Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er en oversikt over forsikringsavtalene til NITO.

NITO-medlemmer har tilgang til disse forsikringene:

  • Kollektiv dødsfallsforsikring
  • Kollektiv uføreforsikring
  • Kollektiv ulykkesforsikring
  • Kollektiv innboforsikring
  • Kollektiv innboforsikring fritidsbolig
  • Rabattavtale bilforsikring
  • Rabattavtale reiseforsikring
  • Rabattavtale villaforsikring

Forsikringene er i Tryg Forsikring.

Dødsfallsforsikring

Forsikringen kan kjøpes også for ektefelle/samboer.

Det kan kjøpes på beløp fra 10 G, 20 G, 30 G, og 40 G. Det vil si fra 1.114.770 kroner til 4.459.080 kroner.

Forsikringssummen trappes ned fra fylte 51 år.

Dødsfallsforsikringen opphører ved fylte 75 år.

Priser i 2024 for medlem:

Alder 10G 20G 30G 40G
25 264 528 792 1 056
30 264 528 792 1 056
35 360 720 1 080 1 440
40 600 1 200 1 800 2 400
45 996 1 992 2 988 3 984
50 1 829 3 658 5 487 7 316

For medforsikret:

Alder 10G 20G 30G 40G
25 180 360 540 720
30 180 360 540 720
35 252 504 756 1 008
40 408 816 1 224 1 632
45 684 1 368 2 052 2 736

Uføreforsikring Ekstra

Forsikringen gir erstatning dersom du blir minst 50 prosent sykemeldt/arbeidsufør. Etter 12 måneders sykemelding kan forsikringen gi månedlige forskuddsutbetalinger - inntil en prosent av valgt forsikringssum.

Det kan kjøpes på med tre forskjellige beløp: 10 G, 20 G, og 30 G.

Forsikringen kan kjøpes også for ektefelle/samboer.

Forsikringen gjelder ut det året du fyller 60 år.

Priser 2024:

Alder 10G 20G 30G  
25 960 1 920 2 880  
30 1 464 2 928 4 392  
35 1 812 3 624 5 436  
40 3 540 7 080 10 620  
45 6 420 12 840 19 260  
50 11 643 23 286 34 929  

Innboforsikring

Den kollektive avtalen har en innbosum på 2.750.000 kroner. Den koster 1.656 kroner i året.

Les mer om denne forsikringen.

Reiseforsikring

Dette er prisene for 2024:

Alder Enslig Familie
Tom. 35 år 996 1 524
36 - 69 1 284 1 740
70 år og eldre 2 496 4 092

Skadeforsikringer

NITO's medlemmer får en rabatt på 30 prosent (Pluss) fra første forsikring. Normalt er denne rabatten opp til 20 prosent (avhenger av antall forsikringer.

Det kan være visse vilkårsmessige fordeler på noen skadeforsikringer.

Les mer her.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring