Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er forsikringsavtalene som LO har fremforhandlet for sine medlemmer.

Dette kan medlemmene tegne av forsikringer:

  • Rabattavtale på dødsfallforsikring
  • Rabattavtale på uføreforsikring
  • Rabattavtale barneforsikring
  • Rabattavtale sykdomsforsikring
  • Fordeler ved bilforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Rabattavtale reiseforsikring
  • Fordeler ved villaforsikring

Forsikringene blir levert av SpareBank 1 (Fremtind Forsikring).

Grunnforsikring

Forsikringen omfatter både medlem og ektefelle/samboer/registrert partner, og den gjelder så lenge medlemmet lever uansett alder. Forsikringssummen er fast fram til fylte 50 år, og er på 95.728 kroner. Deretter trappes den ned til fylte 75 år, og er etter det fast så lenge medlemmet lever.

Grunnforsikringen omfatter også barn under 21 år. Erstatningen er på 55.740 kroner.

Les mer om denne avtalen

Tilleggsdekninger på dødsfall og uførhet

Det er noen forbund som har tilleggsdekninger. Her har vi tatt med hva som er maksimal dekning ved død, og uførhet.

Uførhetsforsikringen utbetales hvis medlemmet har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst to år (karensperioden) som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, - og arbeidsuførheten er minst 50 prosent og varig.

Dersom man har vært minimum 50 prosent sammenhengende sykmeldt over ett år utbetales et forskudd på 1 prosent av forsikringssummen hver måned (dette beløpet står i kolonnen mnd).

Ved å klikke på lenkene vil du se en nærmere beskrivelse av forsikringsavtalene i de forskjellige forbundene.

Forbund Død Uførekapital
EL og IT Forbundet 0 613 124
Fagforbundet 400 000 300 000
Fagforbundet Post og Finans 0 445 908
Norges offisers- og spesialistforbund singel 2 452 494 1 783 632
Norges offisers- og spesialistforbund familie 2 452 494 1 783 632
Norsk Arbeidsmandsforbund 445 908 445 908
Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund 557 385 557 385
Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 0 399 432
Skolenes Landsforbund 0 356 726

Barneforsikring

Med LOfavør Barne- og ungdomsforsikring har du et tilbud om egen veiledningstelefon til foreldre med syke barn. Pris og dekning er ellers lik SpareBank 1's barneforsikring.

Les mer om forsikringen.

Dødsfallsforsikring

Det er ingen tegningsomkostninger, eller administrasjonsomkostninger. Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale.

Uførekapital/Uførepensjon

Det er ingen tegningsomkostninger, eller administrasjonsomkostninger. Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale.

Kritisk sykdom

Det er ingen tegningsomkostninger, eller administrasjonsomkostninger. Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale.

Bilforsikring

Får toppdekning uten å betale noe mer.

Les mer om bilforsikringen.

Innboforsikring

LO har en kollektiv innboforsikring. Forsikringen koster 948 kroner i året (79 per mnd), men den er en del av fagforeningskontingenten.

Det er ingen øvre forsikringssum. Egenandelen er 2000 kroner. Hvis begge i husstanden har denne forsikringen, blir egenandelen null.

Les mer om innboforsikringen.

Reiseforsikring

Du kan velge mellom to typer reiseforsikring; topp og standard, både familie og enslig. En del LO-forbund har tatt med denne forsikringen som en kollektiv avtale, til en lavere pris.

Ikke nevnt noe om rabatt eller bedre vilkår.

Les mer om forsikringen.

Husforsikring

Sopp- og råteforsikring er inkludert. Hvis huset blir totalskadet, bygges det nytt uten å trekke fra for elde og slitasje. Lavere egenandel, 3000 kroner.

 

LO-forsikringene:

Les mer om skadeforsikringer i LOfavør

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring