Dette er Teknas forsikringsordninger.

Medlemmer kan tegne disse forsikringene:

  • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Kollektiv avtale ulykkesforsikring
  • Rabattavtale sykdomsforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Kollektiv avtale behandlingsforsikring
  • Rabattavtale skadeforsikringer

Forsikringene er i Gjensidige.

Dødsfallsforsikring

Dødsfallsforsikringen kan tegnes med 11 G, med mulighet for dobling. Det kan også tegnes de samme beløpene på ektefelle/samboer.

Forsikringssummen for medforsikrede kan dobles senest det år medforsikrede fyller 45 år, forutsatt at forsikringssummen for deg som medlem også er/blir doblet.

Dødsfallsforsikringen nedtrappes med 0,5 G fra fylte 50 år. Forsikringen opphører ved fylte 70 år.

I tillegg til dekningen på 22 G kan det tegnes en tilleggsdekning på 18 G. Samlet forsikringssum kan dermed bli 40 G. Prisen på dette er summen av 22 G pluss 18G.

Dette er prisene i 2017:

Priser dekning 11 G
Alder Medlem Medforsikret
18–30 168 125
31–35 195 152
36–40 310 240
41–45 552 384
46–50 950 614
51–55 1 434 893
56–60 1 901 1 180
61–65 2 708 1 646
66–70 3 862 2 335
  Priser dekning 22 G
Alder Medlem Medforsikret
18–30 336 250
31–35 390 304
36–40 620 480
41–45 1 104 768
46–50 1 900 1 228
51–55 2 868 1 786
56–60 3 802 2 360
61–65 5 416 3 292
66–70 7 724 4 670
  Priser dekning 40 G
Alder Medlem Medforsikret
18–30 611 403
31–35 710 490
36–40 1 127 775
41–45 2 008 1 240
46–50 3 455 1 983
51–55 5 217 2 884
56–60 6 915 3 810
61–65 9 847 5 312
66–70 14 043 7 536

Uføreforsikring

Med Uføreforsikring Pluss får du erstatning etter 12 måneders sykdom. Etter dette får du 1 prosent av forsikringssummen forskuttert. Ved minst 50 prosent varig uførhet i 24 måneder, gir Uføreforsikring Pluss en engangsutbetaling som tilsvarer forsikringssummen minus det du eventuelt har fått i forskudd.

Du kan tegne 11 G og 22 G i uføreforsikring. I tillegg kan du legge til en toppdekning på 8 G. Du kan også kombinere 11 G og 8 G.

Forsikringen kan tegnes av personer som er under 50 år. Forsikringsutbetalingene trappes ned fra fylte 50 år.

Dette er prisene for 2017:

Uføreforsikringer
Priser dekning 11 G
Uføreforsikring ordinær
Alder Medlem Medforsikret
18–30 504 637
31–35 832 984
36–40 1 290 1 527
41–45 2 085 2 561
46–50 3 412 4 344
51–55 4 956 6 316
56–60 6 520 8 477
Priser dekning 22 G
Alder Medlem Medforsikret
18–30 1 008 1 274
31–35 1 664 1 968
36–40 2 580 3 054
41–45 4 170 5 122
46–50 6 824 8 688
51–55 9 912 12 632
56–60 13 040 16 954
Priser dekning 8 G
Toppdekning
Alder Medlem Medforsikret
18–30 377 475
31–35 621 734
36–40 963 1 140
41–45 1 560 1 914
46–50 2 549 3 224
51–55 3 704 4 712
56–60 4 872 6 335

 

Det er også mulighet for å tegne tilleggsforsikring med uførekapital. Dette er nødvendig bare hvis 30 G ikke er tilstrekkelig. Denne utbetales som en engangserstatning ved minst 50 prosent arbeidsuførhet, der uførheten har vart minst to år sammenhengende.

Ulykkesforsikring

Utbetalt erstatning avhenger av invaliditetsgrad og familiesammensetning på skadetidspunktet.

Dekningsomfanget under koster 705 kroner per år. Halv dekning koster 484 kroner.

  Medlem Ektefelle/ samboer Barn
Enslig 4 053 060    
Enslig med barn 2 702 040   1 801 360
Ektefelle/­samboer 2 026 530 2 026 530  
Ektefelle/­samboer med barn 1 351 020 1 351 020 1 767 400

Les mer om ulykkesforsikringen.

Innboforsikring

Medlemmer kan tegne en kollektiv innboforsikring med en rekke forskjellige innbosummer fra 500.000 kroner til 3 millioner kroner. Prisen avhenger av hvilket distrikt du bor i. Ordinær egenandel er 3000 kroner.

Dette er prisene:

Sum  Distrikt 1  Distrikt 2  Distrikt 3
   500 000 973 834 666
   750 000 1 219 1 047 840
 1 000 000 1 463 1 259 1 012
 1 500 000 1 912 1 644 1 325
 2 000 000 2 384 2 043 1 638
 2 500 000 2 855 2 439 1 949
 3 000 000 3 326 2 836 2 260

 Dette er distriktsinndelingen:

  • Distrikt 1: Oslo
  • Distrikt 2: Asker, Bærum, Ski, Oppegård, Nesodden, Lørenskog, Skedsmo, Drammen, Kristiansand, Bergen Stavanger, Trondheim og Tromsø
  • Distrikt 3: Landet forøvrig

Behandlingsforsikring

Tekna Behandlingsforsikring Pluss gir undersøkelse, sykehusinnleggelse og annen behandling innen 14 dager.

Det er samme priser som gjelder for ektefelle/samboer som for medlem. Dette er prisene:

Alder Pris
18-30 år 1 002
31-35 år 1 454
36-40 år 1 796
41-45 år 2 023
46-50 år 2 356
51-55 år 2 798
56-60 år 3 456
61-65 år 4 932
66-70 år 7 801

Les mer om behandlingsforsikringen.

Skadeforsikring

16 prosent rabatt om du har én eller to forsikringer 20 prosent rabatt om du har tre eller flere forsikringer.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Kritisk sykdom

Innboforsikring

Reiseforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.

Informasjon fra Tekna

Les mer om forsikringene her.