Dette er Norsk Journalistlags forsikringsordninger.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Grunnforsikring i medlemskapet
 • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
 • Kollektiv avtale uføreforsikring
 • Kollektiv avtale barneforsikring
 • Kollektiv avtale behandlingsforsikring
 • Kollektiv avtale sykdomsforsikring
 • Kollektiv avtale innboforsikring
 • Kollektiv avtale reiseforsikring
 • Rabattavtale skadeforsikring

Alle forsikringene leveres av Tryg Forsiking. Unntaket er behandlingsforsikringen (helseforsikringen) som leveres av Vertikal Helse.

Grunnforsikring

Alle medlemmer i NJ har en Grunnforsikring som gir 1 G ved dødsfall.

Personforsikringspakken

Personforsikringspakken består av tre forsikrner med disse forsikringssummene:

Forsikring Sum
Dødsfall 500 000
Kritisk sykdom 100 000
Ulykke 1 000 000

Les mer om forsikringen.

Dødsfallsforsikring

NJ har en kollektiv avtale på dødsfallsforsikring, der medlemmene kan velge mellom 12 G, 24 G, eller 36 G.

Erstatningen trappes ned med 0,4 G per år når du er mellom 51-60 år, og deretter 0,2 G per år fra 61-70 år. For dekning 24G og 36G henholdsvis dobles og tredobles nedtrappingen.

Ektefelle/samboer/partner kan medforsikres.

Slik er prisene:

Alder 12 G 24 G 36 G
t.o.m. 30 193 386 579
31-35 193 386 579
36-40 364 728 1 092
41-45 880 1 760 2 640
46-50 1 504 3 008 4 512
51-55 2 196 4 392 6 588
56-60 2 807 5 614 8 421
61-65 4 315 8 630 12 945
66-70 8 849 17 698 26 547

 

Prisene for medforsikret:

Alder 12 G 24 G 36 G
t.o.m. 30 184 368 552
31-35 184 368 552
36-40 346 692 1 038
41-45 839 1 678 2 517
46-50 1 434 2 868 4 302
51-55 2 092 4 184 6 276
56-60 2 673 5 346 8 019
61-65 4 110 8 220 12 330
66-70 8 427 16 854 25 281

Uføreforsikringer

Forsikringssummen for uføreforsikringen kan kjøpes som 12 G, 24 G, eller 36 G. 

Erstatningen trappes ned med 0,4 G per år når du er mellom 51-60 år. For dekning 24G og 36G henholdsvis dobles og tredobles nedtrappingen.

Ektefeller/samboere/partner kan også forsikres til samme pris.

Uføreerstatning utbetales som en engangserstatning dersom du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Retten til uføreerstatning inntrer også dersom forsikrede har mottatt minst 50 prosent arbeidsavklaringspenger i minst 36 måneder sammenhengende, og er tilstått minst 50 prosent arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder, direkte etter nevnte 36-måneders periode.

Slik er prisene for 12 G, 24 G, og 36 G.

Alder 12 G 24 G 36 G
t.o.m. 30 1 184 2 368 3 552
31-35 1 184 2 368 3 552
36-40 1 954 3 908 5 862
41-45 2 107 4 214 6 321
46-50 3 762 7 524 11 286
51-55 5 335 10 670 16 005
56-60 7 655 15 310 22 965

Les mer om forsikringen.

Barneforsikring

NJ har en kollektiv avtale på barneforsikring. Den kan etableres fra de er tre måneder til de er 18 år, og kan gjelde til de er 26 år. Prisen er 1.773 kroner.

Forsikringen gir blant annet erstatning hvis barnet blir ufør, medisinsk invalid som følge av en ulykke eller en sykdom. Ved 100 prosent invaliditet er erstatningen 2 millioner kroner.

Les mer om forsikringen.

Behandlingsforsikring / Helseforsikring

NJ har en kollektiv behandlingsforsikring (helseforsikring). Prisen er 2.559 kroner per år.

Dette dekkes:

 • Spesialistkonsultasjon innen 10 dager
 • Garantert operasjon/behandling innen 20 dager
 • Oppfølging hele veien
 • Dekning av alle kostnader til behandling, reise og opphold
 • Eget pasientombud
 • Inntil kr 2 mill i forsikringssum per skadetilfelle

Les mer om forsikringen.

Kritisk sykdom

NJ har en kollektiv avtale på Kritisk sykdom. Det kan kjøpes dekning fra 1 G til 7 G, både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Dette er prisene per G (92.576 kroner) per år:

Alder Pris
Tom 30 år 172
31 – 35 år 192
36 – 40 år 246
41 – 45 år 349
46 – 50 år 527
51 – 55 år 786
56 – 60 år 1 177
61 – 67 år 1 694

Les mer om sykdomsforsikringen.

Innboforsikring

Du kan velge mellom fire forskjellige dekningsbeløp.

Egenandelen er 3.000 kroner.

Prisen avhenger av hvilket distrikt du bor i.

Beløp Sone 1 Sone 2 Sone 3
500 000 1 685 1 077 911
1 500 000 2 124 1 534 1 286
2 000 000 2 638 1 717 1 456
3 000 000 3 027 2 130 1 803

Sone 1: Oslo

Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog , Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim

Sone 3: Resten av landet.

Les mer om forsikringen.

Reiseforsikring

NJs reiseforsikring dekker deg over hele verden på enkeltreiser inntil 90 dager. Du kan også kjøpe familiedekning som forsikrer ektefelle, samboer, partner og barn ut det året de fyller 21 år.

Pris for familie er 1.396 kroner. Pris for enslige er 1.110 kroner.

Les mer om reiseforsikringen.

Skadeforsikringer

På andre skadeforsikringer 5 prosent ekstra rabatt på skadeforsikringer ved kjøp av to eller flere forsikringer.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Behandlingsforsikring

Kritisk sykdom

Innboforsikring

Reiseforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.

Andre eksterne nettsider:

Les mer om forsikringene her.

Last ned NJs forsikringsbrosjyre