Dette er forsikringsavtalene som medlemmer av Akademikerne kan benytte seg av.

Det er mange yrkesorganisasjoner som er med i Akademikerne, og kan kjøpe disse forsikringene. Disse er med:

Yrkesorganisasjon
Arkitektenes Fagforbund Norges Juristforbund
Den norske legeforening Norsk Lektorlag
Den norske tannlegeforening Norsk Psykologforening
Den norske veterinærforening Samfunnsviterne
Econa Samfunnsøkonomene
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Tekna Selvstendig næringsdrivende
Naturviterne  

Disse forsikringene kan tegnes:

  • Kollektiv avtale på dødsrisikoforsikringer på opp til 40 G. Det kan velges mellom tre forsikringssummer
  • Kollektiv avtale på uførekapital på opp til 40 G. Det kan velges mellom tre forsikringssummer.
  • Kollektiv avtale på uførerente (tidsbegrenset i fire år). Det kan velges mellom to forsikringssummer.
  • Kollektiv avtale på barne- og ungdomsforsikring
  • Kollektiv avtale på familieulykkesforsikring
  • Kollektiv avtale på innboforsikring
  • Kollektiv avtale på Kritisk Sykdom
  • Kollektiv avtale på helseforsikring

Forsikringsbeløpene og prisene blir justert ved hvert årsskifte. Beløpene er knyttet opp mot grunnbeløpet., som er 93.634 kroner fra 1.5.2017. Forsikringene er i Storebrand.

Dødsfallforsikring

Du kan velge mellom tre dekninger, 12 G (1.123.608 kroner), 22 G (2.059.948 kroner) og 40 G (3.745.360 kroner).

Forsikringssummene reduseres slik:

Fra du er 51 til du er 60 år reduseres forsikringssummen med 3,64 prosent hvert år.

Fra du er 61 til du er 70 år reduseres forsikringssummen med 1,82 prosent hvert år.

Dødsrisikoforsikringen kan gjelde til du er 70 år.

Dette er prisene for hovedforsikrede på de tre forsikringsbeløpene i 2018:

Alder 12 G 22 G 40 G
18–30 239 438 796
31–35 319 585 1 063
36–40 401 736 1 338
41–45 531 974 1 775
46–50 886 1 625 2 955
51–55 1 334 2 446 4 447
56–60 1 703 3 123 5 678
61–65 2 218 4 067 7 394
66–70 3 016 5 529 10 053

Dette er prisene på medforsikrede:

Alder 12 G 22 G 40 G
18–30 195 358 650
31–35 284 521 947
36–40 360 660 1 200
41–45 506 928 1 687
46–50 783 1 436 2 610
51–55 1 145 2 099 3 817
56–60 1 425 2 613 4 750
61–65 1 947 2 584 6 490
66–70 2 715 4 978 9 050

 

Uførekapital

Uførekapitalen kommer til utbetaling hvis ett av disse kriteriene er oppfylt:

  1. Du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Du må ha vært ufør i minst to år, og du må ha fått innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV.
  2. Du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og du har blitt innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Du kan velge mellom tre dekninger, 12 G (1.123.608 kroner), 22 G (2.059.948 kroner) og 40 G (3.745.360 kroner).

Forsikringsbeløpene trappes ned med 3,64 prosent fra 51 til 60 år.

Uførekapitalen kan vare til du er 60 år.

Prisen avhenger av hvilken aldersgruppe du er i.

Dette er prisene for hovedforsikrede og medforsikrede i alle tre alternativene i 2017:

Alder 12 G 22 G 30 G
18–30 420 770 1 051
31–35 563 1 032 1 407
36–40 717 1 315 1 793
41–45 1159 2 125 2 898
46–50 1979 3 628 4 947
51–55 2 996 5 493 7 491
56–60 4 123 7 559 10 308

Uførerente

Uførerente har en utbetaling som varer i fire år, så lenge du er minst 50 prosent ufør 12 måneder sammenhengende.

Forsikringen kan tegnes med to beløp 1 G (93.634 kroner, eller det dobbelte. For å få den utbetalt må du ha vært minst 50 prosent arbeidsufør i minst 12 måneder.

Disse forsikringene må kjøpes sammen med uførekapital.

Dette er prisene i 2018:

Alder 1 G 2 G
18–30 473 946
31–35 605 1 210
36–40 755 1 510
41–45 923 1 846
46–50 1 397 2 794
51-55 1 813 3 626
56-60 2 042 4 084

Barneforsikring

Avtalen gjelder Barneforsikring Pluss, men med betydelig lavere utbetaling på uførepensjon.

Du kan lese mer om den her.

Prisen på barneforsikringen avhenger av alderen på barnet.

Dette er prisene i 2018:

Alder Pris per år
0-20 år 1 864
21-22 år 2 364
23-24 år 2 858
25-26 år 3 355

Famileulykkeforsikring

I den kollektive avtalen på familieulykkesforsikringen avhenger utbetalingene av familiesammensetningen.

Medisinsk invaliditet koster 835 kroner i året. Ulykkesdødsfall koster 196 kroner. Til sammen 1.031 kroner.

Dette er utbetalingene ved invaliditet eller dødsfall:

Medisinsk invaliditet
Sammensetning Medlem Ektef./samb. Per barn
Enslig 45 G
Enslig med barn 22,5 G 25 G
Ektefelle/samboer 22,5 G 22,5 G
Ektefelle/samboer med barn 15 G 15 G 20 G
Utbetaling ved dødsfall
Enslig 22,5 G
Enslig med barn 22,5 G 1 G
Ektefelle/samboer 11,25 G 11,25 G
Ektefelle/samboer med barn 11,25 G 11,25 G 1 G

Innboforsikring

Akademikerne har en kollektiv avtale på innboforsikring. Den gjelder Super-dekningen i Storebrand.

Du kan velge mellom tre forskjellige innbosummer, som i tabellen er satt opp i millioner kroner..

Prisene bestemmes av hvor høy dekning du skal ha, og i hvilket distrikt du bor.

Forsikringssummer
Sone 0,5 1,5 2,5 6,0
Sone 1 869 1 365 1 534 3 434
Sone 2 767 1 209 1 358 3 434
Sone 3 601 1 016 1 142 3 004

Sone 1 er Oslo

Sone 2: Akershus Fylke, Bergen, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim

Sone 3 er resten av landet.

Reiseforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på reiseforsikring med Storebrand.

For enslige er årsprisen 1.058 kroner. For familier er årsprisen 1.304 kroner.

Les mer om forsikringen her.

Kritisk sykdom

Den kollektive avtalen på Kritisk Sykdom er med Storebrand.

Forsikringen kan kjøper av personer mellom 18 og 60 år.

Du kan kjøpe inntil 10 G i erstatning. Prisen per G per år er oppgitt i tabellen under.

Les mer om forsikringen her.

Alder Pris per G
18-30 år 77
31-35 år 122
36-40 år 193
41-45 år 305
46-50 år 484
51-55 år 484
56-60 år 1238
60-67 år 1795

Behandlingsforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på helseforsikring med Storebrand.

Les mer om denne forsikringen.

Dette er prisen per år for behandlingsforsikringen.

Alder Pris per G
18-30 år 79
31-35 år 124
36-40 år 195
41-45 år 308
46-50 år 490
51-55 år 490
56-60 år 1 252
60-67 år 1 815

Skadeforsikring

Det er ingen spesielle rabatter på andre individuell skadeforsikringer som bil og hus.

 

Les mer om disse forsikringene:

Dødsfallforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Ulykkesforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Bilforsikring

Boligforsikring

Se også:

Her finner du medlemsfordelene til Akademikerne.