Dette er Norsk Fysioterapeutforbunds forsikringsavtaler.

Medlemmene har avtale om følgende forsikringer:

 • Obligatorisk forsikring med reservasjonsrett
 • Kollektiv avtale på dødsfallsforsikring
 • Kollektiv avtale på uføreforsikring
 • Rabattavtale på Kritisk Sykdom
 • Kollektiv avtale på innboforsikring
 • Rabattavtale på barneforsikring
 • Rabattavtale på reiseforsikring
 • Rabattavtale på skadeforsikring

I den obligatoriske forsikringen dekker Storebrand alle forsikringene, utenom ID-tyveri som er dekket av Help Forsikring. Storebrand dekker dødsfallsforsikringen, uføreforsikringen, og Kritisk sykdom.. Barneforsikringen, innboforsikringen, og reiseforsikringen er i Tryg Forsikring.

Obligatorisk forsikring

I den obligatoriske forsikringen inngår 5 forskjellige forsikringer. Det er mulig å reservere seg mot dette. Forsikringen koster 151 kroner per måned.

Disse forsikringene er med:

 • Dødsfallsforsikring på 500.000 kroner. Gjelder til fylte 67 år.
 • Uføreforsikring er på 80 prosent av dødsfallsforsikringen. Fra fylte 25 år nedtrappes forsikringssummen med to prosentpoeng per år.  Forsikringen gir en engangserstatning dersom du har fått innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger / arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.
 • Ulykkesforsikring dekker familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Enslig medlem er forsikret for 1.200.000 kroner. Har du samboer og/eller barn under 20 år, blir summen lavere.
 • Kritisk sykdomsforsikring gir erstatning på 100.000 kroner ved endelig stilt diagnose for et sett av sykdommer/skader.
 • ID-tyveriforsikring omfatter hele medlemmets husstand.

Dødsfallsforsikring

Du kan velge om du vil ha 12 G, 24 G, eller 36 G i forsikringssum på dødsfallsforsikring. Erstatningen avtrappes fra og med fylte 51 år, og opphører ved fylte 70 år. Forsikringen omfatter også ektefelle/samboer.

Ved tegning av 24 G i stedet for 12 G dobles prisene. Ved tegning av 36 G i stedet for 12 G tredobles prisene.

12 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 162 162
31-35 537 487
36-40 646 596
41-45 862 812
46-50 1 132 1 082
51-55 1 674 1 624
56-60 2 215 2 165
61-65 3 298 3 248
66-70 4 921 4 871
24 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 324 324
31-35 1 074 974
36-40 1 292 1 192
41-45 1 724 1 624
46-50 2 264 2 164
51-55 3 348 3 248
56-60 4 430 4 330
61-65 6 596 6 496
66-70 9 842 9 742
36 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 486 486
31-35 1 611 1 461
36-40 1 938 1 788
41-45 2 586 2 436
46-50 3 396 3 246
51-55 5 022 4 872
56-60 6 645 6 495
61-65 9 894 9 744
66-70 14 763 14 613

Uføreforsikring

Du kan velge om du vil ha 12 G, 24 G, eller 36 G i forsikringssum. Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner.

Ved tegning av 24 G i stedet for 12 G dobles prisene. Ved tegning av 36 G i stedet for 12 G tredobles prisene.

Forsikringen gir en engangserstatning dersom du har fått innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV. Ved 50 prosent uførhet eller mer utbetales hele forsikringssummen. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Ved tegning av 24 G i stedet for 12 G dobles prisene. Ved tegning av 36 G i stedet for 12 G tredobles prisene.

12 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 1 082 1 082
31-35 1 051 1 051
36-40 1 612 1 612
41-45 2 246 2 246
46-50 3 368 3 368
51-55 4 599 4 599
56-60 5 937 5 937
24 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 2 164 2 164
31-35 2 102 2 102
36-40 3 224 3 224
41-45 4 492 4 492
46-50 6 736 6 736
51-55 9 198 9 198
56-60 11 874 11 874
36 G
Alder Medlem Medforsikret
Tom 30 år 3 246 3 246
31-35 3 153 3 153
36-40 4 836 4 836
41-45 6 738 6 738
46-50 10 104 10 104
51-55 13 797 13 797
56-60 17 811 17 811

Uførerente

Uførerenten gir deg en utbetaling på 1 eller 2 G per år i fire år. Utbetalingen skjer hvis du blir arbeidsufør 40 prosent eller mer.

Alder 1 G 2 G
Tom 30 år 534 1 068
31-35 682 1 364
36-40 852 1 704
41-45 1 040 2 080
46-50 1 575 3 150
51-55 2 043 4 086
56-60 2 300 4 600

Barneforsikring

Du kan etablere forsikring for dine barn fra de er tre måneder til de er 18 år. Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 26 år.

Forsikringen dekker blant annet 500.000 kroner hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 prosent. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Forsikringen koster 1.813 kroner per barn.

Les mer om forsikringen her.

Kritisk sykdom.

Medlemmer kan kjøpe "klosser" av 200.000 kroner i forsikringssum.

Dette er prisene, som også gjelde for medforsikret.

Alder Medlem
Tom 30 år 359
31-35 478
36-40 658
41-45 945
46-50 1 410
51-55 2 128
56-60 3 265
61-67 5 511

Les mer om forsikringen her.

Innboforsikring

Det kan velges tre forskjellige summer på innboforsikringen, med 0,75 millioner, 1 5 millioner og 3 millioner kroner. Standard egenandel er 2.000 kroner.

Prisene avhenger av hvilket distrikt du bor i:

Sone 0,75 mill. 1,5 mill. 3 mill.
Sone 1 1 337 2 047 3 235
Sone 2 967 1 478 2 484
Sone 3 750 1 149 1 936

Sone 1: Oslo

Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim

Sone 3: Resten av landet.

Les mer om innboforsikringen.

Reiseforsikring

NFFs reiseforsikring gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ektefelle/registrert partner/samboer og barn under 20 år som har felles adresse i folkeregistret.

Forsikringen gjelder ferie- og tjenestereiser i hele verden. Reiseforsikringen koster 918 kroner for en person. For en familie koster den 1.184 kroner.

Les mer om reiseforsikringen.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Les mer om villaforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.