Dette er Forsvarets Personellservices forsikringsordninger.

Medlemmene kan tegne:

  • Kollektiv avtale dødsfallsdekning
  • Kollektiv avtale uføredekning
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Rabattavtale på skadeforsikringer
  • Rabattavtale på personforsikringer

De kollektive avtalene på personforsikringer er i Storebrand. Den kollektive innboforsikringen er i If. Rabattavtalene er i If og SpareBank 1 Forsikring.

Dødsfallsforsikring

Medlemmer kan tegne en gruppelivsforsikring som gir en utbetaling på 14 G ved død. Summen trappes ned med 0,7 G hvert år fra 50 år. Forsikringen kan tegnes opp til 60 år.

Ektefeller/samboere kan tilknyttes med en forsikringssum på 12 G. Summen trappes ned med 0,6 G hvert år fra 50 år.

Det er hovedmedlemmets alder som legges til grunn.

For hovedmedlemmet koster dødsfallsdekningen 193 kroner per mnd (2.316 kroner per år).

For medforsikret koster den 146 kroner per mnd (1.752 kroner per år).

Medlem Ektefelle/samboer
Alder Antall G Beløp Antall G Beløp
Opp til 50 år 14,0 1 310 876 12,0 1 123 608
51 år 13,3 1 245 332 11,6 1 086 154
52 år 12,6 1 179 788 11,0 1 029 974
53 år 11,9 1 114 245 10,4 973 794
54 år 11,2 1 048 701 9,8 917 613
55 år 10,5 983 157 9,2 861 433
56 år 9,8 917 613 8,6 805 252
57 år 9,1 852 069 8,0 749 072
58 år 8,4 786 526 7,4 692 892
59 år 7,7 720 982 6,8 636 711
60 år 7,0 655 438 6,2 580 531

Uføreforsikring

Uførhetsdekningen gir en utbetaling på 80 prosent av dødsfallerstatningen til 25 år, deretter nedtrappes dekningen med 2 prosent per år. Forsikringen dekker arbeidsuførhet uansett årsak når den forsikrede har vært minst 50 prosent arbeidsufør i to år og uførheten bedømmes som varig. Opphørsalder er 60 år.

Prisene for død og uføredekning for medlem er 438 kroner per mnd (5.256 kroner per år)

Prisen for død og uførhet for medforsikret er 339 kroner per mnd (4.068 kroner per år)

Dette er prisene på noen utvalgte alderstrinn:

Medlem Ektefelle/samboer
Død Antall G Beløp Antall G Beløp
Opp til 25 år 11,2 1 048 701 9,6 898 886
30 år 9,8 917 613 8,4 786 526
35 år 8,4 786 526 7,2 674 165
40 år 7,0 655 438 6,0 561 804
45 år 5,6 524 350 4,8 449 443
50 år 4,2 393 263 3,6 337 082
55 år 2,8 262 175 2,4 224 722

Innboforsikring

FP har en kollektiv avtale på innboforsikring med en forsikringssum på 1,75 millioner. Egenandelen er 3.000 kroner. For enkeltgjenstander og/eller samlinger gjelder ingen begrensninger.

Prisen avhenger av hvilken sone du bor i:

Sone Pris Distrikt
Sone 1 1390 Oslo
Sone 2 1130 Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog , Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim
Sone 3 975 Resten av landet

Skadeforsikringer

Medlemmer får 15 prosent grupperabatt på alle private skadeforsikringer i If.

Medlemmer får også 10 prosent rabatt på alle private skadeforsikringer i SpareBank 1 Forsikring.

Personforsikringer

Medlemmer får inntil 10 prosent rabatt på alle personforsikringer i SpareBank 1 Forsikring.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.

Eksterne sider

Forsikringssiden til Forsvarets Personellservice