Dette er Bondelagets forsikringsordninger.

Bondelagets medlemmer har følgende avtaler:

  • Kollektiv avtale gruppelivsforsikring
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Rabattavtale barneforsikring
  • Rabattavtale behandlingsforsikring
  • Rabattavtale sykdomsforsikring
  • Rabattavtale skadeforsikringer

Gruppeliv- og uføreforsikringen er i Landbruksforsikring.

Dødsfallsforsikring

Forsikringen kan tegnes fra fylte 18 år og til fylte 70 år. Opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 75 år

Det kan tegnes 10 G., 20,30, 40 eller 50 G.

Forsikringsbeløpet trappes ned fra 55 år.

Dette er prisene per år:

Alder 10G 20G 30G 40 G 50 G
25 175 350 524 699 874
30 184 369 553 737 922
35 194 388 582 775 969
40 303 605 908 1 211 1 514
45 496 991 1 487 1 983 2 478
50 839 1 679 2 518 3 358 4 197
55 1 464 2 928 4 392 5 856 7 320
60 2 333 4 665 6 998 9 331 11 664

Uføreforsikring

Forsikringen kan tegnes fra fylte 18 år og til du fyller 55 år. Forsikringsbeløpet trappes ned fra 55 år. Uføreforsikringen opphører ved 1. hovedforfall etter fylte 62 år.

Det kan tegnes 10, 20, og 30 G.

For at forsikringen skal komme til utbetaling må du ha vært minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør i et tidsrom på 2 år og uførheten må vurderes å være varig. Etter fylte 55 år vil forsikringssummen nedtrappes gradvis avhengig av valgt forsikringssum.

Dette er prisene per år ved noen aldere.

Alder 10G 20G 30G
25 550 1 100 1 650
30 668 1 336 2 004
35 815 1 630 2 445
40 1 152 2 304 3 456
45 1 537 3 074 4 611
50 2 235 4 470 6 705
55 3 474 6 948 10 422

Barneforsikring

Medlemmer får lavere pris på barneforsikring (1400 kroner) i Landbruksforsikring.

Behandlingsforsikring

Medlemmer får rabatt i Vertikal Helse. Årskostnaden er 2.019 kroner.

Kritisk sykdom

Forsikringssummen kommer til utbetaling 30 dager etter at endelig diagnose er stilt forutsatt at man fortsatt er i live.

Forsikringen kan tegnes fra fylte 18 år og til du fyller 60 år og opphører ved utbetalt erstatning eller senest ved fylte 67 år.

Det kan tegnes forsikringssummer på 1,5 G, 3, G, og 5 G.

Alder 1 G 3 G 5 G
25 90 270 450
30 104 312 520
35 127 381 635
40 179 537 895
45 239 717 1 195
50 348 1 044 1 740
55 541 1 623 2 705
60 923 2 769 4 615

Skadeforsikringer

Har du én til to forsikringer får du 16 prosent rabatt på dine private forsikringer. Du får 20 prosent rabatt om du har tre eller flere ulike private forsikringer.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Behandlingsforsikring

Sykdomsforsikringer

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.