Dette er Forskerforbundets forsikringsordninger.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Obligatorisk forsikring
 • Dødsfallsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring
 • Barneforsikring
 • Kritisk sykdom
 • Behandlingsforsikring

Livsforsikring, uføreforsikringene og Kritisk Sykdom leveres av Storebrand. Behandlingsforsikring, barneforsikring og reiseforsikring leveres av Tryg Forsikring. Innboforsikringen leveres av Landkreditt Forsikring

Obligatorisk forsikring

Alle medlemmer er med i den obligatoriske forsikringsordningen, dersom de ikke skriftlig har reservert seg. Forsikringen består av livsforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdom og ulykkesforsikring.

Prisen er 158 kroner i måneden, og trekkes sammen med kontingenten.

Dette er dekningene:

Forsikring Dekning
Dødsfallforsikring 6 G
Uføreforsikring Max 4,8 G
Kritisk sykdom 1 G
Ulykkesforsikring 45 G for singel, fordeling ved familie

Les mer om den obligatoriske forsikringen her.

Dødsfallforsikring

Du kan velge mellom 12 G, 24 G eller 36 G i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner.

Dette er prisene for 2021:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 145 290 435
31-35 241 482 723
36-40 332 664 996
41-45 603 1 206 1 809
46-50 980 1 960 2 940
51-55 1 470 2 940 4 410
56-60 1 862 3 724 5 586
61-65 2 616 5 232 7 848

Priser for medforsikret:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 164 328 492
31-35 287 574 861
36-40 439 878 1 317
41-45 791 1 582 2 373
46-50 1 271 2 542 3 813
51-55 1 732 3 464 5 196
56-60 2 178 4 356 6 534
61-65 2 977 5 954 8 931
66-70 3 938 7 876 11 814

Uføreforsikring

Du kan velge mellom 12 G, 24 G eller 36 G i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 prosent varig uføretrygd fra folketrygden. Den utbetales også ved minst 40 prosent arbeidsuførhet i minst 2 år sammenhengende og arbeidsuførheten er bedømt varig. Har slik arbeidsuførhet
vart sammenhengende i 5 år, anses den som varig, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet.

Dette er prisene for 2021:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 438 876 1 314
31-35 561 1 122 1 683
36-40 1 091 2 182 3 273
41-45 1 573 3 146 4 719
46-50 2 493 4 986 7 479
51-55 3 383 6 766 10 149
56-59 4 387 8 774 13 161

Priser for medforsikret:

Alder 12 G 24 G 36 G
Tom 30 564 1 128 1 692
31-35 713 1 426 2 139
36-40 1 386 2 772 4 158
41-45 1 978 3 956 5 934
46-50 3 144 6 288 9 432
51-55 4 253 8 506 12 759
56-60 5 539 11 078 16 617

Innboforsikring

Medlemmer kan tegne 0,5, 1,0, 2,0, og 3 millioner kroner i forsikringssum. Prisen avhenger av hvilken sone du bor i.

Dette er prisene:

Forsikringssummer
Sone 500 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000
Sone 1 767 1319 1618 1959
Sone 2 625 883 1091 1318
Sone 3 496 751 939 1130

Dette er prissonene:

 • Sone 1: Oslo
 • Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim
 • Sone 3: Resten av landet

Reiseforsikring

Forskerforbundets reiseforsikring kan kjøpes for 1 person eller for familie. Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser (180 dager), og reiser til og fra arbeidsstedet. Det er ingen egenandel ved skade.

Forsikringen koster 1.641 kroner for en familie, 1.277 kroner for single.

Barneforsikring

Forskerforbundets barneforsikring kan kjøpes for barn fra 3 mnd til 18 år. Forsikringen gjelder til utløpet av det forsikringsåret barnet fyller 26 år.

Forsikringen koster 2.708 kroner per barn.

Kritisk sykdom

Prisen er avhengig av alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og ektefelle/samboer.  Du kan kjøpe dekning i klosser a 1 til 7 G, både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Forsikringen dekker blant annet følgende sykdommer:

 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteoperasjon
 • Multippel sklerose (MS)
 • Parkinson (før fylte 60 år)
 • Alvorlig kreftsykdom
 • Store brannskader
 • Nyresvikt

Pris per G i modul:

Alder Pris per G
18-30 75
31-35 124
36-40 172
41-45 297
46-50 519
51-55 817
56-60 1297
61-65 1995

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen garanterer at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du trenger behandling for. Dersom du ikke har fått hjelp innen 14 virkedager har du krav på å få utbetalt en kompensasjon på 500 kroner per dag i inntil 20 dager.

Dette er prisene for 2021:

Alder Pris
18-30 1 466
31-40 2 054
41-50 2 692
51-60 2 947
61-69 7 723

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring