Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er forsikringsavtalene som medlemmer av Akademikerne kan benytte seg av.

Det er mange yrkesorganisasjoner som er med i Akademikerne, og kan kjøpe disse forsikringene. Disse er med:

Yrkesorganisasjon
Arkitektenes Fagforbund Naturviterne
Den norske legeforening Norsk lektorlag
Den norske tannlegeforening Norsk Psykologforening
Den norske veterinærforening Samfunnsviterne
Econa Samfunnsøkonomene

Disse forsikringene kan tegnes:

 • Kollektiv avtale på livsforsikring på opp til 40 G. Det kan velges mellom tre forsikringssummer
 • Kollektiv avtale på uførekapital på opp til 30 G. Det kan velges mellom tre forsikringssummer.
 • Kollektiv avtale på uførerente (tidsbegrenset i fire år). Det kan velges mellom to forsikringssummer.
 • Kollektiv avtale på barneforsikring
 • Kollektiv avtale på familieulykkesforsikring
 • Kollektiv avtale på innboforsikring
 • Kollektiv avtale på reiseforsikring
 • Kollektiv avtale på Kritisk Sykdom
 • Kollektiv avtale på behandlingsforsikring/helseforsikring

Forsikringsbeløpene og prisene blir justert ved hvert årsskifte. Beløpene er knyttet opp mot grunnbeløpet., som er 118.620 kroner fra 1.5.2023. Forsikringene er i Storebrand.

Du kan lese mer om forsikringene på Akademikerne Pluss.

Livsforsikring

Du kan velge mellom tre dekninger, 12 G (1.423.440 kroner), 22 G (2.609.640 kroner) og 40 G (4.744.800 kroner).

Forsikringssummene reduseres slik:

Fra du er 51 til du er 60 år reduseres forsikringssummen med 3,64 prosent hvert år.

Fra du er 61 til du er 70 år reduseres forsikringssummen med 1,82 prosent hvert år.

Dødsrisikoforsikringen kan gjelde til du er 70 år.

Dette er prisene for hovedforsikrede og medforsikrede på de tre forsikringsbeløpene i 2024:

Alder 12 G 22 G 40 G
18–30 303 556 1 010
31 351 644 1 170
32 356 653 1 187
33 373 684 1 243
34 373 684 1 243
35 400 733 1 333
36 441 809 1 470
37 469 860 1 563
38 474 869 1 580
39 496 909 1 653
40 536 983 1 787
41 598 1 096 1 993
42 642 1 177 2 140
43 671 1 230 2 237
44 702 1 287 2 340
45 759 1 392 2 530
46 974 1 786 3 247
47 1036 1 899 3 453
48 1069 1 960 3 563
49 1122 2 057 3 740
50 1217 2 231 4 057
51 1 466 2 688 4 887
52 1 560 2 860 5 200
53 1 563 2 866 5 210
54 1 610 2 952 5 367
55 1 713 3 141 5 710
56 1 871 3 430 6 237
57 1 991 3 650 6 637
58 2 027 3 716 6 757
59 2 083 3 819 6 943
60 2 208 4 048 7 360
61 2 437 4 468 8 123
62 2 592 4 752 8 640
63 2 674 4 902 8 913
64 2 763 5 066 9 210
65 2 947 5 403 9 823
66 3 313 6 074 11 043
67 3 524 6 461 11 747
68 3 617 6 631 12 057
69 3 727 6 833 12 423
70 3 963 7 266 13 210

Uførekapital

Uførekapitalen kommer til utbetaling hvis ett av disse kriteriene er oppfylt:

 1. Du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Du må ha vært ufør i minst to år, og du må ha fått innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV.
 2. Du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og du har blitt innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Du kan velge mellom tre dekninger, 12 G (1.423.440 kroner), 22 G (2.609.640 kroner) og 30 G (3.558.600 kroner).

Forsikringsbeløpene trappes ned med 3,64 prosent fra 51 til 60 år.

Uførekapitalen kan vare til du er 60 år.

Prisen avhenger av hvilken aldersgruppe du er i.

Dette er prisene for hovedforsikrede på de tre forsikringsbeløpene i 2024:

Alder 12 G 22 G 30 G
18–25 1 239 2 272 3 098
26 1 357 2 488 3 393
27 1 444 2 647 3 610
28 1 626 2 981 4 065
29 1 786 3 274 4 465
30 2 020 3 703 5 050
31 2 290 4 198 5 725
32 2 440 4 473 6 100
33 2 528 4 635 6 320
34 2 608 4 781 6 520
35 2 741 5 025 6 853
36 2 971 5 447 7 428
37 3 116 5 713 7 790
38 3 206 5 878 8 015
39 3 309 6 067 8 273
40 3 508 6 431 8 770
41 4 018 7 366 10 045
42 4 285 7 856 10 713
43 4 479 8 212 11 198
44 4 708 8 631 11 770
45 5 096 9 343 12 740
46 6 038 11 070 15 095
47 6 640 12 173 16 600
48 7 257 13 305 18 143
49 7 720 14 153 19 300
50 8 449 15 490 21 123
51 9 618 17 633 24 045
52 10 179 18 662 25 448
53 10 908 19 998 27 270
54 11 329 20 770 28 323
55 12 070 22 128 30 175
56 13 129 24 070 32 823
57 13 849 25 390 34 623
58 14 550 26 675 36 375
59 15 089 27 663 37 723
60 15 849 29 057 39 623

Dette er prisene på medforsikrede:

Alder 12 G 22 G 30 G
18–25 1 311 2 404 3 278
26 1 393 2 554 3 483
27 1 482 2 717 3 705
28 1 774 3 252 4 435
29 1 955 3 584 4 888
30 2 212 4 055 5 530
31 2 553 4 681 6 383
32 2 720 4 987 6 800
33 2 819 5 168 7 048
34 2 909 5 333 7 273
35 3 058 5 606 7 645
36 3 480 6 380 8 700
37 3 653 6 697 9 133
38 3 754 6 882 9 385
39 3 870 7 095 9 675
40 4 103 7 522 10 258
41 4 582 8 400 11 455
42 4 894 8 972 12 235
43 5 138 9 420 12 845
44 5 395 9 891 13 488
45 5 838 10 703 14 595
46 6 793 12 454 16 983
47 7 470 13 695 18 675
48 8 232 15 092 20 580
49 8 752 16 045 21 880
50 9 577 17 558 23 943
51 10 739 19 688 26 848
52 11 456 21 003 28 640
53 11 915 21 844 29 788
54 12 388 22 711 30 970
55 13 197 24 195 32 993
56 14 457 26 505 36 143
57 15 301 28 052 38 253
58 15 768 28 908 39 420
59 16 215 29 728 40 538
60 17 064 31 284 42 660

Uførerente

Uførerente har en utbetaling som varer i fire år, så lenge du er minst 50 prosent ufør 12 måneder sammenhengende.

Forsikringen kan tegnes med to beløp 1 G (118.620 kroner), eller det dobbelte. For å få den utbetalt må du ha vært minst 50 prosent arbeidsufør i minst 12 måneder.

Disse forsikringene må kjøpes sammen med uførekapital.

Medforsikrede har samme priser.

Dette er prisene i 2024:

Alder 1 G 2 G
18–30 1 351 2 702
31 1 526 3 052
32 1 630 3 260
33 1 689 3 378
34 1 746 3 492
35 1 849 3 698
36 1974 3 948
37 2080 4 160
38 2135 4 270
39 2192 4 384
40 2312 4 624
41 2442 4 884
42 2572 5 144
43 2644 5 288
44 2722 5 444
45 2881 5 762
46 3279 6 558
47 3458 6 916
48 3651 7 302
49 3771 7 542
50 4014 8 028
51 4355 8 710
52 4632 9 264
53 4844 9 688
54 5028 10 056
55 5372 10 744
56 5646 11 292
57 5937 11 874
58 6187 12 374
59 6456 12 912
60 6907 13 814

Barneforsikring

Avtalen gjelder Barneforsikring Pluss, men med betydelig lavere utbetaling på uførepensjon enn den ordinære.

Prisen på barneforsikringen avhenger av alderen på barnet.

Dette er prisene i 2024:

Alder Pris per år
0-20 år 2 798
21-22 år 4 576
23-24 år 5 296
25-26 år 5 829

Famileulykkeforsikring

I den kollektive avtalen på familieulykkesforsikringen avhenger utbetalingene av familiesammensetningen.

Medisinsk invaliditet koster 566 kroner i året. Ulykkesdødsfall koster 133 kroner. Til sammen 699 kroner.

Dette er utbetalingene ved invaliditet eller dødsfall:

Medisinsk invaliditet
Sammensetning Medlem Ektef./samb. Per barn
Enslig 45 G
Enslig med barn 22,5 G 25 G
Ektefelle/samboer 22,5 G 22,5 G
Ektefelle/samboer med barn 15 G 15 G 20 G
Utbetaling ved dødsfall
Enslig 22,5 G
Enslig med barn 22,5 G 1 G
Ektefelle/samboer 11,25 G 11,25 G
Ektefelle/samboer med barn 11,25 G 11,25 G 1 G

Innboforsikring

Akademikerne har en kollektiv avtale på innboforsikring. Den gjelder Super-dekningen i Storebrand.

Du kan velge mellom tre forskjellige innbosummer, som i tabellen er satt opp i millioner kroner..

Prisene bestemmes av hvor høy dekning du skal ha, og i hvilket distrikt du bor.

Forsikringssummer
Sone 0,5 1,5 2,5 6,0
Sone 1 1 128 1 771 1 990 4 461
Sone 2 996 1 569 1 763 4 461
Sone 3 778 1 318 1 482 3 903

Sone 1 er Oslo

Sone 2: Akershus Fylke, Bergen, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim

Sone 3 er resten av landet.

Reiseforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på reiseforsikring med Storebrand.

For enslige er årsprisen 1.294 kroner. For familier er årsprisen 1.594 kroner.

Kritisk sykdom

Den kollektive avtalen på Kritisk Sykdom er med Storebrand.

Forsikringen kan kjøper av personer mellom 18 og 60 år.

Du kan kjøpe inntil 10 G i erstatning. Prisen per G per år er oppgitt i tabellen under.

Alder Pris per G
18-30 år 122
31-35 år 191
36-40 år 301
41-45 år 476
46-50 år 755
51-55 år 1185
56-60 år 1931
60-67 år 2801

Behandlingsforsikring/helseforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på helseforsikring med Storebrand.

Dette er prisen per år for behandlingsforsikringen.

Alder Pris
18-30 år 2 438
31-40 år 3 221
41-50 år 4 218
51-60 år 6 278
61-70 år 11 857

Skadeforsikring

Det gis 30 prosent rabatt på alle skadeforsikringer. Det gis ikke samlerabatt samtidig.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring