Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Forskerforbundets forsikringsordninger.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Obligatorisk forsikring
 • Dødsfallsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring
 • Barneforsikring
 • Kritisk sykdom
 • Behandlingsforsikring

Livsforsikring, uføreforsikringene og Kritisk Sykdom leveres av Storebrand. Behandlingsforsikring, barneforsikring og reiseforsikring leveres av Tryg Forsikring. Innboforsikringen leveres av Landkreditt Forsikring

Obligatorisk forsikring

Alle medlemmer er med i den obligatoriske forsikringsordningen, dersom de ikke skriftlig har reservert seg. Forsikringen består av livsforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdom og ulykkesforsikring.

Prisen er 181 kroner i måneden, og trekkes sammen med kontingenten.

Dette er dekningene:

Forsikring Dekning
Dødsfallforsikring 6 G
Uføreforsikring Max 4,8 G
Kritisk sykdom 1 G
Ulykkesforsikring 45 G for singel, fordeling ved familie

Les mer om den obligatoriske forsikringen her.

Dødsfallforsikring

Du kan velge mellom 12 G, 24 G eller 36 G i forsikringssum. Du kan også forsikre ektefelle/samboer/registrert partner, til litt andre priser.

Dette er prisene for 2023:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 175 350 525
31-35 290 580 870
36-40 400 800 1 200
41-45 686 1 372 2 058
46-50 1 170 2 340 3 510
51-55 1 761 3 522 5 283
56-60 2 232 4 464 6 696
61-65 3 141 6 282 9 423

Uføreforsikring

Du kan velge mellom 12 G, 24 G eller 36 G i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 prosent varig uføretrygd fra folketrygden. Den utbetales også ved minst 40 prosent arbeidsuførhet i minst 2 år sammenhengende og arbeidsuførheten er bedømt varig. Har slik arbeidsuførhet vart sammenhengende i 5 år, anses den som varig, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet.

Du kan også forsikre ektefelle/samboer/registrert partner, til litt andre priser.

Dette er prisene for 2023:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 528 1 056 1 584
31-35 675 1 350 2 025
36-40 1 315 2 630 3 945
41-45 1 894 3 788 5 682
46-50 3 002 6 004 9 006
51-55 4 076 8 152 12 228
56-59 5 284 10 568 15 852

Uførerente

Uførerenten deg en månedlig utbetaling i inntil 4 år dersom du blir 40 % arbeidsufør eller mer. Utbetales når uførheten har vart i 12 måneder.

Prisene for 2023:

Alder 1 G 2 G
Tom 30 år 716 1 432
31-35 950 1 900
36-40 1 203 2 406
41-45 1 499 2 998
46-50 2 322 4 644
51-55 3 191 6 382
56-59 3 559 7 118

Barneforsikring

Forskerforbundets barneforsikring kan kjøpes for barn fra 3 mnd til 18 år. Forsikringen gjelder til utløpet av det forsikringsåret barnet fyller 26 år.

Forsikringen koster 2.457 kroner per barn.

Kritisk sykdom

Prisen er avhengig av alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og ektefelle/samboer.  Du kan kjøpe dekning i klosser a 1 til 7 G, både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Forsikringen dekker blant annet følgende sykdommer:

 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteoperasjon
 • Multippel sklerose (MS)
 • Parkinson (før fylte 60 år)
 • Alvorlig kreftsykdom
 • Store brannskader
 • Nyresvikt

Pris per G i modul:

Alder Pris per G
18-30 97
31-35 162
36-40 222
41-45 384
46-50 671
51-55 1056
56-60 1678
61-65 2580
Snitt 30 til 50

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen garanterer at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du trenger behandling for. Dersom du ikke har fått hjelp innen 14 virkedager har du krav på å få utbetalt en kompensasjon på 500 kroner per dag i inntil 20 dager.

Dette er prisene for 2023:

Alder Pris
18-30 1 373
31-40 1 922
41-50 2 519
51-60 3 694
61-69 7 229

Innboforsikring

Medlemmer kan tegne 0,5, 1,0, 2,0, og 3 millioner kroner i forsikringssum. Prisen avhenger av hvilken sone du bor i.

Dette er prisene:

Forsikringssummer
Sone 500 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000
Sone 1 964 1665 2042 2474
Sone 2 785 1110 1374 1663
Sone 3 619 944 1182 1425

Dette er prissonene:

 • Sone 1: Oslo
 • Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim
 • Sone 3: Resten av landet

Reiseforsikring

Forskerforbundets reiseforsikring kan kjøpes for 1 person eller for familie. Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser (180 dager), og reiser til og fra arbeidsstedet. Det er ingen egenandel ved skade.

Forsikringen koster 1.365 kroner for en familie, 1.076 kroner for single.

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring