Dette er forsikringsavtalene som LO har fremforhandlet for sine medlemmer.

Dette kan medlemmene tegne av forsikringer:

  • Rabattavtale på dødsfallforsikring
  • Rabattavtale på uføreforsikring
  • Rabattavtale barneforsikring
  • Rabattavtale sykdomsforsikring
  • Fordeler ved bilforsikring
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Rabattavtale reiseforsikring
  • Fordeler ved villaforsikring

Forsikringene blir levert av SpareBank 1 Forsikring.

Her finner du en oversikt over alle rabattavtalene i LO.

Grunnforsikring

Forsikringen omfatter både medlem og ektefelle/samboer/registrert partner, og den gjelder så lenge medlemmet lever uansett alder. Grunnforsikringen omfatter også barn under 21 år. Forsikringssummen er fast fram til fylte 50 år, deretter trappes den ned til fylte 67 år, og er etter det fast så lenge medlemmet lever.

Slik er dekningen:

Alder Medlem Ektefelle / samboer
50 og yngre 80 405 80 405
51 75 573 74 719
52 71 378 70 571
53 67 182 66 423
54 62 989 62 277
55 58 794 58 130
56 54 599 53 982
57 50 404 49 834
58 46 208 45 686
59 42 013 41 538
60 37 819 37 392
61 33 627 33 247
62 29 429 29 096
63 25 234 24 949
64 21 041 20 803
65 16 845 16 655 
66 12 650 12 507
67 8 454 8 935
68 8 103 8 100
69 7 931 7 841
70 7 669 7 582
71 7 407 7 323
72 7 146 7 065
73 6 884 6 806
74 6 622 6 547
75 og eldre 6 357 6 285

For barn under 21 år gis det en erstatning på 46.817 kroner.

Les mer om denne avtalen

Det er noen forbund som har tilleggsdekninger. Her har vi tatt med hva som er maksimal dekning ved død, og uførhet.

Uførhetsforsikringen utbetales hvis medlemmet har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst to år (karensperioden) som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, - og arbeidsuførheten er minst 50 prosent og varig.

Dersom man har vært minimum 50 prosent sammenhengende sykmeldt over ett år utbetales et forskudd på 1 prosent av forsikringssummen hver måned (dette beløpet står i kolonnen mnd).

Ved å klikke på lenken får du opp en pdf som inneholder beksrivelse av forsikikringsavtalene i de forskjellige forbundene.

Forbund Død Ufør
LO Grunnforsikringen 80 405 0
EL og IT Forbundet 0 514 987
Fagforbundet 400 000 300 000
Norges Offisersforbund 2 059 948 1 498 144
Norsk Arbeidsmandsforbund 374 536 374 536
Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund 468 170 468 170
Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 0 374 536
Norsk Post og Kommunikasjonsforbund 374 536
Skolenes Landsforbund 299 629

Barneforsikring

Med LOfavør Barne- og ungdomsforsikring har du et tilbud om egen veiledningstelefon til foreldre med syke barn. Pris og dekning er ellers lik SpareBank 1's barneforsikring.

Les mer om forsikringen.

Dødsfallsforsikring

Det er ingen tegningsomkostninger, eller administrasjonsomkostninger. Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale.

Uførekapital/Uførepensjon

Det er ingen tegningsomkostninger, eller administrasjonsomkostninger. Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale.

Kritisk sykdom

Det er ingen tegningsomkostninger, eller administrasjonsomkostninger. Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale.

Bilforsikring

Når toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet. Du slipper bonustap ved første skade etter tre skadefrie år med 75 prosent bonus.

Les mer om bilforsikringen.

Innboforsikring

LO har en kollektiv hjemforsikring. Forsikringen koster 840 kroner i året, men den er en del av fagforeningskontingenten.

Det er ingen øvre forsikringssum. Egenandelen er 3000 kroner. Hvis begge i husstanden har denne forsikringen blir egenandelen null.

Les mer om innboforsikringen.

Reiseforsikring

Du kan velge mellom to typer reiseforsikring; topp og standard, både famile og enslig. En del LO-forbund har tatt med denne forsikringen som en kollektiv avtale, til en lavere pris.

LO Favør Reiseforsikring koster 1.471 kroner for enslige, 1886 for familie.

Les mer om forsikringen.

Husforsikring

Sopp- og råteforsikring er inkludert. Hvis huset blir totalskadet, bygges det nytt uten å trekke fra for elde og slitasje. Lavere egenandel, 3000 kroner.

 

LO-forsikringene:

Les mer om skadeforsikringer i LOfavør

Les mer om disse forsikringene:

Dødsfallforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Sykdomsforsikringer

Innboforsikring

Reiseforsikring

Bilforsikring

Boligforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.