Dette er Norsk Journalistlags forsikringsordninger.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Grunnforsikring i medlemskapet
 • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
 • Kollektiv avtale uføreforsikring
 • Kollektiv avtale barneforsikring
 • Kollektiv avtale behandlingsforsikring
 • Kollektiv avtale sykdomsforsikring
 • Kollektiv avtale innboforsikring
 • Kollektiv avtale reiseforsikring
 • Rabattavtale skadeforsikring

Alle forsikringene leveres av Tryg Forsiking. Unntaket er behandlingsforsikringen (helseforsikringen) som leveres av Vertikal Helse.

Grunnforsikring

Alle medlemmer i NJ har en Grunnforsikring som gir 1 G ved dødsfall.

Personforsikringspakken

Personforsikringspakken består av tre forsikringer med disse forsikringssummene:

Forsikring Sum
Dødsfall 500 000
Kritisk sykdom 100 000
Ulykke 1 000 000

Forsikringspakken koster 2.148 kroner per år.

Les mer om forsikringen.

Dødsfallsforsikring

NJ har en kollektiv avtale på dødsfallsforsikring, der medlemmene kan velge mellom 12 G, 24 G, eller 36 G.

Erstatningen trappes ned med 0,4 G per år når du er mellom 51-60 år, og deretter 0,2 G per år fra 61-70 år. For dekning 24G og 36G henholdsvis dobles og tredobles nedtrappingen.

Ektefelle/samboer/partner kan medforsikres.

Slik er prisene:

Alder 12 G 24 G 36 G
t.o.m. 30 200 400 600
31-35 200 400 600
36-40 377 754 1 131
41-45 911 1 822 2 733
46-50 1 557 3 114 4 671
51-55 2 273 4 546 6 819
56-60 2 905 5 810 8 715
61-65 4 465 8 930 13 395
66-70 9 156 18 312 27 468

 

Prisene for medforsikret:

Alder 12 G 24 G 36 G
t.o.m. 30 190 380 570
31-35 190 380 570
36-40 359 718 1 077
41-45 869 1 738 2 607
46-50 1 483 2 966 4 449
51-55 2 164 4 328 6 492
56-60 2 765 5 530 8 295
61-65 4 254 8 508 12 762
66-70 8 179 16 358 24 537

Uføreforsikringer

Forsikringssummen for uføreforsikringen kan kjøpes som 12 G, 24 G, eller 36 G. 

Erstatningen trappes ned med 0,4 G per år når du er mellom 51-60 år. For dekning 24G og 36G henholdsvis dobles og tredobles nedtrappingen.

Ektefeller/samboere/partner kan også forsikres til samme pris.

Uføreerstatning utbetales som en engangserstatning dersom du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Retten til uføreerstatning inntrer også dersom forsikrede har mottatt minst 50 prosent arbeidsavklaringspenger i minst 36 måneder sammenhengende, og er tilstått minst 50 prosent arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder, direkte etter nevnte 36-måneders periode.

Slik er prisene for 12 G, 24 G, og 36 G.

Alder 12 G 24 G 36 G
t.o.m. 30 1 225 2 450 3 675
31-35 1 225 2 450 3 675
36-40 2 021 4 042 6 063
41-45 2 180 4 360 6 540
46-50 3 892 7 784 11 676
51-55 5 520 11 040 16 560
56-60 7 921 15 842 23 763

Les mer om forsikringen.

Barneforsikring

NJ har en kollektiv avtale på barneforsikring. Den kan etableres fra de er tre måneder til de er 18 år, og kan gjelde til de er 26 år. Prisen er 1.873 kroner.

Forsikringen gir blant annet erstatning hvis barnet blir ufør, medisinsk invalid som følge av en ulykke eller en sykdom. Ved 100 prosent invaliditet er erstatningen 2 millioner kroner.

Les mer om forsikringen.

Behandlingsforsikring / Helseforsikring

NJ har en kollektiv behandlingsforsikring (helseforsikring). Prisen er 2.916 kroner per år.

Dette dekkes:

 • Spesialistkonsultasjon innen 10 dager
 • Garantert operasjon/behandling innen 20 dager
 • Oppfølging hele veien
 • Dekning av alle kostnader til behandling, reise og opphold
 • Eget pasientombud
 • Inntil kr 2 mill i forsikringssum per skadetilfelle

Les mer om forsikringen.

Kritisk sykdom

NJ har en kollektiv avtale på Kritisk sykdom. Det kan kjøpes dekning fra 1 G til 7 G, både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Dette er prisene per G (96.883 kroner) per år:

Alder Pris
Tom 30 år 172
31 – 35 år 192
36 – 40 år 246
41 – 45 år 349
46 – 50 år 527
51 – 55 år 786
56 – 60 år 1 177
61 – 67 år 1 694

Les mer om sykdomsforsikringen.

Innboforsikring

Du kan velge mellom fire forskjellige dekningsbeløp.

Egenandelen er 3.000 kroner.

Prisen avhenger av hvilket distrikt du bor i.

Beløp Sone 1 Sone 2 Sone 3
500 000 1 740 1 116 945
1 500 000 2 189 1 584 1 331
2 000 000 2 716 1 771 1 504
3 000 000 3 114 2 195 1 860

Sone 1: Oslo

Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog , Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim

Sone 3: Resten av landet.

Les mer om forsikringen.

Reiseforsikring

NJs reiseforsikring dekker deg over hele verden på enkeltreiser inntil 90 dager. Du kan også kjøpe familiedekning som forsikrer ektefelle, samboer, partner og barn ut det året de fyller 21 år.

Pris for familie er 1.651 kroner. Pris for enslige er 1.312 kroner.

Les mer om reiseforsikringen.

Skadeforsikringer

På andre skadeforsikringer 5 prosent ekstra rabatt på skadeforsikringer ved kjøp av to eller flere forsikringer.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Behandlingsforsikring

Kritisk sykdom

Innboforsikring

Reiseforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.

Andre eksterne nettsider:

Les mer om forsikringene her.