Dette er Forsvarets Personellservices forsikringsordninger.

Medlemmene kan tegne:

  • Kollektiv avtale dødsfallsdekning
  • Kollektiv avtale uføredekning
  • Kollektiv avtale innboforsikring
  • Rabattavtale på skadeforsikringer
  • Rabattavtale på personforsikringer

De kollektive avtalene på personforsikringer er i Storebrand. Den kollektive innboforsikringen er i If. Rabattavtalene er i If og SpareBank 1 Forsikring.

Dødsfallsforsikring

Medlemmer kan tegne en gruppelivsforsikring som gir en utbetaling på 14 G ved død. Summen trappes ned med 0,7 G hvert år fra 50 år. Forsikringen kan tegnes opp til 60 år.

Ektefeller/samboere kan tilknyttes med en forsikringssum på 12 G. Summen trappes ned med 0,6 G hvert år fra 50 år.

Det er hovedmedlemmets alder som legges til grunn.

For hovedmedlemmet koster dødsfallsdekningen 186 kroner per mnd (2.232 kroner per år).

For medforsikret koster den 140 kroner per mnd (1.680 kroner per år).

  Medlem Ektefelle/samboer
Alder Antall G Beløp Antall G Beløp
Opp til 50 år 14,0 1 296 064 12,0 1 110 912
51 år 13,3 1 231 261 11,6 1 073 882
52 år 12,6 1 166 458 11,0 1 018 336
53 år 11,9 1 101 654 10,4 962 790
54 år 11,2 1 036 851 9,8 907 245
55 år 10,5 972 048 9,2 851 699
56 år 9,8 907 245 8,6 796 154
57 år 9,1 842 442 8,0 740 608
58 år 8,4 777 638 7,4 685 062
59 år 7,7 712 835 6,8 629 517
60 år 7,0 648 032 6,2 573 971

Uføreforsikring

Uførhetsdekningen gir en utbetaling på 80 prosent av dødsfallerstatningen til 25 år, deretter nedtrappes dekningen med 2 prosent per år. Forsikringen dekker ervervsuførhet uansett årsak når den forsikrede har vært minst 50 prosent ervervsufør i to år og uførheten bedømmes som varig. Opphørsalder er 60 år.

Uførhetsdekningen gir en utbetaling på 80 prosent av dødsfallserstatningen til 25 år, og deretter er prosentsatsen avtrappende med 2 prosent per år.

Prisene for død og uføredekning for medlem er 421 kroner per mnd (5052 kroner per år)

Prisen for død og uførhet for medforsikret er 326 kroner per mnd (3912 kroner per år)

Dette er prisene på noen utvalgte alderstrinn:

  Medlem Ektefelle/samboer
Død Antall G Beløp Antall G Beløp
Opp til 25 år 11,2 1 036 851 9,6 888 730
30 år 9,8 907 245 8,4 777 638
35 år 8,4 777 638 7,2 666 547
40 år 7,0 648 032 6,0 555 456
45 år 5,6 518 426 4,8 444 365
50 år 4,2 388 819 3,6 333 274
55 år 2,8 259 213 2,4 222 182

Innboforsikring

FP har en kollektiv avtale på innboforsikring med en forsikringssum på 1,75 millioner. Egenandelen er 3.000 kroner. For enkeltgjenstander og/eller samlinger gjelder ingen begrensninger.

Prisen avhenger av hvilken sone du bor i:

Sone Pris Distrikt
Sone 1 1390 Oslo
Sone 2 1130 Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog , Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim
Sone 3 975 Resten av landet

Skadeforsikringer

Medlemmer får 15 prosent grupperabatt på alle private skadeforsikringer i If.

Medlemmer får også 10 prosent rabatt på alle private skadeforsikringer i SpareBank 1 Forsikring.

Personforsikringer

Medlemmer får 10 prosent rabatt på alle personforsikringer i SpareBank 1 Forsikring.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.

Eksterne sider

Forsikringssiden til Forsvarets Personellservice