Dette er en oversikt over forsikringsavtalene til NITO.

NITO-medlemmer har tilgang til disse forsikringene:

  • Kollektiv dødsfallsforsikring
  • Kollektiv uføreforsikring
  • Kollektiv ulykkesforsikring
  • Kollektiv innboforsikring
  • Kollektiv innboforsikring fritidsbolig
  • Rabattavtale bilforsikring
  • Rabattavtale reiseforsikring
  • Rabattavtale villaforsikring

Forsikringene er i Tryg Forsikring..

Dødsfallsforsikring

Forsikringen kan kjøpes også for ektefelle/samboer.

Det kan kjøpes på beløp fra 10 G, 20 G, 30 G, og 40 G. Det vil si fra 1.013.510 kroner til 4.054.040 kroner.

Dødsfallsforsikringen opphører ved fylte 75 år.

Priser i 2021 for medlem:

Alder 10G 20G 30G 40G
25 216 432 648 864
30 216 432 648 864
35 300 600 900 1 200
40 492 984 1 476 1 968
45 816 1 632 2 448 3 264

For medforsikret:

Alder 10G 20G 30G 40G
25 168 336 504 672
30 168 336 504 672
35 228 456 684 912
40 372 744 1 116 1 488
45 612 1 224 1 836 2 448

For å få priser over 40 år må du legge inn dine egne data for å få et tilbud.

Uføreforsikring Ekstra

Forsikringen gir erstatning dersom du blir minst 50 prosent sykemeldt/arbeidsufør. Etter 12 måneders sykemelding kan forsikringen gi månedlige forskuddsutbetalinger - inntil en prosent av valgt forsikringssum.

Det kan kjøpes på med tre forskjellige beløp: 10 G, 20 G, og 30 G.

Forsikringen kan kjøpes også for ektefelle/samboer.

Forsikringen gjelder ut det året du fyller 60 år.

Priser 2021:

Alder 10G 20G 30G
25 708 1 416 2 124
30 1 080 2 160 3 240
35 1 332 2 664 3 996
40 2 604 5 208 7 812
45 4 716 9 432 14 148
50 9 027 18 054 27 081

For medforsikret:

Alder 10G 20G 30G
25 816 1 632 2 448
30 1 236 2 472 3 708
35 1 476 2 952 4 428
40 3 072 6 144 9 216
45 5 400 10 800 16 200

Innboforsikring

Den kollektive avtalen har en innbosum på 2.750.000 kroner. Den koster 1.416 kroner i året.

Les mer om denne forsikringen.

Reiseforsikring

Dette er prisene for 2021:

Alder Enslig Familie
Tom. 35 år 756 1 188
36 - 69 948 1 308
70 år og eldre 1 992 3 324

Les mer om reiseforsikringen.

Skadeforsikringer

NITO's medlemmer får en rabatt på 30 prosent (Pluss) fra første forsikring. Normalt er denne rabatten opp til 20 prosent (avhenger av antall forsikringer.

Det kan være visse vilkårsmessige fordeler på noen skadeforsikringer.

Les mer her.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring