Dette er forsikringsavtalene som medlemmer av Akademikerne kan benytte seg av.

Det er mange yrkesorganisasjoner som er med i Akademikerne, og kan kjøpe disse forsikringene. Disse er med:

Yrkesorganisasjon
Arkitektenes Fagforbund Naturviterne
Den norske legeforening Norsk lektorlag
Den norske tannlegeforening Norsk Psykologforening
Den norske veterinærforening Samfunnsviterne
Econa Samfunnsøkonomene

Disse forsikringene kan tegnes:

  • Kollektiv avtale på dødsrisikoforsikringer på opp til 40 G. Det kan velges mellom tre forsikringssummer
  • Kollektiv avtale på uførekapital på opp til 40 G. Det kan velges mellom tre forsikringssummer.
  • Kollektiv avtale på uførerente (tidsbegrenset i fire år). Det kan velges mellom to forsikringssummer.
  • Kollektiv avtale på barne- og ungdomsforsikring
  • Kollektiv avtale på familieulykkesforsikring
  • Kollektiv avtale på innboforsikring
  • Kollektiv avtale på Kritisk Sykdom
  • Kollektiv avtale på helseforsikring

Forsikringsbeløpene og prisene blir justert ved hvert årsskifte. Beløpene er knyttet opp mot grunnbeløpet., som er 99.858 kroner fra 1.5.2019. Forsikringene er i Storebrand.

Du kan lese mer om forsikringene på Akademikerne Pluss.

Dødsfallforsikring

Du kan velge mellom tre dekninger, 12 G (1.198.296 kroner), 22 G (2.196.876 kroner) og 40 G (3.994.320 kroner).

Forsikringssummene reduseres slik:

Fra du er 51 til du er 60 år reduseres forsikringssummen med 3,64 prosent hvert år.

Fra du er 61 til du er 70 år reduseres forsikringssummen med 1,82 prosent hvert år.

Dødsrisikoforsikringen kan gjelde til du er 70 år.

Dette er prisene for hovedforsikrede og medforsikrede på de tre forsikringsbeløpene i 2020:

Alder 12 G 22 G 40 G
18–30 250 458 833
31–35 334 612 1 113
36–40 421 772 1 403
41–45 556 1 019 1 853
46–50 928 1 701 3 093
51–55 1 397 2 561 4 657
56–60 1 783 3 269 5 943
61–65 2 322 4 257 7 740
66–70 3 157 5 788 10 523

Uførekapital

Uførekapitalen kommer til utbetaling hvis ett av disse kriteriene er oppfylt:

  1. Du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Du må ha vært ufør i minst to år, og du må ha fått innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV.
  2. Du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og du har blitt innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Du kan velge mellom tre dekninger, 12 G (1.198.296 kroner), 22 G (2.196.876 kroner) og 40 G (3.994.320 kroner).

Forsikringsbeløpene trappes ned med 3,64 prosent fra 51 til 60 år.

Uførekapitalen kan vare til du er 60 år.

Prisen avhenger av hvilken aldersgruppe du er i.

Dette er prisene for hovedforsikrede på de tre forsikringsbeløpene i 2020:

Alder 12 G 22 G 30 G
18–25 476 873 1 190
26–30 555 1 018 1 388
31–35 789 1 447 1 973
36–40 1057 1 938 2 643
41–45 1 708 3 131 4 270
46–50 2 917 5 348 7 293
51–55 4 412 8 089 11 030
56–60 6 074 11 136 15 185

Dette er prisene på medforsikrede:

Alder 12 G 22 G 30 G
18–25 504 924 1 260
26–30 570 1 045 1 425
31–35 864 1 584 2 160
36–40 1332 2 442 3 330
41–45 2 020 3 703 5 050
46–50 3 349 6 140 8 373
51–55 4 607 8 446 11 518
56–60 6 074 11 136 15 185

Uførerente

Uførerente har en utbetaling som varer i fire år, så lenge du er minst 50 prosent ufør 12 måneder sammenhengende.

Forsikringen kan tegnes med to beløp 1 G (99.858 kroner, eller det dobbelte. For å få den utbetalt må du ha vært minst 50 prosent arbeidsufør i minst 12 måneder.

Disse forsikringene må kjøpes sammen med uførekapital.

Dette er prisene i 2020:

Alder 1 G 2 G
18–30 505 1 010
31–35 646 1 292
36–40 807 1 614
41–45 985 1 970
46–50 1 492 2 984
51-55 1 935 3 870
56-60 2 180 4 360

Barneforsikring

Avtalen gjelder Barneforsikring Pluss, men med betydelig lavere utbetaling på uførepensjon.

Prisen på barneforsikringen avhenger av alderen på barnet.

Dette er prisene i 2020:

Alder Pris per år
0-20 år 1 951
21-22 år 2 475
23-24 år 2 991
25-26 år 3 513

Famileulykkeforsikring

I den kollektive avtalen på familieulykkesforsikringen avhenger utbetalingene av familiesammensetningen.

Medisinsk invaliditet koster 687 kroner i året. Ulykkesdødsfall koster 161 kroner. Til sammen 848 kroner.

Dette er utbetalingene ved invaliditet eller dødsfall:

Medisinsk invaliditet
Sammensetning Medlem Ektef./samb. Per barn
Enslig 45 G
Enslig med barn 22,5 G 25 G
Ektefelle/samboer 22,5 G 22,5 G
Ektefelle/samboer med barn 15 G 15 G 20 G
Utbetaling ved dødsfall
Enslig 22,5 G
Enslig med barn 22,5 G 1 G
Ektefelle/samboer 11,25 G 11,25 G
Ektefelle/samboer med barn 11,25 G 11,25 G 1 G

Innboforsikring

Akademikerne har en kollektiv avtale på innboforsikring. Den gjelder Super-dekningen i Storebrand.

Du kan velge mellom tre forskjellige innbosummer, som i tabellen er satt opp i millioner kroner..

Prisene bestemmes av hvor høy dekning du skal ha, og i hvilket distrikt du bor.

Forsikringssummer
Sone 0,5 1,5 2,5 6,0
Sone 1 877 1 378 1 549 3 470
Sone 2 774 1 221 1 371 3 470
Sone 3 606 1 026 1 153 3 036

Sone 1 er Oslo

Sone 2: Akershus Fylke, Bergen, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim

Sone 3 er resten av landet.

Reiseforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på reiseforsikring med Storebrand.

For enslige er årsprisen 1.102 kroner. For familier er årsprisen 1.258 kroner.

Kritisk sykdom

Den kollektive avtalen på Kritisk Sykdom er med Storebrand.

Forsikringen kan kjøper av personer mellom 18 og 60 år.

Du kan kjøpe inntil 10 G i erstatning. Prisen per G per år er oppgitt i tabellen under.

Alder Pris per G
18-30 år 91
31-35 år 143
36-40 år 225
41-45 år 356
46-50 år 565
51-55 år 497
56-60 år 1447
60-67 år 2098

Behandlingsforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på helseforsikring med Storebrand.

Dette er prisen per år for behandlingsforsikringen.

Alder Pris per G
18-30 år 1 469
31-40 år 1 940
41-50 år 2 540
51-60 år 3 781
61-70 år 7 141

Skadeforsikring

Det er ingen spesielle rabatter på andre individuell skadeforsikringer som bil og hus.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring