Dette er Forskerforbundets forsikringsordninger.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Obligatorisk forsikring
 • Dødsfallsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring
 • Barneforsikring
 • Kritisk sykdom
 • Behandlingsforsikring

Livsforsikring, uføreforsikringene og Kritisk Sykdom leveres av Storebrand. Behandlingsforsikring, barneforsikringen og reiseforsikringen leveres av Tryg forsikring. Innboforsikringen leveres av Landkreditt Forsikring

Obligatorisk forsikring

Alle medlemmer er med i den obligatoriske forsikringsordningen, dersom de ikke skriftlig har reservert seg. Forsikringen består av livsforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdom og ulykkesforsikring.

Prisen er 158 kroner i måneden, og trekkes sammen med kontingenten.

Dette er dekningene:

Forsikring Dekning
Dødsfallforsikring 6 G
Uføreforsikring Max 4,8 G
Kritisk sykdom 1 G
Ulykkesforsikring 45 G for singel, fordeling ved familie

Les mer om den obligatoriske forsikringen her.

Dødsfallforsikring

Du kan velge mellom 12 G, 24 G eller 36 G i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner.

Dekningene ved død trappes ned mellom 50 og 60 år med 0,4/0,8/1,2 G per år på henholdsvis 12/24/36 G. Etter fylte 60 år reduseres nedtrapping til 0,2/0,4/0,6G for livsforsikringen.

Dette er prisene for 2020:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 143 286 429
31-35 237 474 711
36-40 327 654 981
41-45 594 1 188 1 782
46-50 964 1 928 2 892
51-55 1 445 2 890 4 335
56-60 1 831 3 662 5 493
61-65 2 572 5 144 7 716
66-70 3 612 7 224 10 836

Priser for medforsikret:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 164 328 492
31-35 287 574 861
36-40 439 878 1 317
41-45 791 1 582 2 373
46-50 1 271 2 542 3 813
51-55 1 732 3 464 5 196
56-60 2 178 4 356 6 534
61-65 2 977 5 954 8 931
66-70 3 938 7 876 11 814

Uføreforsikring

Du kan velge mellom 12 G, 24 G eller 36 G i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner.

Dekningene ved uførhet trappes ned mellom 50 og 60 år med 0,4/0,8/1,2 G per år på henholdsvis 12/24/36 G. 

Forsikringen gir rett utbetaling om du får innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra folketrygden før utgangen av det år du fyller 60. Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter fått innvilget arbeids-avklaringspenger for ytterligere 12 måneder.

Dette er prisene for 2020:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 397 794 1 191
31-35 509 1 018 1 527
36-40 990 1 980 2 970
41-45 1 426 2 852 4 278
46-50 2 260 4 520 6 780
51-55 3 066 6 132 9 198
56-60 3 977 7 954 11 931

Priser for medforsikret:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 564 1 128 1 692
31-35 713 1 426 2 139
36-40 1 386 2 772 4 158
41-45 1 978 3 956 5 934
46-50 3 144 6 288 9 432
51-55 4 253 8 506 12 759
56-60 5 539 11 078 16 617

Innboforsikring

Medlemmer kan tegne 0,5, 1,0, 2,0, og 3 millioner kroner i forsikringssum. Prisen avhenger av hvilken sone du bor i.

Dette er prisene:

Forsikringssummer
Sone 500 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000
Sone 1 767 1319 1618 1959
Sone 2 625 883 1091 1318
Sone 3 496 751 939 1130

Dette er prissonene:

 • Sone 1: Oslo
 • Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim
 • Sone 3: Resten av landet

Les mer om innboforsikringen.

Reiseforsikring

Forskerforbundets reiseforsikring kan kjøpes for 1 person eller for familie. Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser (180 dager), og reiser til og fra arbeidsstedet. Det er ingen egenandel ved skade.

Forsikringen koster 1.6260 kroner for en familie, 1.292 kroner for single.

Les mer om reiseforsikringen.

Barneforsikring

Forskerforbundets barneforsikring kan kjøpes for barn fra 3 mnd til 18 år. Forsikringen gjelder til utløpet av det forsikringsåret barnet fyller 26 år.

Forsikringen koster 1.863 kroner per barn.

Les mer om barneforsikringen.

Kritisk sykdom

Prisen er avhengig av alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og ektefelle/samboer.  Du kan kjøpe dekning i klosser a 1 til 7 G, både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Forsikringen dekker blant annet følgende sykdommer:

 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteoperasjon
 • Multippel sklerose (MS)
 • Parkinson (før fylte 60 år)
 • Alvorlig kreftsykdom
 • Store brannskader
 • Nyresvikt

Pris per G i modul:

Alder Pris per G
18-30 65
31-35 108
36-40 150
41-45 259
46-50 451
51-55 711
56-60 1128
61-65 1735
66-70 2664

Les mer om forsikringen.

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen garanterer at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du trenger behandling for. Dersom du ikke har fått hjelp innen 14 virkedager har du krav på å få utbetalt en kompensasjon på 500 kroner per dag i inntil 20 dager.

Dette er prisene for 2020:

Alder Pris
18-30 1 396
31-40 1 971
41-50 2 595
51-60 3 824
61-70 7 519

Les mer om forsikringen.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring