Dette er en oversikt over forsikringsavtalene til NITO.

NITO-medlemmer har tilgang til disse forsikringene:

  • Kollektiv dødsfallsforsikring
  • Kollektiv uføreforsikring
  • Kollektiv ulykkesforsikring
  • Kollektiv innboforsikring
  • Kollektiv innboforsikring fritidsbolig
  • Rabattavtale bilforsikring
  • Rabattavtale reiseforsikring
  • Rabattavtale villaforsikring

Forsikringene er i Tryg Forsikring..

Dødsfallsforsikring

Forsikringen kan kjøpes også for ektefelle/samboer.

Det kan kjøpes på beløp fra 10 G, 20 G, 30 G, og 40 G. Det vil si fra 968.830 kroner til 3.875.320 kroner.

Dødsfallsforsikringen opphører ved fylte 75 år.

Priser i 2019 for medlem:

Alder 10G 20G 30G 40G
25 192 384 576 768
30 192 384 576 768
35 264 528 792 1 056
40 432 864 1 296 1 728

For medforsikret:

Alder 10G 20G 30G 40G
25 144 288 432 576
30 144 288 432 576
35 204 408 612 816
40 324 648 972 1 296

Fpr å få¨priser over 40 år må du legge inn dine egne dat for å få et tilbud.

Uføreforsikring Ekstra

Forsikringen gir erstatning dersom du blir minst 50 prosent sykemeldt/arbeidsufør.

Det kan kjøpes på beløp fra 968.830 kroner og opptil nesten 3.000.000 kroner.

Forsikringen kan kjøpes også for ektefelle/samboer.

Forsikringen gjelder ut det året du fyller 60 år.

Etter 12 måneders sykemelding kan forsikringen gi månedlige forskuddsutbetalinger - inntil en prosent av valgt forsikringssum.

Priser 2019:

Alder 10G 20G 30G
25 624 1 248 1 872
30 948 1 896 2 844
35 1 164 2 328 3 492
40 2 280 4 560 6 840

Innboforsikring

Den ollektive avtalen har en innbosum på 2.750.000 kroner. Den koster 1.200 kroner i året.

Les mer om denne forsikringen.

Reiseforsikring

Dette er prisene for 2019:

Alder Enkeltperson Familie
Tom. 35 år 700 kroner 1.100 kroner
36 - 69 880 kroner 1.210 kroner
70 år og eldre 1.850 kroner 3.074 kroner

Les mer om reiseforsikringen.

Skadeforsikringer

NITO's medlemmer får en rabatt på 30 prosent (Pluss) fra første forsikring. Normalt er denne rabatten opp til 20 prosent (avhenger av antall forsikringer.

Det kan være visse vilkårsmessige fordeler på noen skadeforsikringer.

Les mer her.

 

Les mer om disse forsikringene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Ulykkesforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Bilforsikring

Boligforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.