Dette er Teknas forsikringsordninger.

Medlemmer kan tegne disse forsikringene:

  • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Kollektiv avtale ulykkesforsikring
  • Rabattavtale sykdomsforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Kollektiv avtale behandlingsforsikring
  • Rabattavtale skadeforsikringer

Forsikringene er i Gjensidige.

Dødsfallsforsikring

Dødsfallsforsikringen kan tegnes med 11 G, 22 G, 33 G, eller 44 G. Det kan også tegnes de samme beløpene på ektefelle/samboer.

Dødsfallsforsikringen nedtrappes med 0,5 G fra fylte 50 år (forholdsmessig mer ved høyere beløp). Forsikringen opphører ved fylte 75 år.

Dette er prisene i 2021:

Alder  11 G 22 G 33 G 44 G
25 år 153 306 459 612
30 år 200 400 600 800
35 år 279 558 837 1 116
40 år 410 820 1 230 1 640
45 år 628 1 256 1 884 2 512
50 år 992 1 984 2 976 3 968
55 år 1 306 2 612 3 918 5 224
60 år 1 658 3 316 4 974 6 632
65 år 2 336 4 672 7 008 9 344
69 år 3 026 6 052 9 078 12 104

Prisene for medforsikret:

Alder  11 G 22 G 33 G 44 G
25 år 114 228 342 456
30 år 147 294 441 588
35 år 204 408 612 816
40 år 297 594 891 1 188
45 år 453 906 1 359 1 812
50 år 710 1 420 2 130 2 840
55 år 933 1 866 2 799 3 732
60 år 1 182 2 364 3 546 4 728
65 år 1 664 3 328 4 992 6 656
69 år 2 154 4 308 6 462 8 616

Uføreforsikring

Med Uføreforsikring Pluss får du erstatning etter 12 måneders sykdom. Etter dette får du 1 prosent av forsikringssummen forskuttert. Ved minst 50 prosent varig uførhet i 24 måneder, gir Uføreforsikring Pluss en engangsutbetaling som tilsvarer forsikringssummen minus det du eventuelt har fått i forskudd.

Du kan tegne 11 G, 22 G, og 33 G i uføreforsikring.

Forsikringen kan tegnes av personer som er under 55 år. Forsikringsutbetalingene trappes ned fra fylte 50 år.

Dette er prisene for 2021:

Alder  11 G 22 G 33 G
25 år 481 962 1 443
30 år 731 1 462 2 193
35 år 1 083 2 166 3 249
40 år 1 742 3 484 5 226
45 år 2 879 5 758 8 637
50 år 4 763 9 526 14 289
54 år 6 105 12 210 18 315

Prisene for medforsikret:

Alder  11 G 22 G 33 G
25 år 641 1 282 1 923
30 år 980 1 960 2 940
35 år 1 561 3 122 4 683
40 år 2 544 5 088 7 632
45 år 4 215 8 430 12 645
50 år 7 052 14 104 21 156
54 år 9 137 18 274 27 411

Ulykkesforsikring

Utbetalt erstatning avhenger av invaliditetsgrad og familiesammensetning på skadetidspunktet.

Dekningsomfanget under koster 764 kroner per år. H

  Medlem Ektefelle/ samboer Barn
Enslig 4 493 610    
Enslig med barn 2 995 740   1 997 160
Ektefelle/­samboer 2 246 805 2 246 805  
Ektefelle/­samboer med barn 1 497 870 1 497 870 1 997 160

Les mer om ulykkesforsikringen.

Bilforsikring

Medlemmer får 36 prosent rabatt.

Innboforsikring

Medlemmer kan tegne en kollektiv innboforsikring med en rekke forskjellige innbosummer fra 500.000 kroner til 3 millioner kroner. Prisen avhenger av hvilket distrikt du bor i. Ordinær egenandel er 3000 kroner.

Dette er prisene:

Sum Sone 1 Sone 2 Sone 3
   500 000 1 102 858 685
   750 000 1 254 1 077 863
 1 000 000 1 505 1 295 1 040
 1 500 000 1 967 1 691 1 362
 2 000 000 2 451 2 100 1 683
 2 500 000 2 936 2 507 2 003
 3 000 000 3 419 2 915 2 322

 Dette er distriktsinndelingen:

  • Distrikt 1: Oslo
  • Distrikt 2: Asker, Bærum, Ski, Oppegård, Nesodden, Lørenskog, Skedsmo, Drammen, Kristiansand, Bergen Stavanger, Trondheim og Tromsø
  • Distrikt 3: Landet forøvrig

Les mer om forsikringen.

Reiseforsikring

Prisen på reiseforsikringen avhenger både av alder og hvor du bor.

Dette er de gjeldende prisene:

Storby   
Alder 1 person Familie
Under 30 år 840 1 500
30-66 år 1128 1 728
67 år + 2 136 3 360
Distrikt    
Alder 1 person Familie
Under 30 år 840 1152
30-66 år 900 1404
67 år + 1572 2820

Les mer om forsikringen.

Skadeforsikring

Medlemmer får 20 prosent rabatt på individuelle skadeforsikringer, uavhengig av antall. 

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring