Dette er en oversikt over forsikringsavtalene til NITO.

NITO-medlemmer har tilgang til disse forsikringene:

  • Kollektiv dødsfallsforsikring
  • Kollektiv uføreforsikring
  • Kollektiv ulykkesforsikring
  • Kollektiv innboforsikring
  • Kollektiv innboforsikring fritidsbolig
  • Rabattavtale bilforsikring
  • Rabattavtale reiseforsikring
  • Rabattavtale villaforsikring

Forsikringene er i Gjensidige.

Dødsfallsforsikring

Medlemmer kan velge mellom 4 beløp: 10 G, 20 G, 30 G, 40 G. Prisene er helt forholdsmessige mellom dem.

Dødsfallsforsikringen opphører ved fylte 75 år. Fra fylte 51 år trappes summene ned.

I tabellen under har vi tatt med årlig kostnad for de fire forsikringssummer, både for medlem og medforsikret. Prisene stiger årlig fra fylte 31 år. Her har vi tatt med prisene i femårs-intervaller.

Det kan også knyttes til forsikring for ektefelle/samboer.

Alder 10G 20G 30G 40G
25 219 438 657 876
30 219 438 657 876
35 299 598 897 1 196
40 493 986 1 479 1 972
45 825 1 650 2 475 3 300
50 1 389 2 778 4 167 5 556
55 1 877 3 754 5 631 7 508
60 2 383 4 766 7 149 9 532
65 3 537 7 074 10 611 14 148

Du kan sjekke prisene for andre årsklasser i denne priskalkulatoren.

Uføreforsikring

Medlemmer kan velge mellom tre beløp: 10 G, 20 G, 30 G. Prisene er helt forholdsmessige mellom dem.

Forsikringen består av to deler:

  • Månedlige forskudd dersom forsikrede har vært minst 50 prosent arbeidsufør sammenhengende i 12 måneder. Månedsbeløpet utgjør 1 prosent av forsikringssummen.
  • Engangsutbetaling ved minst 50 prosent uførhet sammenhengende i 24 måneder. Uførheten må være vurdert som varig. Engangsbeløpet tilsvarer forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte forskudd.

Uføreforsikringen opphører ved fylte 60 år. Fra fylte 51 år trappes summene ned.

I tabellen under har vi tatt med årlig kostnad for de tre forsikringssummene. Prisene stiger årlig fra 31 år. Her har vi tatt med prisene i femårs-intervaller.

Det kan også knyttes til forsikring for ektefelle/samboer.

Du kan sjekke prisene for andre årsklasser i denne priskalkulatoren.

Alder 10G 20G 30G
25 710 1 420 2 130
30 1 090 2 180 3 270
35 1 346 2 692 4 038
40 2 629 5 258 7 887
45 4 763 9 526 14 289
50 7 979 15 958 23 937
55 9 517 19 034 28 551

 

Bilforsikring

10 prosent rabatt i tillegg til samlerabatten på 16 eller 20 prosent.

Er du under 30 år og har bil, får du 15 prosent ungdomsrabatt på bilforsikring. Ungdomsrabatten kommer i tillegg til samlerabatten.

Samlerabattene for NITO-medlemmer er 16 prosent for 1 eller 2 forsikringer. Fra 3 eller flere er rabatten 20 prosent.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

Les mer om forsikringen her.

Innboforsikring

Har avtale om kollektiv innboforsikring som dekker inntil 2,75 millioner kroner. Forsikringen koster 1.200 kroner per år, og har lik pris over hele landet. Ordinær egenandel er 2000 kroner.

Les mer om forsikringen her.

Innboforsikring fritidsbolig

Medlemmene har en kollektiv avtale på innboforsikring for fritidsbolig med en forsikringssum på inntil 750.000 kroner. Forsikringen koster 600 kroner i året. Ordinær egenandel er på 2000 kroner.

Les mer om forsikringen her.

Reiseforsikring

10 prosent rabatt i tillegg til samlerabatten på 16 til 20 prosent.

Samlerabattene for NITO-medlemmer er 16 prosent for 1 eller 2 forsikringer. Fra 3 eller flere er rabatten 20 prosent.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

Les mer om forsikringen.

Ulykkesforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale (grunnforsikring) med en forsikringssum ved livsvarig medisinsk invaliditet på 1 million kroner. Forsikringen koster 420 kroner per år.

Det er også et tilbud om utvidet ulykkesforsikring. Er du singel, får du en forsikringssum på over 4 millioner kroner. Har du ektefelle/samboer/partner, deles forsikringssummen med halvparten på hver av dere. Forsikringssummen for hvert barn er 1,8 millioner kroner. Forsikringen koster 1.296 kroner i året.

Les mer om forsikringen her.

Villaforsikring/Husforsikring

25 prosent rabatt i tillegg til samlerabatten.

Samlerabattene for NITO-medlemmer er 16 prosent for 1 eller 2 forsikringer. Fra 3 eller flere er rabatten 20 prosent.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

Hytte og fritidsboligforsikring

10 prosent rabatt i tillegg til samlerabatten.

Samlerabattene for NITO-medlemmer er 16 prosent for 1 eller 2 forsikringer. Fra 3 eller flere er rabatten 20 prosent.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

 

Les mer om disse forsikringene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Ulykkesforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Bilforsikring

Boligforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.

Andre eksterne nettsider

Les mer om forsikringstilbudet fra NITO