Dette er Norsk Radiografforbunds forsikringsavtaler.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

  • Obligatorisk forsikring
  • Kollektiv avtale dødsfallsforsikring
  • Kollektiv avtale uføreforsikring
  • Rabattavtale barneforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Rabattavtale reiseforsikring

Forsikringene er plassert i Tryg Forsikring, unntatt reiseforsikringen som er i AIG.

Obligatorisk forsikring

Alle medlemmer er omfattet av forbundets gravferdsstøtte. Dødsfallsforsikringen på 50.000 kroner gjelder ut det året medlemmet fyller 70 år. Forsikringen betales av NRF.

I den obligatoriske forsikringen har medlemmene reservasjonsrett. Den omfatter dødsfallsforsikring, uføreforsikring og familieulykkesforsikring. Den koster 165 kroner per måned, og betales via kontingenten.

Dødsfallsforsikringen har en sum på 500.000 kroner. Forsikringen gjelder til fylte 67 år.

Uføreforsikringen gir rett til en engangsutbetaling ved minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Forsikringen utbetales også ved mottagelse av minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Forsikringssummen på uføreforsikringen er 80 prosent av livsforsikringen på 500.000, dvs 400.000 kroner. Beløpet trappes ned med 2 prosentpoeng hvert år etter fylte 25 år. Forsikringen gjelder til fylte 60 år.

Familieulykkesforsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Enslig medlem er forsikret for kr 2 millioner ved 100 prosent medisinsk invaliditet. Har du ektefelle/samboer og/eller barn under 20 år blir forsikringssummen lavere. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter.  

Erstatningen er avhengig av familiesammensetningen på skadetidspunktet, og den medisinske invaliditetsgraden.

Slik er utbetalingene:

Familiesituasjon Dekning
Enslig medlem 2 000 000
Medlem 1 000 000
Ektefelle, samboer, partner 1 000 000
Medlem 600 000
Ektefelle, samboer, partner 600 000
Barn 1 000 000
Medlem 1 000 000
Barn 1 000 000

Les mer om forsikringen.

Dødsfallsforsikring

Kollektiv avtale på dødsfallsforsikring. Du kan velge mellom 12 G eller 24 G i forsikringssum. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 70 år.
 
Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner.

Dette er prisene på 12 G og 24 G:

12 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 406 472
31-35 472 541
36-40 675 674
41-45 1 234 948
46-50 1 469 2 041
51-55 2 582 2 041
56-60 2 670 2 674
61-65 3 584 3 544
66-70 5 628 5 482
24 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 812 944
31-35 944 1 082
36-40 1 350 1 348
41-45 2 468 1 896
46-50 2 938 4 082
51-55 5 164 4 082
56-60 5 340 5 348
61-65 7 168 7 088
66-70 11 256 10 964

Les mer om forsikringen.

Uføreforsikring

På den kollektive avtalen for uførekapital kan medlemmene velge mellom 12 G eller 24 G i forsikringssum. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved fylte 70 år.
 
Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner.

Uføreforsikringen gir en engangsutbetaling når minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV er innvilget. Forsikringen utbetales også ved mottagelse av minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Forsikringen opphører ved 60 år.

Slik er prisene ved 12 G og 24 G.

12 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 1 380 1 082
31-35 1 380 1 216
36-40 1 747 1 488
41-45 2 894 2 569
46-50 4 440 4 733
51-55 6 086 5 411
56-60 8 114 8 114
24 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 2 760 2 164
31-35 2 760 2 432
36-40 3 494 2 976
41-45 5 788 5 138
46-50 8 880 9 466
51-55 12 172 10 822
56-60 16 228 16 228

Les mer om forsikringen.

Barneforsikring

NRFs barneforsikring kan kjøpes for barn fra 3 mnd til 20 år. Forsikringen gjelder til utløpet av det forsikringsåret barnet fyller 25 år. Forsikringen dekker blant annet 500.000 kroner ved sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 prosent. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig.

Forsikringen koster 1748 kroner i året per barn.

Les mer om barneforsikringen.

Innboforsikring

Har en kollektiv avtale med fem valgfrie beløp.

Prisene avhenger av hvilket distrikt du bor i.

Beløp Sone 1 Sone 2 Sone 3
500.000 974 828 663
1 mill. 1393 1037 857
1,5 mill. 1789 1295 1067
2 mill. 2172 1539 1337
3 mill. 2742 2059 1790

Sone 1: Oslo

Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim

Sone 3: Resten av landet.

Les mer om innboforsikringen.

Reiseforsikring

NRFs reiseforsikring kan kjøpes for 1 person eller for familie. Familieforsikringen gjelder for medlemmer, ektefelle/partner/samboer, samt barn/fosterbarn som har felles adresse i folkeregisteret ut det året de fyller 20 år.

Forsikringen koster 1.027 kroner for en familie. For én person koster den 933 kroner.

Les mer om forsikringen.

Kritisk sykdom

NRF har en kollektiv avtale på Sykdomsforsikring (Kritisk sykdom). Det kan kjøpes dekning fra 1 G til 7 G, både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Dette er prisene per 200.000 kroner per år:

Alder Pris
Tom 30 år 536
31 – 35 år 624
36 – 40 år 817
41 – 45 år 1 255
46 – 50 år 1 744
51 – 55 år 2 579
56 – 60 år 3 744
61 – 65 år 5 364
66 – 67 år 6 815

Les mer om forsikringen.

 

Les mer om disse forsikringene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Behandlingsforsikring

Ulykkesforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Bilforsikring

Boligforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.

Informasjon fra NRF

Les mer om avtalene i NRF.

Last ned forsikringsbrosjyren.