Dette er Forskerforbundets forsikringsordninger.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Obligatorsik forsikring
 • Dødsfallsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring
 • Barneforsikring
 • Kritisk sykdom
 • Behandlingsforsikring

Livsforsikring, uføreforsikringene og Kritisk Sykdom leveres av Storebrand. Behandlingsforsikring, barneforsikringen og reiseforsikringen leveres av Tryg forsikring. Innboforsikringen leveres av Landsbruksforsikring

Obligatorisk forsikring

Alle medlemmer er med i den obligatoriske forsikringsordningen, dersom de ikke skriftlig har reservert seg. Forsikringen består av livsforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdom og ulykkesforsikring.

Prisen er 154 kroner i måneden, og trekkes sammen med kontingenten.

Dette er dekningene:

Forsikring Dekning
Dødsfallforsikring 6 G
Uføreforsikring Max 4,8 G
Kritisk sykdom 1 G
Ulykkesforsikring 45 G for singel, fordeling ved familie

Les mer om den obligatoriske forsikringen her.

Dødsfallforsikring

Du kan velge mellom 12 G, 24 G eller 36 G i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner.

Dekningene ved død trappes ned mellom 50 og 60 år med 0,4/0,8/1,2 G per år på henholdsvis 12/24/36 G. Etter fylte 60 år reduseres nedtrapping til 0,2/0,4/0,6G for livsforsikringen.

Dette er prisene for 2019:

12 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 139 160
31-35 231 279
36-40 318 427
41-45 579 770
46-50 939 1 236
51-55 1 407 1 685
56-60 1 783 2 199
61-65 2 504 2 983
66-70 3 515 3 869
24 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 278 320
31-35 462 558
36-40 636 854
41-45 1 158 1 540
46-50 1 878 2 472
51-55 2 814 3 370
56-60 3 566 4 398
61-65 5 008 5 966
66-70 7 030 7 738
36 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 417 480
31-35 693 837
36-40 954 1 281
41-45 1 737 2 310
46-50 2 817 3 708
51-55 4 221 5 055
56-60 5 349 6 597
61-65 7 512 8 949
66-70 10 545 11 607

Uføreforsikring

Du kan velge mellom 12 G, 24 G eller 36 G i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner.

Dekningene ved uførhet trappes ned mellom 50 og 60 år med 0,4/0,8/1,2 G per år på henholdsvis 12/24/36 G. 

Forsikringen gir rett utbetaling om du får innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra folketrygden før utgangen av det år du fyller 60. Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter fått innvilget arbeids-avklaringspenger for ytterligere 12 måneder.

Dette er prisene for 2019:

12 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 386 549
31-35 495 694
36-40 963 1 348
41-45 1 387 1 924
46-50 2 199 3 059
51-55 2 983 4 138
56-60 3 869 5 389
24 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 772 1 098
31-35 990 1 388
36-40 1 926 2 696
41-45 2 774 3 848
46-50 4 398 6 118
51-55 5 966 8 276
56-60 7 738 10 778
36 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 1 158 1 647
31-35 1 485 2 082
36-40 2 889 4 044
41-45 4 161 5 772
46-50 6 597 9 177
51-55 8 949 12 414
56-60 11 607 16 167

Innboforsikring

Medlemmer kan tegne 0,5, 1,0, 2,0, og 3 millioner kroner i forsikringssum. Prisen avhenger av hvilken sone du bor i.

Dette er prisene:

Forsikringssummer
Sone 500 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000
Sone 1 744 1278 1566 1896
Sone 2 607 855 1057 1277
Sone 3 481 728 909 1095

Dette er prissonene:

 • Sone 1: Oslo
 • Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim
 • Sone 3: Resten av landet

Les mer om innboforsikringen.

Reiseforsikring

Forskerforbundets reiseforsikring kan kjøpes for 1 person eller for familie. Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser (180 dager), og reiser til og fra arbeidsstedet. Det er ingen egenandel ved skade.

Forsikringen koster 1.621 kroner for en familie, 1.261 kroner for single.

Les mer om reiseforsikringen.

Barneforsikring

Forskerforbundets barneforsikring kan kjøpes for barn fra 3 mnd til 18 år. Forsikringen gjelder til utløpet av det forsikringsåret barnet fyller 26 år.

Forsikringen koster 1.803 kroner per barn.

Les mer om barneforsikringen.

Kritisk sykdom

Prisen er avhengig av alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og ektefelle/samboer.  Du kan kjøpe dekning i klosser a 1 til 7 G, både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Forsikringen dekker blant annet følgende sykdommer:

 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteoperasjon
 • Multippel sklerose (MS)
 • Parkinson (før fylte 60 år)
 • Alvorlig kreftsykdom
 • Store brannskader
 • Nyresvikt

Pris per G i modul:

Alder Pris per G
18-30 63
31-35 105
36-40 145
41-45 251
46-50 438
51-55 690
56-60 1093
61-65 1683
66-70 2585

Les mer om forsikringen.

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen garanterer at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du trenger behandling for. Dersom du ikke har fått hjelp innen 14 virkedager har du krav på å få utbetalt en kompensasjon på 500 kroner per dag i inntil 20 dager.

Dette er prisene for 2019:

Alder Pris
18-30 1 350
31-40 1 906
41-50 2 509
51-60 3 698
61-70 7 271

Les mer om forsikringen.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Behandlingsforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.

Andre eksterne nettsider:

Forskerforbundets nettsider om forsikringene