Dette er forsikringsavtalene som LO har fremforhandlet for sine medlemmer.

Dette kan medlemmene tegne av forsikringer:

  • Rabattavtale på dødsfallforsikring
  • Rabattavtale på uføreforsikring
  • Rabattavtale barneforsikring
  • Rabattavtale sykdomsforsikring
  • Fordeler ved bilforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Rabattavtale reiseforsikring
  • Fordeler ved villaforsikring

Forsikringene blir levert av SpareBank 1 Forsikring.

Her finner du en oversikt over alle rabattavtalene i LO.

Grunnforsikring

Forsikringen omfatter både medlem og ektefelle/samboer/registrert partner, og den gjelder så lenge medlemmet lever uansett alder. Forsikringssummen er fast fram til fylte 50 år, og er på 83.195 kroner. Deretter trappes den ned til fylte 67 år, og er etter det fast så lenge medlemmet lever.

Grunnforsikringen omfatter også barn under 21 år. Erstatningen er på 48.422 kroner.

Les mer om denne avtalen

Det er noen forbund som har tilleggsdekninger. Her har vi tatt med hva som er maksimal dekning ved død, og uførhet.

Uførhetsforsikringen utbetales hvis medlemmet har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst to år (karensperioden) som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, - og arbeidsuførheten er minst 50 prosent og varig.

Dersom man har vært minimum 50 prosent sammenhengende sykmeldt over ett år utbetales et forskudd på 1 prosent av forsikringssummen hver måned (dette beløpet står i kolonnen mnd).

Ved å klikke på lenken får du opp en pdf som inneholder beksrivelse av forsikikringsavtalene i de forskjellige forbundene.

Forbund Død Ufør
LO Grunnforsikringen 83 195 0
EL og IT Forbundet 0 532 857
Fagforbundet 400 000 300 000
Norges Offisersforbund 2 131 426 1 550 128
Norsk Arbeidsmandsforbund 387 532 387 532
Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund 484 415 484 415
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeidsforbund 0 387 532
Norsk Post og Kommunikasjonsforbund 387 532
Skolenes Landsforbund 310 026

Barneforsikring

Med LOfavør Barne- og ungdomsforsikring har du et tilbud om egen veiledningstelefon til foreldre med syke barn. Pris og dekning er ellers lik SpareBank 1's barneforsikring.

Les mer om forsikringen.

Dødsfallsforsikring

Det er ingen tegningsomkostninger, eller administrasjonsomkostninger. Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale.

Uførekapital/Uførepensjon

Det er ingen tegningsomkostninger, eller administrasjonsomkostninger. Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale.

Kritisk sykdom

Det er ingen tegningsomkostninger, eller administrasjonsomkostninger. Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale.

Bilforsikring

Noe bedre vilkår.

Les mer om bilforsikringen.

Innboforsikring

LO har en kollektiv hjemforsikring. Forsikringen koster 840 kroner i året, men den er en del av fagforeningskontingenten.

Det er ingen øvre forsikringssum. Egenandelen er 3000 kroner. Hvis begge i husstanden har denne forsikringen blir egenandelen null.

Les mer om innboforsikringen.

Reiseforsikring

Du kan velge mellom to typer reiseforsikring; topp og standard, både famile og enslig. En del LO-forbund har tatt med denne forsikringen som en kollektiv avtale, til en lavere pris.

Ikke nvent noe om rabatt eller bedre vilkår.

Les mer om forsikringen.

Husforsikring

Sopp- og råteforsikring er inkludert. Hvis huset blir totalskadet, bygges det nytt uten å trekke fra for elde og slitasje. Lavere egenandel, 3000 kroner.

 

LO-forsikringene:

Les mer om skadeforsikringer i LOfavør

Les mer om disse forsikringene:

Dødsfallforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Sykdomsforsikringer

Innboforsikring

Reiseforsikring

Bilforsikring

Boligforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.