Dette er en oversikt over forsikringsavtalene til NITO.

NITO-medlemmer har tilgang til disse forsikringene:

  • Kollektiv dødsfallsforsikring
  • Kollektiv uføreforsikring
  • Kollektiv ulykkesforsikring
  • Kollektiv innboforsikring
  • Kollektiv innboforsikring fritidsbolig
  • Rabattavtale bilforsikring
  • Rabattavtale reiseforsikring
  • Rabattavtale villaforsikring

Forsikringene er i Tryg Forsikring..

Dødsfallsforsikring

Forsikringen kan kjøpes også for ektefelle/samboer.

Det kan kjøpes på beløp fra 10 G, 20 G, 30 G, og 40 G. Det vil si fra 968.830 kroner til 3.875.320 kroner.

Dødsfallsforsikringen opphører ved fylte 75 år.

Priser i 2020 for medlem:

Alder 10G 20G 30G 40G
25 192 384 576 768
30 192 384 576 768
35 264 528 792 1 056
40 444 888 1 332 1 776
45 744 1 488 2 232 2 976

For medforsikret:

Alder 10G 20G 30G 40G
25 144 288 432 576
30 144 288 432 576
35 204 408 612 816
40 336 672 1 008 1 344
45 564 1 128 1 692 2 256

For å få priser over 40 år må du legge inn dine egne data for å få et tilbud.

Uføreforsikring Ekstra

Forsikringen gir erstatning dersom du blir minst 50 prosent sykemeldt/arbeidsufør. Etter 12 måneders sykemelding kan forsikringen gi månedlige forskuddsutbetalinger - inntil en prosent av valgt forsikringssum.

Det kan kjøpes på med tre forskjellige beløp: 10 G, 20 G, og 30 G.

Forsikringen kan kjøpes også for ektefelle/samboer.

Forsikringen gjelder ut det året du fyller 60 år.

Priser 2020:

Alder 10G 20G 30G
25 636 1 272 1 908
30 984 1 968 2 952
35 1 212 2 424 3 636
40 2 364 4 728 7 092
45 4 284 8 568 12 852

For medforsikret:

Alder 10G 20G 30G
25 732 1 464 2 196
30 1 128 2 256 3 384
35 1 332 2 664 3 996
40 2 796 5 592 8 388
45 4 896 9 792 14 688

Innboforsikring

Den kollektive avtalen har en innbosum på 2.750.000 kroner. Den koster 1.200 kroner i året.

Les mer om denne forsikringen.

Reiseforsikring

Dette er prisene for 2020:

Alder Enslig Familie
Tom. 35 år 700 1100
36 - 69 880 1210
70 år og eldre 1850 3074

Les mer om reiseforsikringen.

Skadeforsikringer

NITO's medlemmer får en rabatt på 30 prosent (Pluss) fra første forsikring. Normalt er denne rabatten opp til 20 prosent (avhenger av antall forsikringer.

Det kan være visse vilkårsmessige fordeler på noen skadeforsikringer.

Les mer her.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring