Dette er Bondelagets forsikringsordninger.

Bondelagets medlemmer har følgende avtaler:

  • Kollektiv avtale gruppelivsforsikring
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Rabattavtale barneforsikring
  • Rabattavtale behandlingsforsikring
  • Rabattavtale sykdomsforsikring
  • Rabattavtale skadeforsikringer

Gruppeliv- og uføreforsikringen er i Landbruksforsikring.

Dødsfallsforsikring

Forsikringen kan tegnes fra fylte 18 år og til fylte 70 år. Opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 75 år

Det kan tegnes 10 G., 20,30, 40 eller 50 G.

Forsikringsbeløpet trappes ned fra 55 år.

Dette er prisene per år:

Alder 10G 20G 30G 40 G 50 G
25 186 373 559 746 932
30 197 393 590 786 983
35 207 414 620 827 1 034
40 323 646 968 1 291 1 614
45 529 1 057 1 586 2 114 2 643
50 895 1 790 2 686 3 581 4 476
55 1 561 3 123 4 684 6 246 7 807
60 2 488 4 976 7 463 9 951 12 439

Uføreforsikring

Forsikringen kan tegnes fra fylte 18 år og til du fyller 55 år. Forsikringsbeløpet trappes ned fra 55 år. Uføreforsikringen opphører ved 1. hovedforfall etter fylte 62 år.

Det kan tegnes 10, 20, og 30 G.

For at forsikringen skal komme til utbetaling må du ha vært minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør i et tidsrom på 2 år og uførheten må vurderes å være varig. Etter fylte 55 år vil forsikringssummen nedtrappes gradvis avhengig av valgt forsikringssum.

Dette er prisene per år ved noen aldere.

Alder 10G 20G 30G
25 602 1 203 1 805
30 730 1 461 2 191
35 891 1 782 2 673
40 1 260 2 520 3 780
45 1 681 3 361 5 042
50 2 444 4 887 7 331
55 3 798 7 597 11 395

Barneforsikring

Medlemmer får lavere pris på barneforsikring  i Landkreditt Forsikring.

Behandlingsforsikring

Medlemmer får rabatt i Vertikal Helse.

Kritisk sykdom

Forsikringssummen kommer til utbetaling 30 dager etter at endelig diagnose er stilt forutsatt at man fortsatt er i live.

Forsikringen kan tegnes fra fylte 18 år og til du fyller 60 år og opphører ved utbetalt erstatning eller senest ved fylte 67 år.

Det kan tegnes forsikringssummer på 1,5 G, 3, G, og 5 G.

Alder 1,5 G 3 G 5 G
25 90 180 321
30 104 208 370
35 127 254 451
40 179 358 638
45 239 478 851
50 348 696 1 237
55 541 1 082 1 923
60 923 1 846 3 282

Skadeforsikringer

Har du én til to forsikringer får du 16 prosent rabatt på dine private forsikringer. Du får 20 prosent rabatt om du har tre eller flere ulike private forsikringer.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring