Dette er Norsk Fysioterapeutforbunds forsikringsavtaler.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Obligatorisk forsikring med reservasjonsrett
 • Kollektiv avtale på dødsfallsforsikring
 • Kollektiv avtale på uføreforsikring
 • Rabattavtale på Kritisk Sykdom
 • Kollektiv avtale på innboforsikring
 • Rabattavtale på barneforsikring
 • Rabattavtale på reiseforsikring
 • Rabattavtale på skadeforsikring

I den obligatoriske forsikringen dekker Storebrand alle forsikringene, utenom ID-tyveri som er dekket av Help Forsikring. Storebrand dekker dødsfallsforsikringen, uføreforsikringen, og Kritisk sykdom.. Barneforsikringen, innboforsikringen, og reiseforsikringen er i Tryg Forsikring.

Obligatorisk forsikring

I den obligatoriske forsikringen inngår 5 forskjellige forsikringer. Det er mulig å reservere seg mot dette. Forsikringen koster 151 kroner per måned.

Disse forsikringene er med:

 • Dødsfallsforsikring på 500.000 kroner. Gjelder til fylte 67 år.
 • Uføreforsikring er på 80 prosent av dødsfallsforsikringen. Fra fylte 25 år nedtrappes forsikringssummen med to prosentpoeng per år.  Forsikringen gir en engangserstatning dersom du har fått innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger / arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.
 • Ulykkesforsikring dekker familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Enslig medlem er forsikret for 1.200.000 kroner. Har du samboer og/eller barn under 20 år, blir summen lavere.
 • Kritisk sykdomsforsikring gir erstatning på 100.000 kroner ved endelig stilt diagnose for et sett av sykdommer/skader.
 • ID-tyveriforsikring omfatter hele medlemmets husstand.

Dødsfallsforsikring

Du kan velge om du vil ha 12 G, 24 G, eller 36 G i forsikringssum på dødsfallsforsikring. Erstatningen avtrappes fra og med fylte 51 år, og opphører ved fylte 70 år. Forsikringen omfatter også ektefelle/samboer.

Ved tegning av 24 G i stedet for 12 G dobles prisene. Ved tegning av 36 G i stedet for 12 G tredobles prisene.

12 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 176 176
31-35 579 529
36-40 696 646
41-45 932 882
46-50 1 225 1 175
51-55 1 813 1 763
56-60 2 401 2 351
61-65 3 577 3 527
66-70 5 340 5 290
24 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 352 352
31-35 1 158 1 058
36-40 1 392 1 292
41-45 1 864 1 764
46-50 2 450 2 350
51-55 3 626 3 526
56-60 4 802 4 702
61-65 7 154 7 054
66-70 10 680 10 580
36 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 528 528
31-35 1 737 1 587
36-40 2 088 1 938
41-45 2 796 2 646
46-50 3 675 3 525
51-55 5 439 5 289
56-60 7 203 7 053
61-65 10 731 10 581
66-70 16 020 15 870

Uføreforsikring

Du kan velge om du vil ha 12 G, 24 G, eller 36 G i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner.

Ved tegning av 24 G i stedet for 12 G dobles prisene. Ved tegning av 36 G i stedet for 12 G tredobles prisene.

Forsikringen gir en engangserstatning dersom du har fått innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Ved 50 prosent uførhet eller mer utbetales hele forsikringssummen. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Ved tegning av 24 G i stedet for 12 G dobles prisene. Ved tegning av 36 G i stedet for 12 G tredobles prisene.

12 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 949 949
31-35 921 921
36-40 1 413 1 413
41-45 1 969 1 969
46-50 2 953 2 953
51-55 4 032 4 032
56-60 5 205 5 205
24 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 1 898 1 898
31-35 1 842 1 842
36-40 2 826 2 826
41-45 3 938 3 938
46-50 5 906 5 906
51-55 8 064 8 064
56-60 10 410 10 410
36 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 2 847 2 847
31-35 2 763 2 763
36-40 4 239 4 239
41-45 5 907 5 907
46-50 8 859 8 859
51-55 12 096 12 096
56-60 15 615 15 615

Barneforsikring

Du kan etablere forsikring for dine barn fra de er tre måneder til de er 18 år. Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 26 år.

Forsikringen dekker blant annet 500.000 kroner hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 prosent. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Forsikringen koster 1758 kroner per barn.

Les mer om forsikringen her.

Kritisk sykdom.

Medlemmer kan kjøpe "klosser" av 200.000 kroner i forsikringssum.

Dette er prisene, som også gjelde for medforsikret.

Alder Medlem
Tom 30 år 359
31-35 478
36-40 658
41-45 945
46-50 1 410
51-55 2 128

Les mer om forsikringen her.

Innboforsikring

Det kan velges tre forskjellige summer på innboforsikringen, med 0,75 millioner, 1 5 millioner og 3 millioner kroner. Standard egenandel er 2.000 kroner.

Prisene avhenger av hvilket distrikt du bor i:

Dekning
Sone 0,75 mill. 1,5 mill. 3 mill.
Sone 1 1 295 1 987 3 146
Sone 2 933 1 433 2 414
Sone 3 722 1 111 1 879

Sone 1: Oslo

Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim

Sone 3: Resten av landet.

Les mer om innboforsikringen.

Reiseforsikring

NFFs reiseforsikring gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ektefelle/registrert partner/samboer og barn under 20 år som har felles adresse i folkeregistret.

Forsikringen gjelder ferie- og tjenestereiser i hele verden. Reiseforsikringen koster 876 kroner for en person. For en familie koster den 1.129 kroner.

Les mer om reiseforsikringen.

Skadeforsikring

Medlemmene kan få inntil 10 prosent ekstra rabatt, i tillegg til 20 prosent samlerabatt som er standard. Totalt kan rabatten bli 30 prosent.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Les mer om villaforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.

Andre eksterne nettsider:

Les mer om NFF's forsikringer.

Last ned forsikringsbrosjyren.