Dette er Norsk Journalistlags forsikringsordninger.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Grunnforsikring i medlemskapet
 • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
 • Kollektiv avtale uføreforsikring
 • Kollektiv avtale barneforsikring
 • Kollektiv avtale behandlingsforsikring
 • Kollektiv avtale sykdomsforsikring
 • Kollektiv avtale innboforsikring
 • Kollektiv avtale reiseforsikring
 • Rabattavtale skadeforsikring

Alle forsikringene leveres av Tryg Forsikring. Unntaket er behandlingsforsikringen (helseforsikringen) som leveres av Vertikal Helse.

Grunnforsikring

Alle medlemmer i NJ har en Grunnforsikring som gir 1 G ved dødsfall.

Personforsikringspakken

Personforsikringspakken består av tre forsikringer med disse forsikringssummene:

Forsikring Sum
Dødsfall 500 000
Kritisk sykdom 100 000
Ulykke 1 000 000

Forsikringspakken koster 2.148 kroner per år.

Les mer om forsikringen.

Dødsfallsforsikring

NJ har en kollektiv avtale på dødsfallsforsikring, der medlemmene kan velge mellom 12 G, 24 G, eller 36 G.

Erstatningen trappes ned med 0,4 G per år når du er mellom 51-60 år, og deretter 0,2 G per år fra 61-70 år. For dekning 24G og 36G henholdsvis dobles og tredobles nedtrappingen.

Ektefelle/samboer/partner kan medforsikres.

Slik er prisene:

Alder 12 G 24 G 36 G
t.o.m. 30 191 382 573
31-35 191 382 573
36-40 360 720 1 080
41-45 871 1 742 2 613
46-50 1 588 3 176 4 764
51-55 2 172 4 344 6 516
56-60 2 775 5 550 8 325
61-65 4 267 8 534 12 801
66-70 8 749 17 498 26 247

Prisene for medforsikret:

Alder 12 G 24 G 36 G
t.o.m. 30 181 362 543
31-35 181 362 543
36-40 343 686 1 029
41-45 830 1 660 2 490
46-50 1 417 2 834 4 251
51-55 2 068 4 136 6 204
56-60 2 642 5 284 7 926
61-65 4 064 8 128 12 192
66-70 8 332 16 664 24 996

Uføreforsikringer

Forsikringssummen for uføreforsikringen kan kjøpes som 12 G, 24 G, eller 36 G. 

Erstatningen trappes ned med 0,4 G per år når du er mellom 51-60 år. For dekning 24G og 36G henholdsvis dobles og tredobles nedtrappingen.

Ektefeller/samboere/partner kan også forsikres til samme pris.

Uføreerstatning utbetales som en engangserstatning dersom du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Retten til uføreerstatning inntrer også dersom forsikrede har mottatt minst 50 prosent arbeidsavklaringspenger i minst 36 måneder sammenhengende, og er tilstått minst 50 prosent arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder, direkte etter nevnte 36-måneders periode.

Slik er prisene for 12 G, 24 G, og 36 G.

Alder 12 G 24 G 36 G
t.o.m. 30 1 171 2 342 3 513
31-35 1 171 2 342 3 513
36-40 1 931 3 862 5 793
41-45 2 083 4 166 6 249
46-50 3 719 7 438 11 157
51-55 5 275 10 550 15 825
56-60 7 569 15 138 22 707

Les mer om forsikringen.

Barneforsikring

NJ har en kollektiv avtale på barneforsikring. Den kan etableres fra de er tre måneder til de er 18 år, og kan gjelde til de er 26 år. Prisen er 1.773 kroner.

Forsikringen gir blant annet erstatning hvis barnet blir ufør, medisinsk invalid som følge av en ulykke eller en sykdom. Ved 100 prosent invaliditet er erstatningen 2 millioner kroner.

Les mer om forsikringen.

Behandlingsforsikring / Helseforsikring

NJ har en kollektiv behandlingsforsikring (helseforsikring). Prisen er 3.234 kroner per år.

Dette dekkes:

 • Spesialistkonsultasjon innen 10 dager
 • Garantert operasjon/behandling innen 20 dager
 • Oppfølging hele veien
 • Dekning av alle kostnader til behandling, reise og opphold
 • Eget pasientombud
 • Inntil kr 2 mill i forsikringssum per skadetilfelle

Les mer om forsikringen.

Kritisk sykdom

NJ har en kollektiv avtale på Kritisk sykdom. Det kan kjøpes dekning fra 1 G til 7 G, både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Dette er prisene per G (98.858 kroner) per år:

Alder Pris
Tom 30 år 177
31 – 35 år 198
36 – 40 år 253
41 – 45 år 393
46 – 50 år 544
51 – 55 år 811
56 – 60 år 1 213
61 – 67 år 1 746

Les mer om sykdomsforsikringen.

Innboforsikring

Du kan velge mellom fire forskjellige dekningsbeløp.

Egenandelen er 3.000 kroner.

Prisen avhenger av hvilket distrikt du bor i.

Beløp Sone 1 Sone 2 Sone 3
500 000 1 519 968 756
1 500 000 2 363 1 550 1 319
2 000 000 2 843 1 856 1 577
3 000 000 3 259 2 298 1 948

Sone 1: Oslo

Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog , Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim

Sone 3: Resten av landet.

Les mer om forsikringen.

Reiseforsikring

NJs reiseforsikring dekker deg over hele verden på enkeltreiser inntil 90 dager. Du kan også kjøpe familiedekning som forsikrer ektefelle, samboer, partner og barn ut det året de fyller 21 år.

Pris for familie er 1.897 kroner. Pris for enslige er 1.509 kroner.

Les mer om reiseforsikringen.

Skadeforsikringer

På andre skadeforsikringer 5 prosent ekstra rabatt på skadeforsikringer ved kjøp av to eller flere forsikringer.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring