Dette er Teknas forsikringsordninger.

Medlemmer kan tegne disse forsikringene:

  • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Kollektiv avtale ulykkesforsikring
  • Rabattavtale sykdomsforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Kollektiv avtale behandlingsforsikring
  • Rabattavtale skadeforsikringer

Forsikringene er i Gjensidige.

Dødsfallsforsikring

Dødsfallsforsikringen kan tegnes med 11 G, med mulighet for dobling. Det kan også tegnes de samme beløpene på ektefelle/samboer.

Forsikringssummen for medforsikrede kan dobles senest det år medforsikrede fyller 45 år, forutsatt at forsikringssummen for deg som medlem også er/blir doblet.

Dødsfallsforsikringen nedtrappes med 0,5 G fra fylte 50 år. Forsikringen opphører ved fylte 70 år.

I tillegg til dekningen på 22 G kan det tegnes en tilleggsdekning på 18 G. Samlet forsikringssum kan dermed bli 40 G. Prisen på dette er summen av 22 G pluss 18G.

Dette er prisene i 2018:

Priser dekning 11 G
Alder Medlem Medforsikret
18–30 149 118
31–35 171 136
36–40 272 218
41–45 447 355
46–50 733 580
51–55 1 095 824
56–60 1 508 1 041
61–65 2 120 1 364
66–70 3 001 1 860
Priser dekning 22 G
Alder Medlem Medforsikret
18–30 298 236
31–35 342 272
36–40 544 436
41–45 894 710
46–50 1 466 1 160
51–55 2 190 1 648
56–60 3 016 2 082
61–65 4 240 2 728
66–70 6 002 3 720
Priser dekning 40 G
Alder Medlem Medforsikret
18–30 542 403
31–35 710 490
36–40 989 775
41–45 2 008 1 240
46–50 2 665 1 983
51–55 5 217 2 884
56–60 6 915 3 810
61–65 7 709 5 312
66–70 14 043 7 536

Uføreforsikring

Med Uføreforsikring Pluss får du erstatning etter 12 måneders sykdom. Etter dette får du 1 prosent av forsikringssummen forskuttert. Ved minst 50 prosent varig uførhet i 24 måneder, gir Uføreforsikring Pluss en engangsutbetaling som tilsvarer forsikringssummen minus det du eventuelt har fått i forskudd.

Du kan tegne 11 G og 22 G i uføreforsikring. I tillegg kan du legge til en toppdekning på 8 G. Du kan også kombinere 11 G og 8 G.

Forsikringen kan tegnes av personer som er under 50 år. Forsikringsutbetalingene trappes ned fra fylte 50 år.

Dette er prisene for 2018:

Priser dekning 11 G
Uføreforsikring ordinær
Alder Medlem Medforsikret
18–30 504 637
31–35 832 984
36–40 1 290 1 527
41–45 2 085 2 561
46–50 3 412 4 344
51–55 4 956 6 316
56–60 6 520 8 477
Priser dekning 22 G
Alder Medlem Medforsikret
18–30 1 008 1 274
31–35 1 664 1 968
36–40 2 580 3 054
41–45 4 170 5 122
46–50 6 824 8 688
51–55 9 912 12 632
56–60 13 040 16 954
Priser dekning 30 G
Toppdekning
Alder Medlem Medforsikret
18–30 1 385 1 749
31–35 2 285 2 702
36–40 3 543 4 194
41–45 5 730 7 036
46–50 9 373 11 932
51–55 13 616 17 344

 

Ulykkesforsikring

Utbetalt erstatning avhenger av invaliditetsgrad og familiesammensetning på skadetidspunktet.

Dekningsomfanget under koster 705 kroner per år. Halv dekning koster 484 kroner.

Medlem Ektefelle/ samboer Barn
Enslig 4 053 060
Enslig med barn 2 702 040 1 801 360
Ektefelle/­samboer 2 026 530 2 026 530
Ektefelle/­samboer med barn 1 351 020 1 351 020 1 767 400

Les mer om ulykkesforsikringen.

Innboforsikring

Medlemmer kan tegne en kollektiv innboforsikring med en rekke forskjellige innbosummer fra 500.000 kroner til 3 millioner kroner. Prisen avhenger av hvilket distrikt du bor i. Ordinær egenandel er 3000 kroner.

Dette er prisene:

Sum  Distrikt 1  Distrikt 2  Distrikt 3
   500 000 973 834 666
   750 000 1 219 1 047 840
 1 000 000 1 463 1 259 1 012
 1 500 000 1 912 1 644 1 325
 2 000 000 2 384 2 043 1 638
 2 500 000 2 855 2 439 1 949
 3 000 000 3 326 2 836 2 260

 Dette er distriktsinndelingen:

  • Distrikt 1: Oslo
  • Distrikt 2: Asker, Bærum, Ski, Oppegård, Nesodden, Lørenskog, Skedsmo, Drammen, Kristiansand, Bergen Stavanger, Trondheim og Tromsø
  • Distrikt 3: Landet forøvrig

Les mer om forsikringen.

Reiseforsikring

Prisen på reiseforsikringen avhenger både av alder og hvor dy bor.

Dette er de gjeldende prisene:

Storby   
Alder 1 person Familie
Under 30 år 720 1 300
30-66 år 970 1 500
67 år + 1 850 2 920
Distrikt    
Alder 1 person Familie
Under 30 år  720  1 000
30-66 år  780  1 215
67 år +  1 360  2 450

Les mer om forsikringen.

Tannhelseforsikring

Medlemmene får rabatt på tannhelseforsikringen fra Norsk Tannhelseforsikringene.

Dette er prisene:

Alder Pris Normal-pris
18-29 561 780
30-49 1275 1860
50-69 2040 2400

Gjennom Tekna prises det etter alder. I Norsk Tannhelseforsikring heter de tilsvarende dekningene Perle, Gull, og Platina.

Les mer om forsikringen.

Skadeforsikring

16 prosent rabatt om du har én eller to forsikringer 20 prosent rabatt om du har tre eller flere forsikringer.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Kritisk sykdom

Innboforsikring

Reiseforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.

Informasjon fra Tekna

Les mer om forsikringene her.