Dette er forsikringsavtalene som medlemmer av Akademikerne kan benytte seg av.

Det er mange yrkesorganisasjoner som er med i Akademikerne, og kan kjøpe disse forsikringene. Disse er med:

Yrkesorganisasjon
Arkitektenes Fagforbund Naturviterne
Den norske legeforening Norsk lektorlag
Den norske tannlegeforening Norsk Psykologforening
Den norske veterinærforening Samfunnsviterne
Econa Samfunnsøkonomene

Disse forsikringene kan tegnes:

  • Kollektiv avtale på dødsrisikoforsikringer på opp til 40 G. Det kan velges mellom tre forsikringssummer
  • Kollektiv avtale på uførekapital på opp til 40 G. Det kan velges mellom tre forsikringssummer.
  • Kollektiv avtale på uførerente (tidsbegrenset i fire år). Det kan velges mellom to forsikringssummer.
  • Kollektiv avtale på barne- og ungdomsforsikring
  • Kollektiv avtale på familieulykkesforsikring
  • Kollektiv avtale på innboforsikring
  • Kollektiv avtale på Kritisk Sykdom
  • Kollektiv avtale på helseforsikring

Forsikringsbeløpene og prisene blir justert ved hvert årsskifte. Beløpene er knyttet opp mot grunnbeløpet., som er 96.883 kroner fra 1.5.2018. Forsikringene er i Storebrand.

Dødsfallforsikring

Du kan velge mellom tre dekninger, 12 G (1.162.596 kroner), 22 G (2.131.426 kroner) og 40 G (3.875.320 kroner).

Forsikringssummene reduseres slik:

Fra du er 51 til du er 60 år reduseres forsikringssummen med 3,64 prosent hvert år.

Fra du er 61 til du er 70 år reduseres forsikringssummen med 1,82 prosent hvert år.

Dødsrisikoforsikringen kan gjelde til du er 70 år.

Dette er prisene for hovedforsikrede på de tre forsikringsbeløpene i 2019:

Alder 12 G 22 G 40 G
18–30 243 446 796
31–35 324 594 1 063
36–40 408 748 1 338
41–45 539 988 1 775
46–50 900 1 650 2 955
51–55 1 355 2 484 4 447
56–60 1 730 3 172 5 678
61–65 2 253 4 131 7 394
66–70 3 063 5 616 10 053

Dette er prisene på medforsikrede:

Alder 12 G 22 G 40 G
18–30 198 363 660
31–35 289 530 963
36–40 365 669 1 217
41–45 514 942 1 713
46–50 795 1 458 2 650
51–55 1 163 2 132 3 877
56–60 1 448 2 655 4 827
61–65 1 977 2 584 6 590
66–70 2 758 5 056 9 193

Uførekapital

Uførekapitalen kommer til utbetaling hvis ett av disse kriteriene er oppfylt:

  1. Du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Du må ha vært ufør i minst to år, og du må ha fått innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV.
  2. Du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og du har blitt innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Du kan velge mellom tre dekninger, 12 G (1.112.596 kroner), 22 G (2.131.426 kroner) og 40 G (3.875.320 kroner).

Forsikringsbeløpene trappes ned med 3,64 prosent fra 51 til 60 år.

Uførekapitalen kan vare til du er 60 år.

Prisen avhenger av hvilken aldersgruppe du er i.

Dette er prisene for hovedforsikrede på de tre forsikringsbeløpene i 2019:

Alder 12 G 22 G 30 G
18–30 462 847 1 155
31–35 619 1 135 1 548
36–40 789 1 447 1 973
41–45 1 275 2 338 3 188
46–50 2 177 3 991 5 443
51–55 3 293 6 037 8 233
56–60 4 534 8 312 11 335

Dette er prisene på medforsikrede:

Alder 12 G 22 G 30 G
18–30 489 897 1 223
31–35 748 1 371 1 870
36–40 1141 2 092 2 853
41–45 1 638 3 003 4 095
46–50 2 739 5 022 6 848
51–55 3 576 6 556 8 940
56–60 4 550 8 342 11 375

Uførerente

Uførerente har en utbetaling som varer i fire år, så lenge du er minst 50 prosent ufør 12 måneder sammenhengende.

Forsikringen kan tegnes med to beløp 1 G (96.883 kroner, eller det dobbelte. For å få den utbetalt må du ha vært minst 50 prosent arbeidsufør i minst 12 måneder.

Disse forsikringene må kjøpes sammen med uførekapital.

Dette er prisene i 2019:

Alder 1 G 2 G
18–30 490 980
31–35 627 1 254
36–40 783 1 566
41–45 956 1 912
46–50 1 447 2 894
51-55 1 878 3 756
56-60 2 115 4 230

Barneforsikring

Avtalen gjelder Barneforsikring Pluss, men med betydelig lavere utbetaling på uførepensjon.

Du kan lese mer om den her.

Prisen på barneforsikringen avhenger av alderen på barnet.

Dette er prisene i 2019:

Alder Pris per år
0-20 år 1 893
21-22 år 2 401
23-24 år 2 903
25-26 år 3 408

Famileulykkeforsikring

I den kollektive avtalen på familieulykkesforsikringen avhenger utbetalingene av familiesammensetningen.

Medisinsk invaliditet koster 763 kroner i året. Ulykkesdødsfall koster 179 kroner. Til sammen 942 kroner.

Dette er utbetalingene ved invaliditet eller dødsfall:

Medisinsk invaliditet
Sammensetning Medlem Ektef./samb. Per barn
Enslig 45 G
Enslig med barn 22,5 G 25 G
Ektefelle/samboer 22,5 G 22,5 G
Ektefelle/samboer med barn 15 G 15 G 20 G
Utbetaling ved dødsfall
Enslig 22,5 G
Enslig med barn 22,5 G 1 G
Ektefelle/samboer 11,25 G 11,25 G
Ektefelle/samboer med barn 11,25 G 11,25 G 1 G

Innboforsikring

Akademikerne har en kollektiv avtale på innboforsikring. Den gjelder Super-dekningen i Storebrand.

Du kan velge mellom tre forskjellige innbosummer, som i tabellen er satt opp i millioner kroner..

Prisene bestemmes av hvor høy dekning du skal ha, og i hvilket distrikt du bor.

Forsikringssummer
Sone 0,5 1,5 2,5 6,0
Sone 1 856 1 343 1 509 3 374
Sone 2 756 1 190 1 336 3 374
Sone 3 593 1 001 1 124 2 952

Sone 1 er Oslo

Sone 2: Akershus Fylke, Bergen, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim

Sone 3 er resten av landet.

Reiseforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på reiseforsikring med Storebrand.

For enslige er årsprisen 1.070 kroner. For familier er årsprisen 1.318 kroner.

Les mer om forsikringen her.

Kritisk sykdom

Den kollektive avtalen på Kritisk Sykdom er med Storebrand.

Forsikringen kan kjøper av personer mellom 18 og 60 år.

Du kan kjøpe inntil 10 G i erstatning. Prisen per G per år er oppgitt i tabellen under.

Les mer om forsikringen her.

Alder Pris per G
18-30 år 80
31-35 år 126
36-40 år 198
41-45 år 313
46-50 år 497
51-55 år 497
56-60 år 1272
60-67 år 1844

Behandlingsforsikring

Medlemmene har en kollektiv avtale på helseforsikring med Storebrand.

Les mer om denne forsikringen.

Dette er prisen per år for behandlingsforsikringen.

Alder Pris per G
18-30 år 1 546
31-40 år 2 042
41-50 år 2 674
51-60 år 3 980
61-70 år 7 517

Skadeforsikring

Det er ingen spesielle rabatter på andre individuell skadeforsikringer som bil og hus.

 

Les mer om disse forsikringene:

Dødsfallforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Ulykkesforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Bilforsikring

Boligforsikring