Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Bondelagets forsikringsordninger.

Bondelagets medlemmer har følgende avtaler:

  • Kollektiv avtale gruppelivsforsikring
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Rabattavtale barneforsikring
  • Rabattavtale behandlingsforsikring
  • Rabattavtale sykdomsforsikring
  • Rabattavtale skadeforsikringer

Gruppeliv- og uføreforsikringen er i Landkreditt Forsikring.

Dødsfallsforsikring

Forsikringen kan tegnes fra fylte 18 år og til fylte 70 år. Opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 75 år

Det kan tegnes 10 G., 20,30, 40 eller 50 G.

Forsikringsbeløpet trappes ned fra 55 år.

Dette er prisene per år for 2023:

Alder 20G 30G 40 G  
25 441 662 882  
30 465 698 930  
35 490 734 979  
40 764 1 147 1 529  
45 1 252 1 877 2 503  
50 2 120 3 179 4 239  
55 3 696 5 545 7 393  
60 5 890 8 835 11 780  

Uføreforsikring

Forsikringen kan tegnes fra fylte 18 år og til du fyller 55 år. Forsikringsbeløpet trappes ned fra 55 år. Uføreforsikringen opphører ved 1. hovedforfall etter fylte 62 år.

Det kan tegnes 10, 20, og 30 G. Etter fylte 55 år vil forsikringssummen nedtrappes gradvis avhengig av valgt forsikringssum.

For at forsikringen skal komme til utbetaling må du ha vært minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør i et tidsrom på 2 år og uførheten må vurderes å være varig.

Dette er prisene per år ved noen aldere.

Alder 10G 20G 30G  
25 732 1 464 2 196  
30 924 1 848 2 772  
35 1 128 2 256 3 384  
40 1 632 3 264 4 896  
45 2 136 4 272 6 408  
50 3 168 6 336 9 504  
55 4 956 9 912 14 868  

Barneforsikring

Medlemmer får lavere pris på barneforsikring i Landkreditt Forsikring. Det er blant annet en uførepensjons på 9 G.

Årsprisen er 1.788 kroner.

Behandlingsforsikring

Forsikringen er i Vertikal Helse. Den gir garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager, og garantert behandling/operasjon innen 20 dager.

Dette er prisene for 2023:

Alder Pris
25 år 6 564
30 år 6 876
35 år 6 900
40 år 7 068
45 år 7 272
50 år 7 500
55 år 7 764
60 år 8 172
65 år 8 568
69 år 8 964

Kritisk sykdom

Forsikringssummen kommer til utbetaling 30 dager etter at endelig diagnose er stilt forutsatt at man fortsatt er i live.

Forsikringen kan tegnes fra fylte 18 år og til du fyller 60 år og opphører ved utbetalt erstatning eller senest ved fylte 67 år.

Det kan tegnes forsikringssummer på 1,5 G, 3, G, og 5 G.

Alder 1,5 G 3 G 5 G
25 90 180 380
30 104 208 438
35 127 254 534
40 179 358 755
45 239 478 1 007
50 348 696 1 465
55 541 1 082 2 277
60 923 1 846 3 885

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring