Dette er Forsvarets Personellservices forsikringsordninger.

Medlemmene kan tegne:

  • Kollektiv avtale dødsfallsdekning
  • Kollektiv avtale uføredekning
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Rabattavtale på skadeforsikringer
  • Rabattavtale på personforsikringer

De kollektive avtalene på personforsikringer er i Storebrand. Den kollektive innboforsikringen er i If. Rabattavtalene er i If og SpareBank 1 Forsikring.

Dødsfallsforsikring

Medlemmer kan tegne en gruppelivsforsikring som gir en utbetaling på 14 G ved død. Summen trappes ned med 0,7 G hvert år fra 50 år. Forsikringen kan tegnes opp til 60 år.

Ektefeller/samboere kan tilknyttes med en forsikringssum på 12 G. Summen trappes ned med 0,6 G hvert år fra 50 år.

Det er hovedmedlemmets alder som legges til grunn.

For hovedmedlemmet koster dødsfallsdekningen 214 kroner per mnd (2.568 kroner per år).

For medforsikret koster den 163 kroner per mnd (1.956 kroner per år).

Medlem Ektefelle/samboer
Alder Antall G Beløp Antall G Beløp
Opp til 50 år 14,0 1 356 362 12,0 1 162 596
51 år 13,3 1 288 544 11,6 1 123 843
52 år 12,6 1 220 726 11,0 1 065 713
53 år 11,9 1 152 908 10,4 1 007 583
54 år 11,2 1 085 090 9,8 949 453
55 år 10,5 1 017 272 9,2 891 324
56 år 9,8 949 453 8,6 833 194
57 år 9,1 881 635 8,0 775 064
58 år 8,4 813 817 7,4 716 934
59 år 7,7 745 999 6,8 658 804
60 år 7,0 678 181 6,2 600 675

Uføreforsikring

Uførhetsdekningen gir en utbetaling på 80 prosent av dødsfallerstatningen til 25 år, deretter nedtrappes dekningen med 2 prosent per år. Forsikringen dekker arbeidsuførhet uansett årsak når den forsikrede har vært minst 50 prosent arbeidsufør i to år og uførheten bedømmes som varig. Opphørsalder er 60 år.

Prisene for død og uføredekning for medlem er 481 kroner per mnd (5.7722 kroner per år)

Prisen for død og uførhet for medforsikret er 373 kroner per mnd (4.476 kroner per år)

Dette er prisene på noen utvalgte alderstrinn:

Medlem Ektefelle/samboer
Død Antall G Beløp Antall G Beløp
Opp til 25 år 11,2 1 085 090 9,6 930 077
30 år 9,8 949 453 8,4 813 817
35 år 8,4 813 817 7,2 697 558
40 år 7,0 678 181 6,0 581 298
45 år 5,6 542 545 4,8 465 038
50 år 4,2 406 909 3,6 348 779
55 år 2,8 271 272 2,4 232 519

Innboforsikring

FP har en kollektiv avtale på innboforsikring med en forsikringssum på 1,75 millioner. Egenandelen er 3.000 kroner. For enkeltgjenstander og/eller samlinger gjelder ingen begrensninger.

Prisen avhenger av hvilken sone du bor i:

Sone Pris Distrikt
Sone 1 1390 Oslo
Sone 2 1130 Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog , Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim
Sone 3 975 Resten av landet

Skadeforsikringer

Medlemmer får 15 prosent grupperabatt på alle private skadeforsikringer i If.

Medlemmer får også 10 prosent rabatt på alle private skadeforsikringer i SpareBank 1 Forsikring.

Personforsikringer

Medlemmer får inntil 10 prosent rabatt på alle personforsikringer i SpareBank 1 Forsikring.

 

Les mer om disse forsikringene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring