Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Norsk Journalistlags forsikringsordninger.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Grunnforsikring i medlemskapet
 • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
 • Kollektiv avtale uføreforsikring
 • Kollektiv avtale barneforsikring
 • Kollektiv avtale behandlingsforsikring
 • Kollektiv avtale sykdomsforsikring
 • Kollektiv avtale innboforsikring
 • Kollektiv avtale reiseforsikring
 • Rabattavtale skadeforsikring

Alle forsikringene leveres av Tryg Forsikring. Unntaket er behandlingsforsikringen (helseforsikringen) som leveres av Vertikal Helse.

Grunnforsikring

Alle medlemmer i NJ har en Grunnforsikring som gir 1 G ved dødsfall.

Personforsikringspakken

Personforsikringspakken består av tre forsikringer med disse forsikringssummene:

Forsikring Sum
Dødsfall 500 000
Kritisk sykdom 100 000
Ulykke 1 000 000

Forsikringspakken koster 2.338 kroner per år.

Les mer om forsikringen.

Dødsfallsforsikring

NJ har en kollektiv avtale på dødsfallsforsikring, der medlemmene kan velge mellom 12 G, 24 G, eller 36 G.

Erstatningen trappes ned med 0,4 G per år når du er mellom 51-60 år, og deretter 0,2 G per år fra 61-70 år. For dekning 24G og 36G henholdsvis dobles og tredobles nedtrappingen.

Ektefelle/samboer/partner kan medforsikres.

Slik er prisene:

Alder 12 G 24 G 36 G
t.o.m. 30 215 430 645
31-35 215 430 645
36-40 406 812 1 218
41-45 982 1 964 2 946
46-50 1 676 3 352 5 028
51-55 2 446 4 892 7 338
56-60 3 126 6 252 9 378
61-65 4 807 9 614 14 421

Prisene for medforsikret:

Alder 12 G 24 G 36 G
t.o.m. 30 204 408 612
31-35 204 408 612
36-40 386 772 1 158
41-45 935 1 870 2 805
46-50 1 596 3 192 4 788
51-55 2 329 4 658 6 987
56-60 2 977 5 954 8 931
61-65 4 579 9 158 13 737

Les mer om forsikringen.

Uføreforsikringer

Forsikringssummen for uføreforsikringen kan kjøpes som 12 G, 24 G, eller 36 G. 

Erstatningen trappes ned med 0,4 G per år når du er mellom 51-60 år. For dekning 24G og 36G henholdsvis dobles og tredobles nedtrappingen.

Ektefeller/samboere/partner kan også forsikres til samme pris.

Uføreerstatning utbetales som en engangserstatning dersom du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Retten til uføreerstatning inntrer også dersom forsikrede har mottatt minst 50 prosent arbeidsavklaringspenger i minst 36 måneder sammenhengende, og er tilstått minst 50 prosent arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder, direkte etter nevnte 36-måneders periode.

Slik er prisene for 12 G, 24 G, og 36 G.

Alder 12 G 24 G 36 G
t.o.m. 30 1 730 3 460 5 190
31-35 1 730 3 460 5 190
36-40 2 853 5 706 8 559
41-45 3 078 6 156 9 234
46-50 5 494 10 988 16 482
51-55 7 793 15 586 23 379
56-60 11 183 22 366 33 549

Les mer om forsikringen.

Barneforsikring

NJ har en kollektiv avtale på barneforsikring. Den kan etableres fra de er tre måneder til de er 18 år, og kan gjelde til de er 26 år. Prisen er 2.944 kroner per barn.

Forsikringen gir blant annet erstatning hvis barnet blir ufør, medisinsk invalid som følge av en ulykke eller en sykdom. Ved 100 prosent invaliditet er erstatningen 2 millioner kroner.

Les mer om forsikringen.

Behandlingsforsikring / Helseforsikring

NJ har en kollektiv behandlingsforsikring (helseforsikring). Prisen er 8.467 kroner per år for alle aldre.

Dette dekkes:

 • Spesialistkonsultasjon innen 10 dager
 • Garantert operasjon/behandling innen 20 dager
 • Oppfølging hele veien
 • Dekning av alle kostnader til behandling, reise og opphold
 • Eget pasientombud
 • Inntil kr 2 mill i forsikringssum per skadetilfelle

Les mer om forsikringen.

Kritisk sykdom

NJ har en kollektiv avtale på Kritisk sykdom. Det kan kjøpes dekning fra 1 G til 7 G, både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Dette er prisene per G (118.620 kroner) per år:

Alder Pris
Tom 30 år 294
31 – 35 år 328
36 – 40 år 421
41 – 45 år 654
46 – 50 år 904
51 – 55 år 1 348
56 – 60 år 2 019
61 – 67 år 2 904

Les mer om sykdomsforsikringen.

Innboforsikring

Du kan velge mellom fire forskjellige dekningsbeløp.

Egenandelen er 3.000 kroner.

Prisen avhenger av hvilket distrikt du bor i.

Beløp Sone 1 Sone 2 Sone 3
500 000 1 577 1 006 785
1 500 000 2 441 1 602 1 364
2 000 000 2 939 1 921 1 633
3 000 000 3 372 2 372 2 019

Sone 1: Oslo

Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim

Sone 3: Resten av landet.

Les mer om forsikringen.

Reiseforsikring

NJs reiseforsikring dekker deg over hele verden på enkeltreiser inntil 90 dager. Du kan også kjøpe familiedekning som forsikrer ektefelle, samboer, partner og barn ut det året de fyller 21 år.

Pris for familie er 2.514 kroner. Pris for enslige er 1.998 kroner.

Les mer om reiseforsikringen.

Skadeforsikringer

På andre skadeforsikringer 7 prosent ekstra rabatt på skadeforsikringer ved kjøp av to eller flere forsikringer.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring