storby   
Alder 1 person Familie
Under 30 år 840 1 500
30-66 år 1128 1 728
67 år + 2 136 3 360
Distrikt    
Alder 1 person Familie
Under 30 år 840 1152
30-66 år 900 1404
67 år + 1572 2820

Les mer om forsikringen.

Skadeforsikring

Medlemmer får 20 prosent rabatt på individuelle skadeforsikringer, uavhengig av antall, altså 2 til 10 prosentpoeng over det alle får. Men bilforsikring gir altså 36 prosent rabatt.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring